Forkortelser for uddannelser

Du er helt sikkert stødt på en masse forskellige udtryk, når du har skulle finde uddannelse. Uddannelsessystemet i Danmark har en række forkortelser, der kan være forvirrende for mange. Derfor får du her en oversigt over nogle af de mest almindelige forkortelser for uddannelsestyper.

Forkortelser for uddannelser - Din miniguide til uddannelsesbranchen i Danmark

Du er helt sikkert stødt på en masse forskellige udtryk, når du har skulle finde uddannelse. Uddannelsessystemet i Danmark har en række forkortelser, der kan være forvirrende for mange mennesker, så her får du en oversigt over nogle af de mest almindelige forkortelser for uddannelsestyper.


Erhvervsuddannelser

EUD (Erhvervsuddannelse): Erhvervsuddannelserne skal sikre Danmark dygtige faglærte. De flere end 100 uddannelser giver mulighed for job som faglært eller videreuddannelse. Erhvervsuddannelserne har tre spor: for unge (eud), for voksne (euv) og som kombination med gymnasial eksamen (eux).

EUV (Erhvervsuddannelse for voksne): EUV er en uddannelse, der henvender sig til voksne, som ønsker at tage en erhvervsuddannelse. EUV er en fleksibel uddannelse, hvor man kan tage en fuld uddannelse eller enkelte fag. Uddannelsen er tilrettelagt således, at den passer til den enkeltes behov og tidligere erfaringer. EUV varer typisk 2-4 år, afhængigt af den valgte uddannelse og tidligere erfaringer.

HG (Handelsskolernes Grunduddannelse): HG er en erhvervsuddannelse, der henvender sig til unge, som ønsker at arbejde indenfor handel og administration. Uddannelsen giver en bred faglig viden og kompetencer indenfor blandt andet økonomi, salg, kommunikation og it. Med en HG kan man opnå en erhvervskompetence og en adgangsbillet til videregående uddannelser. HG varer typisk 2 år og kan tages på dag- eller aftenhold, så det passer til den enkeltes behov.

IU (Industriens Uddannelser): IU er en erhvervsuddannelse, der henvender sig til personer, som ønsker at arbejde indenfor industrien. Uddannelsen giver en bred faglig viden og kompetencer indenfor blandt andet teknologi, produktion og kvalitetssikring. IU kan tages på forskellige niveauer, afhængigt af den enkeltes tidligere uddannelsesniveau og erfaringer.

TS (Teknisk Skole): TS er en uddannelsesinstitution, der tilbyder erhvervsuddannelser indenfor tekniske fagområder, fx elektriker, smed eller tømrer. Uddannelserne på TS er praktisk orienterede og giver en faglig viden og kompetencer indenfor et specifikt teknisk område. TS kan tages på forskellige uddannelsesinstitutioner, fx erhvervsskoler eller tekniske skoler.

VEUD (Voksenerhvervsuddannelse): VEUD er en uddannelsestype, der henvender sig til voksne, som ønsker at tage en erhvervsuddannelse. VEUD giver en faglig viden og kompetencer indenfor et specifikt fagområde, fx elektriker, tømrer eller kok. VEUD kan tages på erhvervsskoler eller andre uddannelsesinstitutioner og varer typisk mellem 1-4 år afhængigt af uddannelsen.

Videreuddannelse for voksne

AMO (Arbejdsmiljøuddannelser): AMO er en uddannelsesform, der har fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdspladsen. Uddannelsen er målrettet medarbejdere, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i virksomheder og organisationer, der ønsker at forbedre arbejdsmiljøet og øge sikkerheden på arbejdspladsen. AMO-uddannelser kan tages på forskellige uddannelsesinstitutioner og varierer i længde og indhold.

AMU (Arbejdsmarkedsuddannelser): AMU er en uddannelsesform, der tilbyder efter- og videreuddannelse for voksne indenfor forskellige erhvervsområder. AMU-uddannelser er korte, målrettede og praktisk orienterede og har fokus på at opkvalificere medarbejdere og ledere i virksomheder og organisationer indenfor deres fagområde. AMU-uddannelser kan tages på erhvervsskoler, VUC og andre uddannelsesinstitutioner.

HD (Handelshøjskolens Diplomprøve): HD er en videregående uddannelse, der henvender sig til personer, som ønsker en ledelses- eller specialiseringsuddannelse indenfor økonomi og erhvervslivet. Uddannelsen er en deltidsuddannelse, hvor man typisk tager et enkelt fag af gangen over flere år. HD-uddannelsen er opdelt i en basisdel og en specialiseringsdel, og man kan vælge at specialisere sig indenfor forskellige områder, fx marketing, finansiering eller strategi og organisation. HD-uddannelsen kan tages på en række forskellige handelshøjskoler i Danmark.

Gymnasialt niveau

AVU (Almen voksenuddannelse): AVU er en uddannelse, der giver mulighed for at tage en gymnasial uddannelse som voksen. AVU er målrettet voksne, som ikke har en gymnasial uddannelse eller som ønsker at forbedre deres adgangsbetingelser til videregående uddannelser. AVU-uddannelsen giver adgang til at tage en HF-uddannelse og til videregående uddannelser på universiteter og andre institutioner. AVU kan tages på VUC og andre uddannelsesinstitutioner. AVU omfatter fagene dansk, engelsk, matematik og samfundsfag og varer typisk mellem 6 måneder og 2 år afhængig af den enkelte uddannelsesinstitution og den enkelte studerendes baggrund.

EUX (Erhvervsfaglig studentereksamen): EUX er en kombinationsuddannelse mellem en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse. Uddannelsen er rettet mod unge, som ønsker at have både en faglig og teoretisk baggrund. Med en EUX kan man opnå både en erhvervskompetence og en adgangsbillet til videregående uddannelser. EUX varer typisk 3-5 år, afhængigt af den valgte uddannelse og tidligere erfaringer.

HF (Højere forberedelseseksamen): HF er en gymnasial uddannelse, der henvender sig til unge og voksne, som ønsker en adgangsbillet til videregående uddannelser. Uddannelsen er en almen uddannelse, der giver en bred faglig viden og kompetencer indenfor forskellige fagområder. HF varer typisk 2 år og kan tages på dag- eller aftenhold, så det passer til den enkeltes behov.

HHX (Merkantil studentereksamen): HHX er en gymnasial uddannelse, der henvender sig til unge, som ønsker at arbejde indenfor handel, økonomi og ledelse. Uddannelsen giver en bred faglig viden og kompetencer indenfor blandt andet økonomi, samfundsfag, matematik og engelsk. Med en HHX kan man opnå en adgangsbillet til videregående uddannelser og erhvervsuddannelser. HHX varer typisk 3 år og kan tages på dag- eller aftenhold, så det passer til den enkeltes behov.

HTX (Teknisk studentereksamen): HTX er en gymnasial uddannelse, der henvender sig til unge, som ønsker at arbejde indenfor teknologi og naturvidenskab. Uddannelsen giver en bred faglig viden og kompetencer indenfor blandt andet matematik, fysik, kemi og teknologi. Med en HTX kan man opnå en adgangsbillet til videregående uddannelser og erhvervsuddannelser indenfor teknologi og naturvidenskab. HTX varer typisk 3 år og kan tages på dag- eller aftenhold, så det passer til den enkeltes behov.

STX (Almen studentereksamen): STX er en gymnasial uddannelse, der varer 3 år og giver adgang til videregående uddannelser på universiteter og andre institutioner. STX-uddannelsen er teoretisk og bredt funderet og giver en faglig viden og kompetencer indenfor en række forskellige fagområder, fx humaniora, samfundsvidenskab eller naturvidenskab. STX kan tages på gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner.

VUC (Voksenuddannelsescenter): VUC er en uddannelsesinstitution, der tilbyder forskellige uddannelser for voksne, fx AVU (Almen Voksenuddannelse), HF (Højere Forberedelseseksamen) eller enkeltfag på gymnasialt niveau. VUC giver mulighed for at opkvalificere sig eller tage en gymnasial uddannelse som voksen. VUC kan tages på forskellige uddannelsesinstitutioner.

Videregående uddannelser

KVU (Korte videregående uddannelser): KVU er en uddannelsestype, der typisk varer mellem 1-2 år og henvender sig til personer, som ønsker en kort og målrettet uddannelse. KVU-uddannelserne er typisk praktisk orienterede og giver en faglig viden og kompetencer indenfor et specifikt område, fx teknologi, sundhed eller økonomi. KVU-uddannelserne kan tages på forskellige uddannelsesinstitutioner, fx erhvervsakademier eller professionshøjskoler.

LVU (Lang videregående uddannelser): LVU er en uddannelsestype, der typisk varer 3 år eller mere og henvender sig til personer, som ønsker en akademisk uddannelse på universitetsniveau. LVU-uddannelserne er typisk teoretisk orienterede og giver en faglig viden og kompetencer indenfor et bredt spektrum af områder, fx humaniora, samfundsvidenskab eller naturvidenskab. LVU-uddannelserne kan tages på universiteter i Danmark og udlandet.

MVU (Mellemlange videregående uddannelser): MVU er en uddannelsestype, der typisk varer mellem 2-4 år og henvender sig til personer, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse på højt niveau. MVU-uddannelserne er typisk en kombination af teori og praksis og giver en faglig viden og kompetencer indenfor et specifikt område, fx teknologi, sundhed eller økonomi. MVU-uddannelserne kan tages på forskellige uddannelsesinstitutioner, fx erhvervsakademier eller professionshøjskoler.

Andre typer

FVU (Forberedende Voksenundervisning): FVU er en uddannelse, der henvender sig til voksne, som ønsker at forbedre deres læse-, skrive-, og regnefærdigheder. Uddannelsen er for alle, uanset tidligere uddannelsesniveau, og er tilrettelagt på forskellige niveauer, så den passer til den enkeltes behov. FVU varer typisk fra 6 måneder til 2 år, afhængigt af den valgte uddannelse og tidligere erfaringer.

OPU (Oplæring i udlandet): OPU er en uddannelsestype, der henvender sig til personer, som ønsker at tage en uddannelse eller opkvalificere sig i udlandet. OPU kan tage mange forskellige former, fx sprogkurser, korte uddannelser, videregående uddannelser eller praktikophold. OPU kan tages på forskellige uddannelsesinstitutioner og virksomheder i udlandet og kan give en unik international erfaring og kompetencer.

PGU (Pædagogisk grunduddannelse): PGU er en uddannelsestype, der henvender sig til personer, som ønsker at arbejde indenfor pædagogik og undervisning. PGU giver en grundlæggende pædagogisk og didaktisk viden og kompetencer, der kan anvendes i forskellige pædagogiske sammenhænge, fx i daginstitutioner, skoler eller på ungdomsuddannelser. PGU kan tages på forskellige uddannelsesinstitutioner, fx pædagogseminarier eller professionshøjskoler og varer typisk 1-2 år.

VEU (Voksen- og efteruddannelse): VEU er en uddannelsesform, der henvender sig til voksne, som ønsker at opkvalificere sig eller tage en ny uddannelse. VEU kan tage mange forskellige former, fx korte kurser, videregående uddannelser eller efteruddannelse indenfor et specifikt fagområde. VEU kan tages på forskellige uddannelsesinstitutioner, fx VUC, erhvervsskoler eller universiteter.

Emilia Pedersen

Emilia Pedersen

Digital Content Editor (Vis mere)
Emilia arbejder som editor for finduddannelse.dk, og skriver om kompetenceudvikling og videreuddannelse. Hun har en kandidatgrad i Visuel Kultur fra Københavns Universitet. (Mindre)

Omkring

Emilia arbejder som editor for finduddannelse.dk, og skriver om kompetenceudvikling og videreuddannelse. Hun har en kandidatgrad i Visuel Kultur fra Københavns Universitet.

Annoncer