Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Master i Læreprocesser - specialiseringen Pædagogisk Ledelse

Aalborg Universitet
2 år
Masteruddannelser
Aalborg
Startdato: September - Aalborg
150.000 DKK Momsfri

Master i Læreprocesser - specialiseringen Pædagogisk Ledelse

Master i Pædagogisk ledelse ved Aalborg Universitet

MPL giver dig mulighed for at udvikle dine praktiske og teoretiske kompetencer inden for pædagogisk ledelse på et højt fagligt niveau med særligt henblik på analytiske og metodiske ledelsesfærdigheder. Der fokuseres på visionsledelse, medarbejderledelse og omverdensledelse.

Dit udbytte af uddannelsen

Du lærer at tilrettelægge ledelse med henblik på, at alle bidrager til ”slutproduktet”: Det bedst mulige læringsudbytte for børnene i dagtilbud og eleverne i skolen. Du opnår kompetence til at igangsætte og fuldføre organisatoriske lære- og forandringsprocesser.

Der sættes fokus på forholdet mellem myndighed og skole- og dagtilbudsledelse, mellem ledelse og lærere/pædagoger og mellem teamleder og team. Herudover inddrages læringsledelse, dvs. klasseledelse, gruppeledelse og undervisningsledelse.

MPLs teoretiske omdrejningspunkt er læringsteori kombineret med teorier om organisation og ledelse samt pædagogik, didaktik og uddannelsesvidenskab. Gennem hele uddannelsen er der fokus på det, der i særlig grad karakteriserer pædagogisk ledelse: Pædagogisk medarbejderudvikling (kompetenceudvikling, undervisningssupervision og MUS), teamledelse, institutionsudvikling, pædagogisk udvikling og ledelse i forhold til børn/elever, forældre og myndigheder. Uddannelsen kombinerer teoretiske indsigter med metodiske og praktiske færdigheder.

Uddannelsens opbygning

1. Semester

  • Læringsteori (5 ECTS)
  • Organisatorisk læring (5 ECTS)
  • Videnskabsteori og metode I (5 ECTS)

Semesteret tager udgangspunkt i læringsteori og behandler, hvordan individer og grupper lærer. Med teorier om organisatorisk læring sættes der fokus på det kollektive niveau, dvs. hvordan organisationer – fx en skole – udvikler sig og skaber mulighed for vedvarende udviklingskapacitet - capacity building. Herudover arbejdes der med videnskabsteori og metode, så deltagerne får kendskab til forskningsmæssige arbejdsmåder.
 

2. Semester

  • Læring i praksis (10 ECTS)
  • Evaluering af læreprocesser (5 ECTS)

Semesteret indeholder et projektarbejde med tilknyttede kurser samt vejledning under overskriften Læring i praksis, hvor mange problemstilling fra egen praksis kan analyseres. Desuden omfatter semesteret en indføring i evaluering, både på individuelt og på institutionelt niveau. Der er fokus på evalueringsmodeller og evalueringsmetoder og diskussion af evidensbølgen og den aktuelle udvikling inden for styringsparadigmer – New Public Management.
 

3. Semester

  • Pædagogisk ledelse i praksis (10 ECTS)
  • Videnskabsteori og metode II (5 ECTS)

På 3. semester konkretiserer vi den pædagogiske ledelsesopgave og præsenterer og analyser potentialerne i en række forskningsbaserede ledelsesredskaber, fx undervisningsobservation, kollegial supervision, feedback, coaching, ledelse af professionelle læringsfællesskaber, aktionslæring og QTI-værktøjet til udvikling af klasseledelse. Herudover fortsættes arbejdet fra 1. semester med videnskabsteori og metode, både med henblik på at forberede masterprojektet på fjerde semester og med henblik på at styrke dit forskningsinformerede ledelsesgrundlag.
 

4. Semester

  • Masterprojekt (15 ECTS)

Uddannelsen afsluttes med, at du på 4. semester skriver masterprojekt om et selvvalgt område inden for pædagogisk ledelse, gerne i forlængelse af det område, du har fordybet dig i på 3. semester. Masterprojektet kan skrives individuelt eller i grupper på op til tre studerende. Masterprojektet skal udformes som en skriftlig afgangsopgave, hvor du skal demonstrere din faglige og videnskabelige kompetenceudvikling samt din evne til at formidle din egen viden. Arbejdet med masterprojektet understøttes af projektvejledning.

Hvem henvender Masteruddannelsen i Pædagogisk ledelse sig til?

Master i Pædagogisk ledelse henvender sig til dig, der som skoleleder eller dagtilbudsleder arbejder med ledelse af pædagogiske institutioner (dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelsesinstitutioner) i offentligt eller privat regi.

Aalborg Universitet

Aalborg Universitet - kurser og efteruddannelse på diplom-, bachelor-, kandidat- og masterniveau

Efter- og videreuddannelse på Aalborg Universitet

Efter- og videreuddannelse på Aalborg Universitet kan læses på diplom-, bachelor-, kandidat- eller masterniveau. De fleste uddannelser har typisk 2 – 4 seminarer per semester kombineret med netbaseret læring og kommunikation. Studieformen er baseret på den internationalt kendte Aalborgmodel: Problem...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Forespørgsel efter information

 

Kontaktinformation til Aalborg Universitet

Aalborg Universitet

Langagervej 2
9220 Aalborg Ø

Få information

Udfyld formularen for mere information om Master i Læreprocesser - specialiseringen Pædagogisk Ledelse

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.

Du vil måske også være interesseret i: