Hverdagen som leder, mor til fire og MBA-studerende

Det kan være hårdt og tidskrævende at være leder i en organisation samtidig med, at du studerer en MBA og har fire børn. Vi har mødt Louise Lerche-Gredal til en snak om, hvordan hun får hverdagen til at hænge sammen.

Det kan være hårdt og tidskrævende at være leder i en organisation samtidig med, at du studerer en MBA og har fire børn. Det kræver stor viljestyrke og et positivt syn på livet at få hverdagen til at hænge sammen, så alle pligterne bliver gjort og både arbejdsliv og privatliv hænger sammen.


Vi har mødt Louise Lerche-Gredal til en snak om, hvordan hun får hverdagen til at gå op i en højere enhed. I artiklen fortæller hun om sin oplevelse med Executive MBA-uddannelsen på CBS, og giver dig et indblik i de fordele og udfordringer, som hun har oplevet ved at balancere fuldtidsarbejde, uddannelse og familieliv på samme tid.

Hvilken uddannelses- og arbejdsmæssig baggrund har du?

Jeg er uddannet advokat, og har arbejdet både hos Kammeradvokaten og Kromann Reumert. I 2010 blev jeg uddannet mediator i USA, og arbejdede efterfølgende som retsmægler ved retten i San Diego. Da jeg vendte hjem fra USA, ville jeg meget gerne arbejde mere med mediation i forbindelse med juridiske tvister og konfliktforebyggende kommunikation i relation til juridisk sagsbehandling. Jeg tog derfor en Master i retorik og kommunikation (MARC) på Aarhus universitet, og det var så min første efteruddannelse”.

Hvornår begyndte du at arbejde ved Mediationsinstituttet?

I 2013 tiltrådte jeg som direktør i Mediationsinstituttet, som er stiftet af Advokatsamfundet og arbejder med at udbrede kendskabet og brugen af mediation i Danmark som et værdiskabende alternativ til traditionelle domstole og voldgiftsprocesser. I forbindelse med skiftet fra advokat til administrerende direktør, havde jeg brug for at udvide min teoretiske værktøjskasse og få en dybere forretningsforståelse”.

Hvorfor valgte du Executive MBA uddannelsen på CBS?

Som leder er jeg ansvarlig for alle dele af forretningen, så jeg havde brug for en uddannelse med et bredt sigte. Jeg var desuden interesseret i at finde en uddannelse, som var internationalt anerkendt for kvalitet og høje faglige niveau.

Jeg kunne også have taget en række korte kurser, men jeg sætter pris på, at kvaliteten er i orden. Og så betyder det meget, at der var en sammenhæng mellem de forskellige fag og den erhvervsmæssige virkelighed jeg stod i.

Det var egentlig ikke min tanke at tage den fulde Executive MBA, men derimod at nøjes med den første del af Executive MBA’en. Jeg blev dog så grebet af forløbet, at jeg valgte at fortsætte studiet og tage den fulde Executive MBA i et hug”.

Hvordan har undervisningen generelt været?

Gennem hele uddannelsesforløbet har vi været tilknyttet en læsegruppe, og derigennem haft muligheden for at sparre med hinanden om opgaver, undervisning mv. Selve studieforløbet og eksaminerne er, bortset fra et enkelt fag, individuelle. Det giver god mening, fordi langt de fleste eksaminer tager udgangspunkt i de virksomheder, som de studerende er ansatte i og dermed bliver vores opgaver meget forskellige. Det individuelle aspekt gør det samtidig muligt at tilpasse studiet til netop min hverdag, så jeg kan få løsninger og eksamensopgaver til at passe sammen med job og familie”.

Hvordan har du kunne bruge dine medstuderende? 

Jeg har været omgivet at advokater og jurister, som i et vist omfang ligner hinanden. Det har derfor været spændende og lærerrigt at møde ledere med helt andre uddannelses- og arbejdsmæssige baggrunde. Det giver nye perspektiver, inspiration og helt nye netværksrelationer”.

Læs din Executive MBA hos CBS

Hvordan er eksamensopgaverne?

Udbyttet af uddannelsen er ikke kun en personlig genvist, men giver også værdi tilbage til den virksomhed, som de studerende kommer fra. Jeg har stort set i alle eksamensopgaver taget udgangspunkt i Mediationsinstituttet, og på den måde haft mulighed for at analysere organisationen fra en række forskellige perspektiver. Hver gang jeg afleverer en opgave, er det altså direkte payback til min virksomhed. Dermed er den tid, som eventuelt måtte gå fra min arbejdstid, tilbage til virksomheden”.

Har du kunne tage den lærte teori med på arbejdspladsen?

Ja, i næsten alle mine fag, har jeg følt, at der har været elementer, jeg har kunne tage med og direkte eller indirekte anvende på arbejdet”.

Hvordan har det generelt været med at skulle passe arbejde, uddannelse og familie?

Jeg er heldigvis temmelig garvet i at være studerende, og dermed er læsning og eksaminer ikke noget nyt. Det tror jeg har været en stor fordel. Det handler dog også om at være realistisk og acceptere, at du kun har den tid, du nu engang har. Jeg kunne sagtens bruge meget mere tid, men nogle gange er der kun få timer til at læse et stort pensum, og så er det med at få det maksimale ud af den tid du har. Derudover er der visse perioder, hvor studiet optager meget af min tid og andre gange, hvor det er lidt mere afslappet, så presset er jo heldigvis ikke lige stort hele tiden”.

Hvad har du gjort for at kunne nå alt i hverdagen?

Jeg har fire børn og er derfor vant til, at alting kører i rimelig faste rammer med planlægning, prioritering og struktur. Det handler om at målrette sin opmærksomhed, og udnytte den tid som er til rådighed. Jeg har ikke altid nået at læse alt forud for undervisningen, men jeg har prioriteret at deltage i stort set al undervisning gennem hele Executive MBA’en. Det betyder, at jeg har en god forståelse for alle fag selvom nogle artikler og bøger kun er blevet skimmet. Det handler om at sætte sig nogle realistiske mål og være nogenlunde tilgivende over for sig selv, hvis du ikke når det planlagte. Desuden så betyder de afsluttende eksaminer i hvert enkelt fag, at du er nødsaget til at læse op, og dermed alligevel får indhentet noget af det tabte”.

Har undervisningen været effektiv og udbytterig?

Jeg synes det handler om at finde sin egen vej som studerende. Både på jurastudiet, på den efterfølgende kommunikationsuddannelse og nu på Executive MBA studiet, har jeg prioriteret at deltage i undervisningen. Det har været vigtigt for mig. Både for at følge med i pensum, men i ligeså høj grad for at være med til at skabe et godt studiemiljø på holdet. Jeg synes det er vigtigt at engagere sig både fagligt og socialt, da det jo også gerne skal være sjovt at læse en Executive MBA – og det har det også været”.

Har du et par gode råd til personer, der overvejer at læse en Executive MBA?

Jeg synes enhver skal finde sin egen vej, og for mig har det været vigtigt at være til stede og engagere mig både fagligt og socialt i studiet. Det handler også om at acceptere, at jeg ikke kan nå alt og derfor må prioritere min tid, selvom det ikke altid er helt tilfredsstillende at møde op uden at have læst hele pensum. Mine bedste råd vil være: Vær til stede, lyt og lær, så skal det nok gå”.

Er der nogle forholdsregler man skal gøre sig med familien?

Det er helt centralt, at din familie er indforstået med, at du de næste to år vil være væk hver anden lørdag og der vil være perioder, hvor du stempler lidt ud af familien. Mine børn har selvfølgelig tænkt over, at jeg er væk hver anden lørdag, men nu er det næsten blevet helt normalt, at ’mor er i skole’.

Jeg synes ikke det har været noget stort problem at læse en Executive MBA i forhold til min familie. Det har da ind i mellem været lidt irriterende at køre afsted lørdag morgen, men min mand har bakket op hele vejen og det gør jo hele forskellen”.

Overvejer du en MBA uddannelse?

Med en MBA udvikler du dig med en internationalt anerkendt og eftertragtet uddannelse inden for erhvervslivet

Læs mere om Executive MBA hos CBS her


Annoncer