Tag Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse (GLU) er rettet mod ufaglærte og faglærte, der pludselig befinder sig i en ledende position. Læs mere om GLU her.

Den Grundlæggende Lederuddannelse | Læs mere om GLU her

Der er rigtig mange mennesker i Danmark, der havner i en lederstilling uden nogensinde at have taget en uddannelse eller et kursus i ledelse. Det sker særligt i de små og mellemstore virksomheder, hvor dygtige og ambitiøse medarbejdere bliver forfremmet.

Virksomhederne glemmer bare, at fordi man er dygtig til sit fag, betyder det ikke nødvendigvis, at man bare kan gå direkte ind og agere som leder. Derfor er Den Grundlæggende Lederuddannelse skabt.


Som et samarbejde mellem AMU-skolerne og Ledernes Hovedorganisation, er Den Grundlæggende Lederuddannelse (GLU) blevet lavet, primært rettet mod ufaglærte og faglærte, der pludselig befinder sig i en ledende position. 

Ofte er ledere blevet forfremmet fordi de er dygtige og ambitiøse, men uden tanke på, at ledelse i sig selv faktisk er en faglighed. Der er blandt mange virksomheder en tro på, at det handler om personlighed og ambitioner, men i virkeligheden er det et helt videnskabsfelt, der indeholder en masse værktøjer.

Vi har taget en snak med Rikke Lunde Madsen, der er Udviklingskonsulent ved Kursuscentret v. Køge Handelsskole, om, hvad Den Grundlæggende Lederuddannelse indeholder, og hvorfor det er en vigtig uddannelse.

Læs mere om Den Grundlæggende Lederuddannelse her

 

Dårlig ledelse har store konsekvenser 

Der går virkelige mange ledere rundt i det her land, uden en lederuddannelse. Og nogle klarer det så på gode personlige medmenneskelige kompetencer, og evner til at inspirere og motivere, som de har fra naturens side. Men selv de kan typisk blive bedre og få noget mere indsigt af at få noget teori på,” forklarer Rikke Lunde Madsen. 

Dårlig ledelse har nemlig store konsekvenser blandt virksomhederne. Det kan føre til både sygefravær, stress og dårlig produktivitet blandt medarbejderne. I sidste ende går det udover omsætningen i virksomheden, fordi det fjerner fokus fra virksomhedens egentlige opgave.

Rikke Lunde Madsen peger på, at det mange steder bliver undervurderet, og ikke prioriteret, og det er synd, for det går udover arbejdspladsen: “Folk forlader ikke en arbejdsplads, de forlader en leder. Ledelse er omdrejningspunktet for trivsel, og engagement på arbejdspladsen,” forklarer hun. 

Ledelse handler om personlig udvikling

Mange ledere er dygtige til at kigge på deres Excel ark, og finde ud af, hvad målet er, og hvor langt virksomheden er fra det. Men det, de ifølge Rikke Lunde Madsen mangler, er Leadership - altså evnen til at motivere og skabe sammenhængskraft: 

Ledelse handler om motivation, kommunikation, menneskeforståelse, respekt for forskelligheder, overblik og evnen til at reflektere. Det, at som leder, at kunne agere i det felt, der hedder management og leadership.

Det er netop dette, de tager fat på i Den Grundlæggende Lederuddannelse. Det handler om, hvordan man leder andre, så de er motiveret og inspireret og har lyst til at udvikle, producere og være kreative. På uddannelsen handler det i høj grad om, hvordan lederen får det grebet an i praksis, men der er ikke som sådan fokus på medarbejderen, men på lederen selv:

Det er jo personlig udvikling når man tager sådan et forløb - man stiller skarpt på sig selv. Kursisterne tror de skal lære at håndtere medarbejderne, men det går op for dem, at det handler om deres egen adfærd. De er rollemodeller, der påvirker deres medarbejdere.” forklarer Rikke Lunde Madsen. 

Den Grundlæggende Lederuddannelse 

Uddannelsen består som udgangspunkt af 5-6 moduler. Opbygningen er typisk ens hos alle de institutioner, der udbyder Den Grundlæggende Lederuddannelse. Der kan dog være enkelte afvigelser. Dog vil uddannelsen typisk bestå af:

Modul 1 – Ledelse og det personlige lederskab

Modul 2 – Kommunikation og mødeledelse som ledelsesværktøjer

Modul 3 - Ledernes konflikthåndtering og vaskelige samtaler

Modul 4 – Situationsbestemt ledelse

Modul 5 – Forandringsledelse

De fem obligatoriske moduler tager 13 dage, og undervisningen er en vekslen mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. 

Som deltager skal du efter hvert modul bestå en prøve, hvorefter du modtager et AMU-bevis. Det er et autoriseret kursusbevis, der følger dig resten af arbejdslivet, og som er genkendeligt i hele Danmark. 

Find din Grundlæggende Lederuddannelse her


Annoncer