Procesfacilitering: Ændrer adfærd og skaber udvikling

Procesfacilitering handler om at styre rammerne for menneskers aktiviteter og samvær. Lad dig inspirere til en proceskonsulentuddannelse her.

Procesfacilitering: Ændrer adfærd og skaber udvikling

Processer foregår omkring os konstant. Hvordan vi sætter et møde op mellem kollegaer, hvordan vi vælger at arbejde med et projekt eller sætter rammer for dialogen. Det er alt sammen processer. Disse kan ændres og optimeres gennem procesfacilitering. 

Procesfacilitering handler kort fortalt om at styre rammerne for menneskers aktiviteter og samvær. Det kan fx ske gennem dialogformer, mødemetoder og tidsstrukturer. Det er et systematisk valg af rammer og metoder, der understøtter gruppen af mennesker, så samarbejdet bliver lettere. Rammerne kan være med til at optimere både samtaler og samarbejder i hverdagen.


Vi har taget en snak med to undervisere fra Go’Proces, som laver proceskonsulentuddannelsen og hjælper med procesfacilitering. Chefkonsulenterne Trine Teglhus og Rikke Kajhøj er begge undervisere på proceskonsulentuddannelsen. Herunder får du et indblik i, hvad du kan bruge procesfacilitering til.

Hvordan skal vi hvad, hvornår og hvorfor?

Det at arbejde med processer, kan bruges af alle. Det handler nemlig om at arbejde hensigtsmæssigt sammen, og ifølge Trine Teglhus handler det om at mene noget om formen for den måde vi arbejder sammen på, og ikke selve indholdet:

Det at lede processen, det er at mene noget om, hvordan skal vi gøre hvad, hvornår og hvorfor. Det kan være over længere tid, det kan også være en forandrings-, udviklings-, eller innovationsproces.”

Ved at bruge procesledelse, kan man optimere ressourcerne, når man samarbejder på arbejdet, og som procesleder bliver man dygtig til at se sammenhænge over længere perioder; Hvad skal der ske, hvornår og hvorfor? En procesleder tager både følgeskab og ejerskab i processen.

Procesfacilitering - både for ledere, projektledere og faglige medarbejdere

En proceskonsulentuddannelse er ifølge både Rikke Kajhøj og Trine Teglhus, ikke bare for lederen eller projektlederen, men giver mening for medarbejdere i alle typer af funktioner, som har med andre mennesker at gøre.

Som leder er man vant til, at der kører en masse forskellige processer omkring en, og med en uddannelse i baghånden, peger Rikke Kajhøj på, at man netop får et bedre overblik over de menneskelige psykologiske processer, der forekommer. Det handler bl.a. om, hvordan man opretholder motivation og ejerskab blandt medarbejderne. Samtidig er der en lang række usynlige processer, som både er relationelle og følelsesmæssige.

Ved at have styr på processerne, forebygger man som leder misforståelser, og kan italesætte de elementer, udfordringer og bekymringer som er til stede i organisationen. Rikke Kajhøj forklarer, at man via uddannelsen lærer at invitere folk ind og give dem en stemme, hun fortsætter:

Noget af det man lærer om er, hvordan mennesker danner meninger, det betyder, at man får nogle redskaber (dem Rikke Kajhøj kalder for tankeredskaber). Folk danner mening på mange forskellige måder, nogle har brug for at tale meget, også danner de deres meninger, andre er refleksive og skal have tid. Og det er her de forskelige procesværktøjer kommer på banen. Som leder skal man kunne lede forskelligt, for at lede ens. Man får tankeredskaber til fx at forstå hvorfor de reagerer, som de reagerer, når de interagerer med en som leder.

Som projektleder er det andre ting, man tager med fra uddannelsen. Her har man mere fokus på at lede processer, og de tekniske værktøjer der ligger bag dette, det er fx dialog redskaber, coaching, planlægningsmetoder og energizers. Det handler om at skabe energi og blive god til at involvere og skifte spor, hvis deltagerne kræver noget andet, end det der er sat i værk.

Man bliver også bevidst om, den position man har, når man holder fast i processen, og hvorfor og hvordan man gør det. Man lærer at lede forskellige typer af processer, både korte og lange,” forklarer Rikke Kajhøj.

Rikke Kajhøj peger på, at uddannelsen også giver rigtig god mening for faglige medarbejdere og specialister, som kan bruge redskaberne i mange forskellige sammenhænge. Gennem uddannelsen opnår de et refleksionsniveau, og kan nemmere distancere sig selv og handle værdifuldt og hensigtsmæssigt i konflikter på arbejdspladsen. Her handler det om at tage ejerskab for dialogen, og skabe plads til dem, der ikke nødvendigvis råber allerhøjst.

Proceskonsulentuddannelsen - En praksisorienteret uddannelse

Både Trine Teglhus og Rikke Kajhøj peger på proceskonsulentuddannelsen ved Go Proces som en helt særlig og praksisnær uddannelse. Trine Teglhus forklarer, at uddannelsen bygger på to moduler; det ene er Kommunikation og organisation, som handler om at få forståelse for kommunikative mønstre i organisationen. På det andet modul kaldet Forandringsledelse handler det om større processer af længere varighed, fx forandringsledelses processer, herunder hvordan man kortlægger behov i organisationen og hvordan procesledelse kan understøtte de længerevarende processer.

Undervisningen er også anderledes end de klassiske monologer og powerpoints show. Rikke Kajhøj forklarer, at der igennem hele uddannelsen bliver kørt processer, med afsæt i deltagernes egne problematikker, eller et relevant tema de finder i fællesskab:

Vi prøver hele tiden metoderne af, så de får mærket på egen krop, hvordan det er at være deltager i den her metode, ellers bliver de aldrig gode proceskonsulenter.  Så det gør vi rigtig meget ud af. Det er også nogle af de tilbagemeldinger vi får, at det har folk virkelig sat pris på.

Find din proceskonsulentuddannelse her


Annoncer