Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Videreuddannelse for socialrådgivere

Sidder du som socialrådgiver og kunne tænke dig at prøve kræfter med nye opgaver, eller savner du at få opdateret dine nuværende?

Vi har samlet en guide med et udvalg af efter- og videreuddannelser, hvor du kan finde inspiration til din videre karriereudvikling.


Hvorfor uddannelse og hvilken?

Der kan være mange årsager til, at du ønsker ny viden og inspiration efter nogle år på arbejdsmarkedet. Viden og metoder indenfor et fagfelt udvikler sig konstant, og derfor kan du have brug for at opdatere din eksisterende værktøjskasse for at kunne forholde dig  til situationen, som den er  i dag.

Måske ønsker du at:

 • Få nye redskaber til at håndtere din nuværende stilling?
 • Skabe muligheder for nye ansvarsområder?
 • Ændre karrieremæssig retning?
 • Skabe muligheder for at varetage helt nye stillinger i branchen?

Men hvad skal man så vælge? Der finden en række offentlige og private uddannelsesudbydere, som tilbyder et bredt udvalg af uddannelser indenfor dit interesseområde og niveau. Vi har valgt at se på videreuddannelse indenfor 3 niveauer; diplomuddannelse, kandidatuddannelse og masteruddannelse.

>> Du kan også få inspiration via guiden til pædagoger 

Diplomuddannelser    Kandidatuddannelser     MasteruddannelserDiplomuddannelse

Diplomuddannelser henvender sig til voksne, der har en kort eller mellemlangvideregående uddannelse og har oparbejdet erhvervserfaring efter endt uddannelse.

 

Formalia vedr. diplomuddannelserne

Diplomuddannelser


Den Sociale Diplomuddannelse

Den Sociale Diplomuddannelse henvender sig bl.a. til socialrådgivere, pædagoger eller lærere. Her får du mulighed for at erhverve dig nye kompetencer og redskaber til at udvikle og udføre praktisk socialt arbejde på et videnskabeligt grundlag.

Du vil blive undervist i udvikling og organisering af den offentlige sektor, videnskabsteoretiske grundtraditioner og får en række sociologiske og psykologiske metoder til konfliktløsning samt kommunikation i det daglige arbejde. Der vil blive taget fat på aktuelle socialfaglige temaer, som vil gavne både dine personlige og faglige kompetencer indenfor dit arbejdsområde.  

Uddannelsen er sammensat af 2 obligatoriske moduler, samt et antal retningsspecifikke moduler, der ender ud i et afgangsprojekt. Du vil, foruden muligheden for at vælge din egen specialisering, have mulighed for at vælge mellem fire forskellige uddannelsesretninger, Børn og unge, Demens, Rusmiddel og Seksualvejledning

Den Sociale Diplomuddannelse


Den pædagogiske Diplomuddannelse

Den Pædagogiske Diplomuddannelse har samme adgangskrav og struktur som den sociale diplomuddannelse, og henvender sig til samme målgruppe. Uddannelsen er bygget op af 6 moduler - 3 obligatoriske og 3 valgfrie, som du kan tage i valgfri rækkefølge, dog med afgangsprojektet, som afsluttende modul.

Uddannelsen er bygget op således.

Pædagogisk Diplomuddannelse

Du toner din uddannelse ved at vælge valgfrie moduler indenfor retningerne:

 • Almen pædagogik
 • Bevægelsesvejleder
 • Interkulturel pædagogik
 • Kost, ernæring og sundhed
 • Materiel kultur
 • Medier og kommunikation
 • Naturfagsvejleder
 • Projektledelse og organisationsudvikling
 • Psykologi
 • Pædagogisk diplomuddannelse uden uddannelsesretning
 • Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde
 • Specialpædagogik
 • Unges og voksnes læreprocesser

 

Vi har forklaret lidt nærmere omkring to af specialerne.


Speciale i Almen pædagogik

Diplomuddannelsen i Almen Pædagogik giver dig en grundig almen pædagogisk viden. Det giver dig muligheden for at deltage i uddannelsesplanlægning og undervisning, samt at kunne arbejde praktisk med pædagogisk udvikling.

Du vil få redskaber til kunne indgå i diskussioner om uddannelse, undervisning og læring, og kunne formidle din viden i både professionelle og offentlige sammenhænge.


Speciale i Psykologi

På den Pædagogiske Diplomuddannelse i psykologi vil du blive undervist i emner som udviklingspsykologi, psykologisk rådgivning samt organisationspsykologi. Derudover kan du vælge fag som kognitions- og neuropsykologi, hvorigennem du får en forståelse for kognitive processer og funktionsvanskeligheder.

Foruden den sociale og pædagogiske diplomuddannelse findes der også andre muligheder for socialrådgivere, såsom:

 • Diplomuddannelse på Børne- og ungeområdet
 • Diplomuddannelse i Beskæftigelsesindsats
 • Diplomuddannelse i Familieterapi
 • Diplomuddannelse i Kriminologi
 • Diplomuddannelse i Ledelse
 • Diplomuddannelse i Psykiatri
 • Diplomuddannelse i Uddannelses- og erhvervsvejledning

Den pædagogiske diplomuddannelse
Top

Kandidatuddannelse

Du har også mulighed for at vælge en almindelig kandidatuddannelse, dog skal den som oftest ligge indenfor samme faglige område, som din bacheloruddannelse. Det er muligt at søge dispensation herfor.

Formalia vedr. kandidatuddannelserne


Kandidat i Socialt Arbejde

Du kan læse en kandidat i Socialt Arbejde på Aalborg Universitet i København eller Aalborg. Uddannelsen handler om at forstå, hvordan du afhjælper og forebygger sociale problemstillinger som  f.eks. arbejdsløshed, børn og unges trivsel og misbrug. Du oparbejder et videnskabsteoretisk og metodisk fundament til at varetage undersøgelses-, evaluerings- og udviklingsopgaver indenfor et socialfagligt område.

Undervisningen er bygget op af fire faste tværfaglige elementer med mulighed for praktik undervejs:

 • Socialt arbejde
 • Videnskabsteori, udrednings- og forskningsmetoder
 • Teorier om sociale problemer og socialpolitik
 • Organisation, retslig regulering og socialpolitik

Dine jobmuligheder vil efterfølgende især kunne findes indenfor den offentlige sektor.


Kandidat på DPU

Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) er et institut, der hører ind under Aarhus Universitet (AU), men som tilbyder undervisning både i København og Aarhus. Den tilbyder et bredt udvalg af relevante kandidatuddannelser til dig som socialrådgiver, såsom:

 • Generel pædagogik
 • Didaktik i dansk, matematik, materiel kultur eller musik pædagogik
 • Pædagogisk antropologi
 • Uddannelsesvidenskab
 • Filosofi, antropologi eller sociologi
 • Master in anthropology of education and globalisation

 

Vi har valgt at se nærmere på Master In Anthropology of education and Globalisation som eksempel:


Kandidat i Pædagogisk antropologi og globalisering

Kandidaten i Anthropology of Education and Globalisation er en ny kandidat, der giver dig de nødvendige kompetencer til at arbejde med uddannelse, læring og viden i en stadig mere globaliseret verden. Der vil blive anvendt etnografiske forskningsmetoder og tværkulturel sammenligning til at analysere specifikke lokale videns- og uddannelsespraksisser i forhold til globale sociale og kulturelle kontekster.

Uddannelsen består både af obligatoriske og valgfri moduler, et tre til fire måneders etnografisk studie samt speciale. Undervisningen foregår på engelsk og kan kun tages i København.

 
Top

Masteruddannelse

En masteruddannelse kan du tage, når du har en mellemlang videregående uddannelse, og ønsker at tage en efteruddannelse sideløbende med dit arbejde. Du finder masteruddannelserne på landets universiteter, men også hos private uddannelsesudbydere.

Formalia vedr. masteruddannelserne


Samfundsvidenskabelig masteruddannelse

Som uddannet socialrådgiver kan du tage en lang række  samfundsvidenskabelig masteruddannelser, dog skal der være en relevant sammenhæng  mellem dén og din socialrådgiveruddannelse.  

Eksempler på samfundsvidenskabelige masteruddannelser: 

 • Executive Master i Corporate Communication
 • Master i katastrofehåndtering
 • Master i etik og værdier i organisationer
 • Master i informationsforvaltning og Records Management
 • Master i konfliktmægling
 • Master i socialt entreprenørskab, MSE
 • Master i offentlig ledelse
 • Master i udsatte børn og unge

Vi ser nærmere på eksemplerne; Master i Udsatte Børn og Unge og Master i Offentlig Ledelse.


Master i Udsatte Børn og Unge

Denne master giver dig en teoretisk, metodisk og praksisbaseret viden om udsatte børn og unge som gruppe i det danske samfund. Den er rettet mod faglig ledelse, udvikling og styring af uddannelse indenfor dette område. Der er fokus på det kommunale ansvar og konsekvenserne af heraf. Uddannelsen kan tages på Aalborg Univeristet i Aalborg og København.

På uddannelsen har du blandt andet fag indenfor lovgivning indenfor det socialfaglige område, hvilke paradigmer og diskurser der gør sig gældende indenfor området, Organisationsteoretisk læring, økonomi og magtperspektiver. Uddannelsen afsluttes med en masterafhandling.


Master i Offentlig Ledelse

Denne master fokuserer på ledelsesvilkår i den offentlige sektor, og de særlige krav, der stilles til den offentlige leder. Den er både analytisk og praktisk, og udvikler dine evner til at udøve professionel ledelse, at kommunikere effektivt og tænke strategisk. Dertil får du viden om økonomistyring samt organisations- og medarbejderudvikling. Den henvender sig til folk, der har erfaring med ledelsesopgaver og ledelsesansvar i det offentlige.

På uddannelsen undervises du blandt andet i fag som offentlig økonomi, ledelse og politik, Organisationsteori og økonomistyring, evaluering, effektiv ledelse og personligt lederskab. Uddannelsen afsluttes med en masterafhandling.

Master i offentlig ledelse

Se flere efter- og videreuddannelsesmuligheder på universiteternes hjemmesider, hvor du også kan se gældende adgangskrav.                     

 Top

                                                                             Af kommunikationsmedarbejder D.H. Dreesen

Senest opdateret: 09 sep 2020

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 26-11-2019

Din guide til videreuddannelse for pædagoger

Går du med et ønske om at udbygge dine kompetencer og efteruddanne dig inden for det pædagogiske felt? I dennge guide kan du blive hurtigt danne dig et overblik over dine muligheder og få inspiration til at finde netop den form for kompetenceudvikling, du søger. 

Læs mere
Sidst opdateret 11-04-2019

Drømmer du om en uddannelse i det fri?

Har du interesse i friluftslivet, og vil du gerne føre denne interesse til noget mere end bare din personlige hobby? Med en friluftsuddannelse lærer du at undervise andre i både havkajak, mountainbike, teambuilding og meget mere.

Læs mere
Sidst opdateret 14-07-2020

Sådan vælger du den rette efteruddannelse

Læs med her, hvor vi giver dig de syv punkter du skal have med i dine overvejelser, inden du vælger.

Læs mere