Kursus
Ingen anmeldelser

AKT og inklusion modul 1

Længde
6 dage
Næste startdato
Kontakt for opstart Se detaljer
Uddannelsesform
Holdundervisning
Kurset afholdes på
Dansk
Længde
6 dage
Næste startdato
Kontakt for opstart Se detaljer
Uddannelsesform
Holdundervisning
Kurset afholdes på
Dansk
Få mere information om kurset

Hvorfor vælge UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole?

Kompetencegivende forløb

Med udgangspunkt i din egen hverdag

Kompetente undervisere

Startdato

1 tilgængelig startdato

Kontakt for opstart

 • Holdundervisning
 • Odense
 • Dansk

Kursusbeskrivelse

Redskaber og rammer for AKT- og inklusionsarbejdet

AKT og inklusion modul 1 præsenterer teori og mange praksismuligheder til arbejdet med inklusion, læringsmiljøer og foregribende støtte til børn i udsatte positioner.

Fagligt indhold

Kurset introducerer teori og kobler til praksis i form af konkrete handlemuligheder:

 • Lov- og teorigrundlag og rammesætning af områderne ”AKT” og ”Inklusion”
 • Anerkendte teorier og evidensbaseret praksis, Inklusionsteori. Trivselsteori
 • Læringsmiljøer og understøttelse af disse i teori og praksis
 • Observationsmodeller og praksismetoder til at skabe trivsel og læring

Kurset bygges op i en vekselvirkning mellem oplæg, diskussion, casearbejde og studiegrupper. Der indgår en AKT konference på modul 1 og 3. Der skal påregnes tid til afprøvning i praksis og læsning mellem kursusgangene. På Facebooksiden ”AKT og inklusion” vil der være mulighed for at følge med i udviklingen af UCL’s aktiviteter på området, herunder konferencer og temadage, ligesom der er mulighed for at kommentere eller dele viden med andre AKT- og inklusionsfagfolk.

Dit udbytte med kurset

Formålet er at udvikle deltagernes sprog, tænkning og handlemuligheder med henblik på at udvikle en virkningsfuld praksis i inkluderende læringsmiljøer i form af:

 • At udvikle lærernes og pædagogernes sprog og kompetencer i arbejdet og samarbejdet med børn, forældre og kolleger, i forhold til børn med særlige behov herfor
 • At kvalificere AKT-lærerne og pædagoger til at arbejde med pædagogiske metoder og klasseledelse i forhold til inklusion, trivsel og læring
 • At udvikle de AKT- funktioner, der kvalificerer forebyggende og inkluderende almenundervisning
 • At øge de relationelle og faglige kvalifikationer i forhold til det forebyggende og inkluderende arbejde
 • At kursisterne forholder refleksivt til forskellige funktioner og organisationsformer i AKT- og inklusionsarbejdet i egen kontekst
 • At kursisterne har et netværk lokalt og indgår i et vidensgenererende AKT- og inklusionsnetværk i UCL-regi

Modulet præsenterer en række teoribaserede praksisværktøjer, der kan afprøves i egen praksis imellem de enkelte undervisningsgange. Deltagerne vil kunne anvende en række konkrete værktøjer på egne præmisser. Deltagerne vil kunne understøtte nye handlemuligheder for både elever og kolleger. Deltagerne vil have kendskab til basale definitioner og teorier, så de kan forholde sig analytisk til de vejledningsopgaver, de indgår i

Målgruppe

Kurset i AKT og inklusion modul 1 er for lærere og pædagoger, der arbejder med AKT- funktioner og inklusionsarbejde i folkeskolen eller i tilsvarende sammenhænge. Det er muligt at tage et modul alene, men det er intentionen, at du fortsætter med modul II og III i umiddelbar forlængelse, så du opnår en samlet uddannelse.

Pris

Prisen for modulet i AKT og inklusion modul 1 er 11.200 kroner.

Få information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om AKT og inklusion modul 1
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har dækningsområde i Trekantområdet og Fyn med øer med et bredt udvalg af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser for studerende, der vil tage fuldtidsuddannelser. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole tilbyder også akademi- og diplomuddannelser til dig, der er i arbejde...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret