Vis finduddannelse.dk som: Mobile
5 dage
Diplomuddannelser
København
15.000 DKK ekskl. moms

Designbaseret procesfacilitering: Planlægning

Designbaseret procesfacilitering: Planlægning og fremgangsmåder

Tag et diplommodul i designbaseret procesfacilitering: Planlægning

Diplomuddannelsens første modul introducerer dig for uddannelsens grundlæggende designteori og metoder, alment, og til designfeltets og procesfaciliteringens centrale begreber, teorier og metoder. Modulet har fokus på planlægning af processer med et udviklende og forslagsstillende sigte.

Deltagerne får indføring i designprocessers iterative faser og aktiviteter mellem problem og løsning af relevans for planlægning af designbaseret procesfacilitering. I modulet kombineres designmetoder – med inddragelse af praksisser såsom skitsering og prototyping. Modulet kombinerer designmetoder og redskaber inden for procesfacilitering med systemiske teorier.

Dit udbytte af modulet

  • Du får designbaserede værktøjer og viden om kernebegreber og udvalgte systemiske teorier, der relaterer sig til designmetodologi, som et fælles afsæt for designbaseret procesfacilitering.

  • Du lærer at anvende og integrere relevant viden om designmetodologi, designbaserede værktøjer og udvalgte systemiske teorier til at planlægge facilitering af udviklingsorienterede processer i din egen praksis.

  • Du lærer at reflektere teoretisk over fordele og ulemper ved forskellige designbaserede værktøjer og får tilgange til planlægning af procesfacilitering, som relaterer sig til din egen praksis.  

Du lærer at demonstrere og reflektere kritisk over din egen aktive deltagelse i forhold til, hvordan modulets faglige og praktiske indhold har medvirket til udvikling af din egen praksis.

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i Designledelse er en videregående, erhvervsrettet uddannelse, som du kan tage på deltid. Hele forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium eller 60 ECTS-points.

Dette er et enkelt modul på diplomuddannelsen i Designledelse. Modulet tæller 10 ECTS points. 

Målgruppe

Modulet henvender sig bredt til både ledere, mellemledere og medarbejdere i private og offentlige organisationer, som har behov for redskaber til projektledelse, service design og samskabelse, fx:

  • Afdelingsledere
  • Mellemledere
  • Projektledere
  • Projektkoordinatorer
  • Udviklingskonsulenter
  • Ledelseskonsulenter

Undervisningsform

Modulets cases orienterer sig primært om teorier og metoder, som du kan bruge til facilitering af møder-, workshops-, og forandringsprocesser. Efter modulet skal deltagerne være i stand til at planlægge og strukturere procesfaciliteringsforløb, der trækker på designmetoder og teori. I modulets skriftlige opgave skal deltagerne udvælge og begrunde relevante teorier og metoder, som de vil bruge til planlægning af et designbaseret procesfaciliteringsforløb med udgangspunkt i egen praksis. 

Eksamen

Alle diplommoduler afsluttes med en skriftlig opgave, hvorefter hele diplomuddannelsen afsluttes med en diplomafhandling. Modul 1-3 og 5 bedømmes med intern censur, og modul 4 og 6 bedømmes med ekstern censur.

Pris

Prisen på dette modul er 15.000 kr.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Kunstakademiets Arkitektskole

Ønsker du at forbedre dine designkompetencer og blive ajour med de nyeste teknikker og metoder inden for arkitektur, designmetoder og designledelse? Så er en efteruddannelse hos KADK det rette for dig! Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

 

Kontaktinformation til Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Få information

Udfyld formularen for mere information om Designbaseret procesfacilitering: Planlægning

Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.
Kundecase
Inge Pedersen - Specialkonsulent...

"En uddannelse der bider sig fast. Programmet er sprængfyldt med viden og praktiske træning i færdigheder, der har gjort en kæmpe forskel i mit arbejde med udviklingsprojekter, der har til formål at skabe forbedringer og ikke kun forandringer for patienter i sundhedsvæsnet. Uddannelsen har givet mig en meget vigtig ekstra dimission i mit daglige arbejde."

Læs mere
Agnethe Grøn - projektleder ved ...

"Uddannelsen har givet mig en god og anvendelig indføring i, hvordan man arbejder med designtænkning. Jeg er blevet inspireret og har fået konkrete værktøjer til at skabe både forståelse og forandring på de projekter, jeg arbejder med som rådgiver. Jeg har blandt andet fået hjælp til at udvikle nogle metoder i krydsfeltet mellem design og antropologi, som nu er en fast del af min professionelle værktøjskasse"

Læs mere
Henriette Berggreen - Arkitekt, ...

"Et positivt, glad og inddragende forløb, hvor både fremtiden og den eksisterende lokale kontekst tages alvorligt. Du lærer et design- og procesforløb der sikrer en professionel, lyttende tilgang, hvor du hurtigt og effektivt kommer hele vejen rundt om en problematik."

Læs mere
Stefan Werner - Projektleder, Kø...

"Diplomuddannelsen har givet mig forståelse for en designproces, som med de rette værktøjer støtter bæredygtige løsninger inden for mit fag. Jeg fandt tryghed i en proces, som tillader mig at slippe kontrollen og til gengæld lytte og lære, så at noget nyt kan opstå, som ikke fandtes før."

Læs mere