Din guide til akademiuddannelse

Overvejer du at tage en akademiuddannelse, men er du lidt i tvivl om for eksempel uddannelsens opbygning, hvordan du tilmelder dig og om en akademiuddannelse matcher dine ønsker og behov? Læs med i denne guide. 

Din guide til akademiuddannelse

Overvejer du at tage en akademiuddannelse, men er du lidt i tvivl om for eksempel uddannelsens opbygning, og om en akademiuddannelse matcher dine ønsker og behov? I denne guide giver vi dig svaret på, hvad en akademiuddannelse er, hvordan du tilmelder dig en akademiuddannelse og hvilke muligheder du har med uddannelsen.

Hvis du er nået der til, at du virkelig overvejer, om en akademiuddannelse er vejen frem for dig, så sidder du sikkert med en masse spørgsmål. For eksempel spørgsmål som 'Hvordan tilmelder man sig en akademiuddannelse?', 'Hvad koster en akademiuddannelse?' eller 'Hvad kan jeg med en akademiuddannelse?'. Vi forsøger at give dig svarene i denne guide.


En akademiuddannelse (AU eller VVU) er en fleksibel voksenuddannelse, som kan tages på deltid. Denne fleksible struktur gør det muligt for dig at fortsætte med din karriere, og du behøver derfor ikke sætte din hverdag, som du kender den i dag, på standby. På en akademiuddannelse kan du dermed lære nyt og erhverve dig nye kompetencer, samtidig med at du arbejder. Du kan læse mere om akademiuddannelsen her

Adgangskrav på en akademiuddannelse

Hvordan tilmelder man sig en akademiuddannelse

Opbygning af en akademiuddannelse

Moduler på akademiuddannelsen

Udbytte af din investering i en akademiuddannelse

Økonomi og tilskudsmuligheder ved en akademiuddannelse


Adgangskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du opfylde ét af følgende adgangskrav:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En gymnasial uddannelse fx hf, hhx eller htx
 • En relevant grunduddannelse for voksne
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som de ovenstående

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse. De to år må godt være opnået sideløbende med uddannelsen, hvis du har en erhvervsuddannelse, og behøver desuden ikke være knyttet til samme faglighed som det fag, du søger ind på. Du behøver dog ikke være nervøs og glemme drømmen om en akademiuddannelse, hvis du ikke umiddelbart lever op til de nævnte adgangskrav. Du kan nemlig søge om en realkompetencevurdering hos studievejlederen på uddannelsesinstitutionen.


Hvordan tilmelder man sig en akademiuddannelse?

Når du har besluttet dig for, at en akademiuddannelse er det rigtige for dig, så skal du selvfølgelig tilmelde dig. Ved en akademiuddannelse tilmelder du dig dog ikke hele uddannelsen, men derimod de enkelte akademifag - ét modul ad gangen. Dette giver dig en vis form for fleksibilitet, da du faktisk selv bestemmer, om du vil tage en hel uddannelse, eller om du ønsker at styrke dine kompetencer inden for et afgrænset område med et enkelt fag som selvstændigt kursus eller et kort forløb.

Med denne struktur har du også selv stor indflydelse på, hvordan din akademiuddannelse kommer til at se ud i forhold til fag, og dermed også, hvordan dit forløb bliver. Det tillader dig nemlig udelukkende at vælge de fag, der matcher dine interesser, ønsker, behov og fremtidsdrømme. 


Opbygning af en akademiuddannelse

Som nævnt er en akademiuddannelse fleksibel, og du bestemmer langt hen ad vejen dit eget forløb. Du kan for eksempel skræddersy din egen uddannelse, eller du kan følge enkelte akademifag som selvstændige moduler eller kurser. Derfor kan opbygningen af din akademiuddannelse også variere alt efter dine valg, men såfremt du vælger, at en hel akademiuddannelse er det rigtige for dig, vil den typiske opbygning se således ud:

 • En fuld akademiuddannelse er normeret til 60 ECTS point
 • Akademiuddannelsen tager typisk tre år i alt at gennemføre, hvis du tager ét modul ad gangen
 • Den består oftest af obligatoriske fag, en række valgfag og til sidst et afgangsprojekt
 • En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse
 • Uddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter, du er påbegyndt det første modul.


Moduler på akademiuddannelsen

En fuld akademiuddannelse består typisk af 5-6 moduler og et afgangsprojekt, men du kan som nævnt også vælge blot at følge enkelte akademifag-/moduler. Det kan variere om de enkelte akademimoduler er på eksempelvis 5 eller 10 ECTS point, men en fuld akademiuddannelse er normeret til 60 ECTS point. Her får du mulighed for at skræddersy din uddannelse og selv skræddersy dine fag. Dette kan en studievejleder på uddannelsesinstitutionen hjælpe med, så I sammen får sammensat et forløb, der passer til din baggrund og dine drømme for fremtiden.

Du kan læse mere om ECTS point her

Varigheden af et enkelt modul kan variere, og kan svinge fra 6 til 12 undervisningsdage, fordelt over eksempelvis 12-14 uger. Dette afhænger af det enkelte modul såvel som af den enkelte uddannelsesinstitution. Ligeledes kan undervisningsformen variere fra modul til modul, hvor nogle er 100% fysisk fremmøde, men andre måske er et mix fysisk fremmøde og online undervisning eller ren online undervisning. Undervisningsformen vil fremgå af det enkelte modul. 

Eksempler på akademifag

 • Det strategiske lederskab
 • Digital markedsføring
 • Ledelse i praksis
 • Marketingstrategi og forretningsudvikling
 • Organisation og arbejdspsykologi
 • Programmering
 • Pædagogik og kommunikation
 • Salg og salgspsykologi

Der er således mange muligheder, når du skal finde dit akademifag, eller ønsker en fleksibel akademiuddannelse, hvor du selv sammensætter dit uddannelsesforløb ud fra dine ønskede akademimoduler. Det står dig for eksempel frit for at sammensætte fag inden for salg og markedsføring med fag fra kommunikation, eller økonomifag med fag fra ledelse. Dine muligheder er som sagt mange. Vi vil dog råde dig til at tage en snak med studievejlederen på din foretrukne uddannelsesinstitution. 


Udbytte af din investering i en akademiuddannelse

Med en akademiuddannelse (AU) opnår du konkrete kompetencer inden for dit arbejdsfelt eller supplerer din faglighed med ny viden og retninger, der for eksempel gør dig i stand til at løse nye opgaver, løse nuværende opgaver mere kvalificeret og effektivt, eller åbner op for nye karrieremuligheder. Materialet på en akademiuddannelse er desuden meget praksisnært og tager udgangspunkt i relevante cases og scenarier, hvorfor du kan bruge din nye viden og værktøjer allerede fra dag ét. 

Desuden får du også mulighed for at opkvalificere dig yderligere og få endnu mere viden med dig. Vælger du at gennemføre en hel akademiuddannelse, er der altid mulighed for at supplere og læse et nyt akademimodul. En akademiuddannelse giver desuden også adgang til at læse videre på en diplomuddannelse eller et diplommodul.


Økonomi og tilskudsmuligheder ved en akademiuddannelse

Da der ved en akademiuddannelse er tale om en efteruddannelse, der oftest tages samtidig med at du arbejder, er du ikke SU-berettiget. Der er deltagerbetaling på alle akademiuddannelser, og finansieringen hertil kan for eksempel komme fra dig selv, din arbejdsgiver eller en helt tredje part. Prisen afhænger i høj grad af det/de valgte moduler. Man betaler typisk for ét akademimodul ad gangen. Selvom man ikke er SU-berettiget, og der er deltagerbetaling, kan der dog være forskellige muligheder for at søge om økonomisk støtte og tilskud. 

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) er en uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden. Du kan enten få SVU som kompensation for din løn, eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft. Du skal dog være opmærksom på, at du skal opfylde en række betingelser for at kunne modtage SVU.
Du kan læse mere om SVU her.

Omstillingsfonden

Faglærte og ufaglærte medarbejdere får med omstillingsfonden mulighed for at opnå et kvalifikationsløft ved at deltage i akademi- og diplomuddannelser. Der kan gives støtte til deltagerbetaling til uddannelsesmoduler på maksimalt 10.000 kr. pr. person årligt, og midlerne uddeles efter først til mølle-princippet. Du kan læse mere om omstillingsfonden her

Kompetencefonde

Udover ovenstående er der også mulighed for at opnå tilskud igennem diverse kompetencefonde. Uddannelsesstøtte til dig, der er omfattet af en overenskomst via Kompetencefonde. For at kunne søge om midler hos en eller flere kompetencefonde kræver det altså, at du er omfattet af en overenskomst via Kompetencefonde. Læs mere lige her

Den Statslige Kompetencefond

Den Statslige Kompetencefond er din mulighed for at udvikle dine kompetencer til fremtiden. Du skal være ansat i staten og dækket af en fælles overenskomst for at kunne søge Den Statslige Kompetencefond. Læs mere om dine muligheder her

Find din akademiuddannelse her

Michelle Hjorth

Michelle Hjorth

Digital Content Specialist (Vis mere)
Michelle arbejder som Digital Content Specialist hos finduddannelse.dk, hvor hun blandt andet har fokus på at skrive artikler og guides, der forhåbentlig kan hjælpe dig med dit valg af efteruddannelse, blive klogere på dine muligheder og komme i mål med dine drømme. Michelle er uddannet med en Professionsbachelor i international handel og markedsføring fra Cphbusiness. (Mindre)

Omkring

Michelle arbejder som Digital Content Specialist hos finduddannelse.dk, hvor hun blandt andet har fokus på at skrive artikler og guides, der forhåbentlig kan hjælpe dig med dit valg af efteruddannelse, blive klogere på dine muligheder og komme i mål med dine drømme. Michelle er uddannet med en Professionsbachelor i international handel og markedsføring fra Cphbusiness.

Annoncer