4 bud på spændende bestyrelsesuddannelser

Vi har fundet 4 spændende bud på forskellige bestyrelsesuddannelser, der hver især er gode til den grønne på området, såvel som vedkommende, der trænger til genopfriskning.

4 bud på spændende bestyrelsesuddannelser

En bestyrelse er den øverste instans i ledelsen, hvor selskabets strategiske ledelse indgår. De træffer dermed de store strategiske beslutninger, der har betydning for selskabet. Da bestyrelsen agerer som den øverste instans i ledelsen, er det også dem, der udvælger og ansætter en kvalificeret direktion til at varetage den daglige ledelse og drift af selskabet.

Vi ønsker at sætte fokus på bestyrelsesuddannelser, og hvordan du kan skabe størst mulig værdi i din bestyrelsesrolle.

En god bestyrelse og dets medlemmer

En god bestyrelse består af forskellige bestyrelsesroller, der hver især inddrager forskellige kompetencer og erfaringer til selskabet. Forskellighed er altså en styrke i en bestyrelse, da disse forskellige videnshorisonter kan smelte sammen, skabe synergi og gavne selskabet. 

En bestyrelse ledes af en bestyrelsesformand, der oftest deltager i selskabets aktiviteter i et videre omfang en den resterende bestyrelse. Bestyrelsesformanden indgår som praksis kontaktled til selskabet og dets direktion.

Det er væsentligt at bestyrelsesmedlemmerne forventningsafstemmer både i forhold til den strategisk retning for selskabet samt den nødvendige tid til at varetage hvervet.  Det er også essentielt, at bestyrelsen handler uafhængigt af særinteresser og dermed for selskabets gavn. Det vigtigste for en bestyrelse er dialogen med direktionen. Det er bestyrelsen, der fastlægger den strategiske retning for selskabet, mens direktionen eksporterer strategien til praksis. Derfor er kommunikationen mellem bestyrelsen og direktionen essentiel for selskabets effektivitet og overlevelse.

Bestyrelse vs. Direktion

Hvad er forskellen i grunden på en bestyrelse og direktion? De har begge to en ledende rolle i et selskab, men på forskellige måder. En direktion varetager nemlig den daglige ledelse af et selskab. De træffer dermed beslutninger, der relaterer sig til den daglige drift af selskabet, og er i overensstemmelse med selskabets overordnede strategi. Den daglige ledelse varetager opgaver, der er essentielle for at selskabet daglige drift. Det kan være opgaver så som indkøb af råvarer og betaling af regninger.

En bestyrelse varetager derimod den overordnede strategiske ledelse af et selskab samt udvælger hvem der skal indgå i direktionen. Bestyrelsen træffer de store overordnede beslutninger for et selskab. Det kan være i forhold til nye strategiske tiltag, eller blot tiltag, som har en stor økonomisk betydning for selskabet. Det kan f.eks. være at etablere sig på et nyt marked enten inden for en ny produktkategori eller på et udenlandsk marked. Generelt har de fleste større selskaber en direktion og en bestyrelse, da disse ikke begge blot vil bestå af de oprindelige ejere. Oftest forekommer det sådan, at eventuelle investorer ønsker indflydelse i selskabet uden at være en del af den daglige drift og derfor indgår i bestyrelsesarbejdet med den overordnede strategiske ledelse.

Hvem videre- eller efteruddanner sig til bestyrelsesmedlem?

Uddannelserne til bestyrelsesmedlem henvender sig til alle, der er interesseret i at tildrage sig et strategisk ledelsesoverblik. Måske sidder du allerede i en bestyrelse, eller vil gerne være en del af en, og ønsker derfor at udvikle dine nuværende kompetencer og viden inden for strategisk ledelse. Der er uddannelser, der henvender sig til helt nye bestyrelsesmedlemmer og meget erfarne bestyrelsesmedlemmer, der sidder i en tung erhvervsbestyrelse.

Se alle bestyrelseskurser og -uddannelser

Vi har herunder fundet 5 spændende bud på forskellige bestyrelsesuddannelser og -kurser. De er ideelle for dig, der enten ønsker at kvalificere dig som bestyrelsesmedlem, genopfriske dine nuværende kompetencer eller opkvalificere dit bestyrelsesarbejde, så du bliver et mere værdiskabende medlem.

1. Til dig, der er ny i en bestyrelse

Er du ny i en bestyrelse, eller er du på vej ind i en, hvor du mangler uddannelsen dertil? Så kan du nemt og hurtigt tage en intensiv bestyrelsesuddannelse, der kan klæde dig på til at varetage bestyrelsesrollen. Uddannelsen er skræddersyet til at styrke dig, som et aktivt bestyrelsesmedlem. Du vil igennem konkrete og praktiske råd samt jura skabe fundamentet for dit fremtidige bestyrelsesarbejde, hvor der indgår emner som:

 • Bestyrelsens pligter, love og regler
 • Bestyrelsens rolle i strategiarbejdet
 • Økonomistyring og rapportering
 • Rekruttering til- og evaluering af bestyrelse
 • Kapitalstruktur og finansiering af vækst
 • Presse- og krisehåndtering
 • Forhold mellem bestyrelse/direktion/ejere/aktionærer

Uddannelsen er målrettet alle, der for nyligt er trådt ind i en bestyrelse, og derfor kunne tænke sig at skabe et mere praktisk fundament samtidig med at få et Board Certificate.

Læs mere om Board Certificate - bestyrelsesuddannelse

2. Til dig, som ønsker opkvalificering af dit bestyrelsesarbejde

Er du bestyrelsesmedlem i en bestyrelse med tung erhvervserfaring? Så kan du med denne bestyrelsesuddannelse dygtiggøre din professionelle sparring til organisationens direktion. Du vil med denne uddannelse kunne omsætte teori til praksis, så du kan træffe effektive beslutninger i bestyrelsen og dermed løfte virksomheden. Du bliver undervist af et internationalt team med tung erfaring inden for emnet. Under uddannelsen kommer du omkring:

 • Corporate Governance og lovgivningen
 • Bestyrelsens funktion og formalia
 • Relationen mellem bestyrelse og direktion
 • Strategi og fremdrift
 • Bestyrelsens strategiske rolle
 • Værdiskabelse, økonomistyring og risikostyring i bestyrelsesperspektiv
 • Regnskab, revision og intern kontrol i bestyrelsesperspektiv
 • Dilemma målrettet virksomheder

Du vil gennem uddannelsen opnå større autenticitet og effektivitet i din bestyrelsesrolle og derigennem løfte selskabet på strategisk vis. Du vil styrke din sparringen med selskabets direktion, hvilket vil styrke dit arbejde på alle parametre.

3. Til dig, der går fra leder til bestyrelsesmedlem

Brænder du for det strategiske arbejde i organisationer? Så kan du udvide din horisont med fagmodulet grundlæggende bestyrelsesansvar. Du får både teoretisk og praktisk indsigt i bestyrelsesarbejdet, samtidig med at du lærer, hvordan bestyrelsesarbejdet differentierer sig fra ledelse. Igennem fagmodulet bruger du den teoretiske og praktiske indsigt til at løse forskellige problemstillinger, du som bestyrelsesmedlem kan støde på. Du kommer igennem følgende emner:

 • Grundlæggende forståelse af bestyrelsesarbejdet i en SMV (små eller mellemstore virksomheder)
 • Bestyrelsesforståelse med praksisnære teorier og værktøjer
 • Bestyrelsens og det enkelte medlems juridiske ansvar samt generel lovgivning på området
 • Kommunikation og rapportering internt såvel som eksternt i bestyrelsen
 • Samarbejdsformer i bestyrelsen samt mellem bestyrelsen og direktionen
 • Udvikling af egen læring og egen praksis
 • Løsning af problemstillinger

Igennem dette fagmodul rykker du fra at være leder til at tilegne dig det store strategiske overblik, du skal kunne varetage som bestyrelsesmedlem. Faget er en del af akademiuddannelsen i ledelse i og giver 5 ECTS.

Læs mere om uddannelsen i grundlæggende bestyrelsesansvar

4. Til dig, der vil udvikle din bestyrelse inden for den kommunale forsyningssektor

En stærk bestyrelse består forskellige personligheder, der kan byde ind med hver deres sæt af kompetencer og erfaringer. For at disse forskellige bestyrelsesmedlemmer danner rammen for en værdiskabende bestyrelse, kræver det at de har en fælles referenceramme for virket som bestyrelse. Det er derfor vigtigt, at hvert bestyrelsesmedlem kender sin rolle og ansvarsområde samt ved, hvad der skal udføres og leveres i samarbejde med sine bestyrelseskollegaer. Du kan tage dine bestyrelseskollegaer med til 3 udviklende dage, hvor I sammen kan sætte rammen for god selskabsledelse for jeres bestyrelse i kommunale forsyningsselskaber.

CBS Executive tilbyder dette kurses, hvor I får indblik i forsyningssektorens strategiske udfordringer og økonomiske forhold, de juridiske rammer samt danner rammen for god selskabsledelse og bestyrelsesarbejde. Under kurset arbejder I med emner som:

 • De formelle styringsmæssige rammer om selskaber og bestyrelsesarbejde
 • Et godt bestyrelsesarbejde og -samarbejde
 • Bestyrelsens strategiske ageren og samarbejde

Igennem hele kurset vil der være vekselvirkning mellem teori og praksis, hvor god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber vil være den gennemgående referenceramme.


Annoncer