HD 2. del

Erhvervsøkonomisk specialist uddannelse på deltid

Er du i tvivl om, hvad du kan bruge en HD-uddannelse til? Her på siden kan du finde de mange specialiseringer, du har mulighed for at tage. Hvad end du har interesse i Marketing, International Business, Organisation og Ledelse mv.
Viser 1-9 af 9
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-9 af 9
 

HD 2. del – find din specialisering

En HD-uddannelse består af to selvstændige uddannelsesforløb. HD 1. del og HD 2. del. På HD 1. del får du en grundlæggende viden inden for erhvervsøkonomi, og den udgør et fundament for HD 2. del. HD 2. del er et specialiseringsforløb, der giver dig mulighed for at fordybe dig i et fagområde som fx organisation, regnskab, marketing eller finansiering

Ved at tage HD 2. del får du mulighed for at specialisere dig i et særligt fagområde, og udvikle dine kompetencer inden for det område, du finder relevant i din karriere. Sammen med to års relevant erhvervserfaring svarer HD 2.del til en uddannelse på bachelorniveau. Specialiseringen tager 2 år, og giver adgang til Cand.Merc uddannelserne.

Inden for HD 2. del findes der en lang række fagområder og specialiseringsprofiler, alt afhængigt af uddannelsesstedet, der udbyder HD-uddannelsen. Du kan vælge mellem følgende specialiseringer:

 • Marketing Management
 • International Business
 • Organisation og Ledelse
 • Regnskab og Økonomistyring
 • Innovation Management
 • Supply Chain Management
 • Finansiering
 • Finansiel Rådgivning
 • Økonomistyring og Procesledelse

Læs mere om hver specialisering længere nede.

Anden del af HD uddannelsen giver dig et solidt teoretisk grundlag for at kunne arbejde med forskellige typer af problemstillinger i praksis.

Det anbefalede studieforløb varer 2 år og er sammensat således, at der er en naturlig progression i undervisningen, idet fagmodulerne bygger på hinanden.

Du bliver i stand til selvstændigt eller i samspil med andre at kunne gennemføre og deltage i ledelsen af projektforløb. I forbindelse hermed skal de studerende kunne kommunikere, argumentere og reflektere over processen og selve resultatet heraf. HD uddannelsen giver samtidig et solidt grundlag for videre studier inden for de erhvervsøkonomiske områder.

Adgangskrav på HD 2. del

Adgangskravet til HD 2. del er en adgangsgivende uddannelse, f.eks. en af følgende:

 • HD 1. del
 • Relevant akademiuddannelsesom f.eks.: Finansiel Rådgivning (bank- eller revisorlinjen).
 • Relevant erhvervsakademiuddannelse som f.eks.: Financial Controller, Finansøkonom eller Markedsføringsøkonom/Markedsøkonom.
 • Relevant professionsbachelor som f.eks.: Finansbachelor
 • HA, Bachelor (BSc), Cand.merc. eller anden relevant kandidatuddannelse 

Udover de uddannelsesmæssige krav for optagelsen på HD 2. del skal du også have mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Udgifter og finansiering

HD-uddannelserne udbydes under ”Lov om Åben Uddannelse”, og er ikke SU-berettiget, samtidig med at der er brugerbetaling på uddannelsen. Brugerbetalingen dækker som udgangspunkt undervisning, vejledning samt 2 eksamensforsøg pr. fag. Derudover er der udgifter til bøger.

Typisk koster HD 1. del samlet omkring 35.000-45.000 kr. og HD 2. del koster i alt omkring 60.000-70.000 kr., hvis begge færdiggøres på normeret tid på deltid; altså 4 år i alt. Priserne er momsfri. Ofte er det virksomhederne, som finansierer en HD, men det sker efter aftale mellem dig og din arbejdsgiver.

Alle specialiseringerne på HD 2. del

HD 2. del Marketing Management

Få indblik i, hvordan du leder virksomhedens salgs- og marketingsaktiviteter både internt og eksternt.

HD 2. del International Business

Lær at analysere og håndtere internationale forretningsprocesser, og bliv gearet til et job i en ledelsesmæssig-, analytisk- eller specialistfunktion i internationale virksomheder eller organisationer, der samarbejder med udlandet.

HD 2. del Organisation og Ledelse

Bliv bedre til at håndtere ledelsesmæssige udfordringer som f.eks. at skabe udvikling, innovation og forbedringer i organisationen.

HD 2. del Regnskab og Økonomistyring

Lær at løse komplicerede problemstillinger i forbindelse med med virksomheders økonomistyring og eksterne rapportering på strategisk, taktisk og operativt niveau

HD 2. del Innovation Management

Vil du gerne arbejde med processer og løsninger i et innovativt businessperspektiv? Vil du gerne lære at skabe, facilitere og implementere innovation i en erhvervskontekst og samtidig drive økonomisk vækst.

HD 2. del Supply Chain Management

Bliv specialist I value chains, logistic og strategiske procedurer. Arbejd med analyser af supply chain praksiser i et business perspektiv og optimer din virksomheds value chains og processer.

HD 2. del Finansiering

Opnå et analytisk og teoretisk grundlag, som du kan bruge I dit arbejde med finansielle problemstillinger.

HD 2. del Finansiel Rådgivning

Lær at arbejde med rådgivning af kunder inden for for investering, finansiering, pension, bolig eller forsikring.

HD 2. del Økonomistyring og Procesledelse

Udvikl dine kompetencer inden for drift, udvikling og implementering af økonomistyrings- og ledelsestiltag.

Målgruppe - hvem kan tage HD 2. del?

En HD uddannelse er en videregående deltidsuddannelse for kommende og nuværende ledere i private og offentlige virksomheder, der ønsker at specialisere sig inden for økonomi og ledelse, mens de arbejder. Uddannelsen er særdeles anerkendt i erhvervslivet og i den offentlige sektor.

FAQ

 • Ligesom HD 1 er HD 1 en videregående uddannelse på diplomniveau, som ligger på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Mens HD 1 giver dig grundlæggende viden inden for erhvervsøkonomi, giver HD 2 dig derimod mulighed for at fordybe dig i et bestemt fagområde. Det kan for eksempel være en specialisering indenfor regnskab, marketing, finansiering eller lignende.

 • Prisen for din HD 2. del kan variere og afhænger af forskellige faktorer. Det kan for eksempel spille en rolle, hvilken uddannelsesudbyder du vælger til din HD 2. Typisk lægger prisen for en HD 2. del fra 65.000 kroner og op til i omegnen af 75.000 kroner.

 • Forskellen på HD1 og HD2 er, at mens HD 1 giver dig grundlæggende viden inden for erhvervsøkonomi, og dermed giver dig et godt fundament, er HD 2 din mulighed for at specialisere dig og fordybe dig i et givent fagområde. Du kan for eksempel vælge at din HD 2. del skal være et specialiseringsforløb i International Business, Regnskab og Økonomistyring, Marketing eller lignende.

 • Om du kan springe direkte til HD 2 uden at have taget HD 1, afhænger af din uddannelsesbaggrund og din erhvervserfaring. For at blive optaget på HD 2. del skal du nemlig have en adgangsgivende eksamen. Udover kravet om en adgangsgivende uddannelse, er der også et krav om, at du skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen

Ønskeliste
Kundecase
Amalie Karnøe, salgschef for bog...

HD-uddannelsen er efter min bedste overbevisning et rigtigt godt supplement til alle med en ikke økonomisk højere uddannelse, hvis man vil lidt mere.

Læs mere
Jesper Steen Hansen, HR Business...

"Jeg fik teorien til at forstå mekanismerne i HR-maskinen, og ikke mindst en mere sikker hånd, når jeg selv sad i førersædet og traf beslutninger."

Læs mere
Anders Laustsen - Direktør, IT-v...

"HD-uddannelsen i Finansiering er relevant for mig som iværksætter, i det økonomi er en naturlig del af at drive en virksomhed. Derudover har den bidraget til, at jeg tør tage chancer, fordi jeg ved, at jeg har en god solid uddannelse i ryggen"

Læs mere
Jesper Olesen, Hoteldirektør Hot...

”Jeg kunne ikke være i dette job uden uddannelsen. Virksomheder henvender sig med jobtilbud, og de er især glade for kombinationen af teori og praksis.”

Læs mere