Masteruddannelser

Designuddannelsen

KADK, i København
Længde
2 år
Næste startdato
Kontakt for information Se detaljer
Uddannelsens hjemmeside
Heltid/deltid
Heltid
Uddannelsesform
Holdundervisning
Længde
2 år
Næste startdato
Kontakt for information Se detaljer
Uddannelsens hjemmeside
Heltid/deltid
Heltid
Uddannelsesform
Holdundervisning

Startdato

1 tilgængelig startdato

Kontakt for information

  • Holdundervisning
  • København

Kursusbeskrivelse

Designuddannelsen

Designuddannelsen

Om designuddannelsen

På designuddannelsen lægger vi vægt på at studerende deltager aktivt og er med til at skabe et godt studiemiljø. Projektorienteret undervisning og samarbejde er centrale nøgleord og du vil gennem uddannelsen have undervisning som indeholder praktiske, akademiske og kunstneriske elementer.

Du vil møde mange forskellige undervisningsformer. Nogle vil du måske kende i forvejen som forelæsninger, holdundervisning og workshops men der er også undervisningsformer som måske er nye for dig som f. eks seminarer, studiekredse, vejledning og projektgennemgange. Du vil have undervisning hvor du er sammen med hele din årgang og undervisning i mindre hold hvor du kun er sammen med studerende med samme specialisering. 

Projektgennemgange er en vigtig del af undervisningen. Her præsenterer du dit projekt for en gruppe af undervisere og dine medstuderende. Alle forventes at deltage i hinandens gennemgange, fordi man lærer meget af at høre sine medstuderendes forslag til samme opgave og deltage aktivt i diskussionerne omkring projekterne.

Du vil ofte kun have et undervisningsforløb ad gangen. Et undervisningsforløb består ofte af mange typer aktiviteter og undervisningsformerne varierer alt efter hvilken type aktivitet det er. Der vil være uger hvor du har en workshop hver dag fra 9 – 16 og uger hvor du har vejledning én dag med din underviser og resten af ugen arbejder på en projekt sammen med din studiegruppe.

Studiemiljøet er en central del af uddannelsen som vi forventer at du tager aktiv del i.
Du har din egen studieplads på studiesalen hvor du sidder sammen med dine medstuderende. Det er her du bruger det meste af din tid og bl.a. sparrer med dine medstuderende og modtager vejledning fra dine undervisere.

Værksteder og laboratorier er en central del af designuddannelsen. Til programmerne er der koblet nogle specialiserede værksteder som du bliver introduceret til igennem undervisningen. Her opnår du viden og kompetencer om fagets redskaber, teknologier, processer og materialer som du bruger løbende igennem studiet i udvikling, formgivning og formidling af dine projekter. Derudover er der nogle fælles værkstedsfaciliteter der er for alle studerende på Det Kongelige Akademi.

Designuddannelsen er et fuldtidsstudie og der er stor studieaktivitet. Du skal forvente at bruge 40-50 timer om ugen på din uddannelse. Heraf er 10-15 timer styret af din underviser. Resten af tiden arbejder du selvstændigt eller sammen med dine medstuderende om en opgave eller et projekt. 

Campus er åbent fra kl. 8 til kl. 22 på hverdage og fra kl. 10 til kl. 18 i weekenden. I åbningstiden har du adgang til din studieplads og de værksteder du via din specialisering har kørekort til.

Målgruppe

Denne uddannelse er for dig, der ønsker at være designer. 

Eksamen og diplom

Hvert undervisningsforløb afsluttes med en eksamen. Eksamensformen er ofte en mundtlig eksamen hvor du præsenterer dit projekt eller aflevering af stillede opgaver som du præsenterer mundtligt, men der er også undervisning i teoretiske emner hvor du skal aflevere en skriftlig opgave.

Pris

Studerende på Det Kongelige Akademi skal forvente udgifter til materialer, litteratur, studierejser og software. Beløbene vi angiver er et estimat for de forventede maksimale udgifter på uddannelserne. Udgifterne kan også være lavere end de angivne beløb og kan variere mellem programmer og semestre.

Computer og software

Ved studiestart forventer vi, at du har en bærbar computer (PC/Mac). Du behøver ikke købe en ny computer: Start med den, du allerede har og har og vurder hen ad vejen om du får behov for en ny.

Akademiet stiller programmer som Office-pakken, AutoCad og Revit til rådighed, og du kan få billige studielicenser til Adobe-pakken og Rhino. Derudover har Akademiet computere med specialsoftware til de forskellige discipliner. 

Studierejser

På bacheloruddannelsen og på kandidatuddannelsen indgår én eller flere studierejser. Udgifter til studierejserne varierer efter destination, men har en samlet maksimumudgift på 8000 kroner på bacheloruddannelsen og 8000 kroner på kandidatuddannelsen. Hvis udgifterne bliver højere, søges der i fællesskab finansiering via fonde og sponsorater. 

Materialer, litteratur og udstyr

Udgifter til materialer vil variere efter hvilke materialer, du vælger at bruge i dine projekter. Du kan forvente at gemmeføre uddannelserne inden for følgende ramme:

Bachelor i design

  • 'Visuelt design og interaktion': Udgifter til materialer og litteratur inkl. materialer til bachelorprojekt: maks. 8.000 kroner.
  • 'Produkt+': Udgifter til materialer og litteratur inkl. materialer til bachelorprojekt: maks. 12.000 kroner.

Kandidat i design

  • 'Graphic Communication Design' samt 'Visual Game and Media Design': Udgifter til materialer og litteratur på 1.-3. semester: i alt maks. 2000 kroner. Materialeudgifter til afgangsprojekt: maks. 5000 kroner
  • 'Fashion, Clothing and Textiles', 'Spatial Design', 'Furniture Design' samt 'Strategic Design and Entrepreneurship': Udgifter til materialer og litteratur på 1. -3. semester: i alt maks. 5000 kroner. Materialeudgifter til afgangsprojekt: maks. 10.000 kroner
KADK
Philip de Langes Allé 10
1435 København K

Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering

Vi er Nordens førende akademi inden for arkitektur, design og konservering. Vores aktiviteter er forankret i 6 institutter og en række programmer, der skaber uddannelse, forskning og innovation. Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering er en højere videregående uddannelsesinstitution...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret