Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Der er rigtig mange mennesker i Danmark, der havner i en lederstilling uden nogensinde at have taget en uddannelse eller et kursus i ledelse. Det sker særligt i de små og mellemstore virksomheder, hvor dygtige og ambitiøse medarbejdere bliver forfremmet. Virksomhederne glemmer bare, at fordi man er dygtig til sit fag, betyder det ikke nødvendigvis, at man bare kan gå direkte ind og agere som leder. Derfor er Den Grundlæggende Lederuddannelse skabt. 

Som et samarbejde mellem AMU-skolerne og Ledernes Hovedorganisation, er Den Grundlæggende Lederuddannelse blevet lavet, primært rettet mod ufaglærte og faglærte, der pludselig befinder sig i en ledende position. 

Ofte er ledere blevet forfremmet fordi de er dygtige og ambitiøse, men uden tanke på, at ledelse i sig selv faktisk er en faglighed. Der er blandt mange virksomheder en tro på, at det handler om personlighed og ambitioner, men i virkeligheden er det et helt videnskabsfelt, der indeholder en masse værktøjer. Derfor tilbyder Kursuscentret v. Køge Handelsskole netop forløbet: Den Grundlæggende Lederuddannelse. Vi har taget en snak med Rikke Lunde Madsen, Udviklingskonsulent ved Kursuscentret, om hvad den indeholder, og hvorfor det er en vigtig uddannelse. 

Vil du læse mere om uddannelsen, så kig her. 

Dårlig ledelse har store konsekvenser 

“Der går virkelige mange ledere rundt i det her land, uden en lederuddannelse. Og nogle klarer det så på gode personlige medmenneskelige kompetencer, og evner til at inspirere og motivere, som de har fra naturens side. Men selv de kan typisk blive bedre og få noget mere indsigt af at få noget teori på,” forklarer Rikke Lunde Madsen. 

Dårlig ledelse har nemlig kæmpestore konsekvenser blandt virksomhederne. Det kan føre til både sygefravær, stress og dårlig produktivitet blandt medarbejderne. I sidste ende går det udover omsætningen i virksomheden, fordi det fjerner fokus fra virksomhedens egentlige opgave. Rikke Lunde Madsen peger på, at det mange steder bliver undervurderet, og ikke prioriteret, og det er synd, for det går udover arbejdspladsen:

“Folk forlader ikke en arbejdsplads, de forlader en leder. Ledelse er omdrejningspunktet for trivsel, og engagement på arbejdspladsen,” forklarer hun. 

Ledelse handler om personlig udvikling

Mange ledere er dygtige til at kigge på deres Excel ark, og finde ud af, hvad målet er, og hvor langt virksomheden er fra det. Men det, de ifølge Rikke Lunde Madsen mangler, er Leadership - altså evnen til at motivere og skabe sammenhængskraft: 

“Ledelse handler om motivation, kommunikation, menneskeforståelse, respekt for forskelligheder, overblik og evnen til at reflektere. Det, at som leder, at kunne agere i det felt, der hedder management og leadership.”

Det er netop dette, de tager fat på i Den Grundlæggende Lederuddannelse. Det handler om, hvordan man leder andre, så de er motiveret og inspireret og har lyst til at udvikle, producere og være kreative. På uddannelsen handler det i høj grad om, hvordan lederen får det grebet an i praksis, men der er ikke som sådan fokus på medarbejderen, men på lederen selv:

“Det er jo personlig udvikling når man tager sådan et forløb, man stiller skarpt på sig selv. Kursisterne tror de skal lære at håndtere medarbejderne, men det går op for dem, at det handler om deres egen adfærd. De er rollemodeller, der påvirker deres medarbejdere.” forklarer Rikke Lunde Madsen. 

Den Grundlæggende Lederuddannelse 

Uddannelsen består af 5 grundmoduler og 4 suppleringsmoduler, som Køge Handelsskole har valgt at udbyde. De 5 grundmoduler er ens på alle skoler der udbyder Den Grundlæggende Lederuddannelse, og består af: 

Modul 1 – Introduktion til ledelse

Modul 2 – Kommunikation som ledelsesværktøj og Mødeledelse

Modul 3 - Situationsbestemt ledelse

Modul 4 – Konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Modul 5 – Innovations- og forandringsledelse

De fem obligatoriske moduler tager 13 dage, og undervisningen er en vekslen mellem teoretiske oplæg og dialog. Her bliver kursisterne ofte sendt ud i grupper eller par, og skal diskutere nogle arbejdsspørgsmål. Det kan fx være: “Hvad betyder det i min hverdag? Hvad tænker du om det? Hvordan forholder du dig til det?” Derudover arbejder de på Køge Handelsskole også med en logbog, hvor kursisterne kan skrive deres egne refleksioner ned undervejs. 

De fire suppleringsmoduler er unikke for Køge Handelsskole og tager 9 dage ekstra. Det er nogle de har lavet, fordi de ifølge Rikke Lunde Madsen kunne se en mangel i viden på lige netop disse fire punkter: 

Stressforebyggelse

Interkulturelt samarbejde og ledelse

Årsregnskaber 

Personalejura

“Vores kursister er rigtig glade for overbygningsmodulerne - der er mange ledere der får de her bløde fag, konflikthåndtering mv, som er vigtige. Men man antager bare at det med økonomi og personalejura, det kan de bare selv finde ud af. Hvis man har en HR-afdeling, så er det ikke et problem, men hvis man sidder i en mindre virksomhed, så kan det godt være en jungle.” forklarer Rikke Lunde Madsen. 

Alle har mulighed for at tage uddannelsen, men det er klart, at hvis man er i målgruppen, så koster det ikke særlig meget for arbejdsgiver, da de opnår kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Som deltager skal du efter hvert modul bestå en prøve, hvorefter du modtager et AMU-bevis. Det er et autoriseret kursusbevis, der følger dig resten af arbejdslivet, og som er genkendeligt i hele Danmark. Da det betyder, at der er garanti for niveau og indhold. 

Se alle uddannelser ved Køge Handelsskole her

Senest opdateret: 23 okt 2020

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 06-08-2020

5 tips til vellykkede teambuilding events

Er du ansvarlig for de kommende teambuilding aktiviteter i din virksomhed?Det kræver både mange overvejelser og seriøs planlægning at gennemføre succesfuld teambuilding.Vi har her samlet 5 tips, der sikrer, at dine teambuilding events styrker teamånden og skaber motivation frem for at give anledning til uenigheder og manglende engagement.

Læs mere
Sidst opdateret 27-05-2020

7 tips til at skabe motivation

Vil du gerne skabe motivation blandt dine medarbejdere med bedre resultater som følge? Som leder har du mulighed for at påvirke og ændre stemningen på arbejdspladsen. Vi præsenterer her 7 gode råd til dig, der vil blive bedre til at motivere dine medarbejdere.

Læs mere
Sidst opdateret 26-06-2020

5 gode råd til dig der er leder uden personaleansvar

Hvordan er man en god leder, når man i princippet ikke har nogen at lede?

Læs mere
Sidst opdateret 05-06-2020

Er en mini MBA egentligt noget for dig?

Overvejer du få en diplomuddannelse inden for ledelse? Så kan en mini MBA måske være den rette uddannelse for dig. Men hvad er en Mini MBA egentlig? Og hvordan adskiller den sig fra en rigtig MBA? Denne guide giver dig svarene!

Læs mere