AKT | Find en efteruddannelse i adfærd, kontakt og trivsel

AKT - Adfærd, Kontakt og Trivsel

Er du lærer eller pædagog og søger du en AKT uddannelse, der kan hjælpe dig med at håndtere problematikker inden for adfærd, kontakt og trivsel?
Viser 1-8 af 8
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-8 af 8

Skab trivsel blandt børn med en AKT uddannelseSæt fokus på børns trivsel med en AKT uddannelse

AKT handler om trivsel for elever i skolen eller i andre pædagogiske miljøer. En AKT uddannelse har til mål at gøre dig, der er lærer eller pædagog bedre til at håndtere børn, der har problemer i relation til andre børn eller lærere, så det påvirker deres egen eller andres trivsel. På finduddannelse.dk kan du finde forskellige kurser og uddannelser inden for AKT. Læs mere om den enkelte AKT uddannelse og send en forespørgsel direkte til udbyderen for mere information.

Hvad betyder AKT?

AKT betyder Adfærd, Kontakt og Trivsel, og er et begreb, der dækker over lærere og pædagogers arbejde med børns trivsel i skolen eller i andre pædagogiske miljøer. Der er primært tale om de sociale processer, især i grundskolen, der påvirker elevens egen eller andres trivsel. Med en AKT uddannelse bliver du klædt på til at håndtere de problematikker, der opstår i forbindelse med manglende trivsel i det pædagogiske miljø, hvor du arbejder. Nærmere beskrevet omhandler AKT følgende:

 • Adfærd: Barnets handlinger, opførsel, aktiviteter etc.
 • Kontakt: Barnets sociale relation og udvikling.
 • Trivsel: Kvaliteten af barnets adfærd og kontakt.

De tre punkter hænger sammen og danner samlet forudsætningen for et barns positive udvikling og indlæringsevne. Med en uddannelse i AKT er du netop med til at skabe de rammer, der gør, at et barn kan indgå i et positivt samvær med andre, hvilket skal styrke barnets udbytte af hans/hendes skolegang.

Hvad er en AKT koordinator?

En AKT koordinator arbejder ofte med at koordinere AKT arbejdet i en institution, på en skole eller lignende. Som AKT koordinator har man først og fremmest ansvar for undervisning og sociale forhold vedrørende den enkelte elev og klasser. Dog er ansvaret for dette også baseret på, at man som AKT koordinator arbejder med lærernes og pædagogernes kompetencer frem for selv at tage elever ud i forløb.

Derudover skal en AKT koordinator ofte sikre et højt fagligt niveau af lærere i et innovativt miljø og sikre efter/videreuddannelse af kollegaer. Det kan eksempelvis være at en lære eller pædagog tager et AKT kursus, hvor man derefter kan lære sin viden videre til kollegaer. En AKT lærer kan indsamle viden af klasse rog elever gennem observationer og undersøgelser, som danner grundlag for rådgivning til kollegaerne. En AKT vejleder eller AKT lærer bliver i stand til at kunne undervise elever med specielle eller generelle indlæringsvanskeligeheder.

AKT koordinatoren sørger ofte for at udarbejde en handleplan for den enkelte elev sammen med elevens støttelære, og har ansvaret for selv planlægningen og koordineringen af alt AKT arbejde, som koordinatoren selv foretager, men også kollegaer, AKT lærer, AKT vejleder og AKT pædagog.

Hvad laver en AKT pædagog?

Skoler og andre institutioner gør i stigende grad brug af medarbejdere med kompetencer inden for AKT-begrebet. Disse går typisk under titler såsom AKT-medarbejdere, AKT-vejledere, AKT-lærere, AKT-teamet eller lignende.

Som AKT-ansvarlig modtager du de henvendelser, der opstår løbende i forbindelse med problematikker og udfordringer, der har med et barns trivsel at gøre. Det er dit job som AKT-ansvarlig at tage hånd om disse henvendelser ved at udføre en konkret handlingsplan i samarbejde med de involverede lærere eller pædagoger. Ligeledes er det vigtigt, at der følges op på handlingsplanen, og evt. bør forældrene kontaktes med orientering derom.

Se en oversigt over alle uddannelser inden for pædagogik ved at klikke her.

Hvem kan tage en AKT uddannelse?

Hvis du er lære, pædagog eller arbejder inden for pædagogik, vejledning eller undervisnings området, kan du tage en AKT uddannelse. Man kan eksempelvis finde kurser såsom AKT lærer uddannelse, eller en AKT pædagog uddannelse. Med et AKT kursus, kan du arbejde med AKT på en skole, både med børn der ingen indlæringsvanskeligheder har og børn der har. Du kan også arbejde i kommunen eller i en børnehave, hvor du arbejder med børn adfærd, kontakt og trivsel. Ofte arbejder man også med, hvordan andre lærere, pædagoger og kollegaer kan forbedre deres arbejde med AKT. 

Så hvis du er lærer eller pædagog, og brænder for at arbejde aktivt med inklusionsarbejde på en skole eller i en institution, så er en AKT uddannelse noget for dig. 

Hvad handler en AKT uddannelse om?

Der findes flere kurser og uddannelser, du kan tage på området. En hel AKT uddannelse giver dig papir på dine kompetencer, men du kan også vælge at toppe din viden med et kortere kursus på området. 

Emner på en AKT uddannelse er bl.a:

 • Klasseledelse og klassearbejde
 • Inklusionsteori
 • Spørgeteknikker
 • Handleplaner
 • Barnets selvopfattelse
 • Forældresamarbejde
 • Sociale relationer
 • Tavshedspligt
 • Kommunikation og coaching

Hvad kan man med et AKT kursus?

Med et AKT kursus bliver du rustet til at støtte op om det enkelte barn og være professionel sparringspartner for andre lærere eller pædagoger. Du lærer at tage initiativ til undervisning med fokus på sociale problematikker og fremme sociale kompetencer og inkluderende fællesskaber.

Med et AKT kursus i bagagen kan du forebygge mobning og sætte fokus på trivsel, skabe et positivt psykisk undervisningsmiljø, og være med til at løse og udrede social mistrivsel, konflikter eller mobning.

Som udgangspunkt omhandler AKT et enkelt barns trivsel eller påvirkning på andres trivsel. Dog kan du efter en AKT uddannelse også arbejde med adfærd, kontakt og trivsel i en hel klasse eller på et specifikt hold.

Mangler du inspiration?

Er du i tvivl om, hvilken vej du skal gå som pædagog eller lærer samt, hvilken efter- eller videreuddannelse, der kan hjælpe dig på vej? Klik her og få inspiration til uddannelse og kurser til lærere og pædagoger.

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen