Viser 1-8 af 8
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-8 af 8

HD2: Find din specialisering

En HD-uddannelse består af to selvstændige uddannelsesforløb. HD 1. del og HD 2. del. På HD 1. del får du grundlæggende viden inden for erhvervsøkonomi, og den udgør et fundament for HD 2. del. HD 2. del er et specialiseringsforløb, der giver dig mulighed for at fordybe dig i et fagområde som fx organisation, regnskab, marketing eller finansiering.

Find din specialisering på HD 2. del

Ved at tage HD 2. del får du mulighed for at specialisere dig i et særligt fagområde, og udvikle dine kompetencer inden for det område, du finder relevant i din karriere.

HD1 og HD2 er tilsammen normeret til fire år på deltid og svarer til en uddannelse på bachelorniveau. Specialiseringen på en HD2 tager to år, og hvis du herefter er interesseret i at læse videre, kan du med en HD2 på CV'et søge om optagelse på en cand.merc. uddannelse.

Vælg din HD2 specialisering

Inden for HD 2. del findes der en lang række fagområder og specialiseringsprofiler, alt afhængigt af uddannelsesstedet, der udbyder HD-uddannelsen. Du kan blandt andet vælge mellem følgende specialiseringer:

 • Business
 • Finansiering
 • Finansiel Rådgivning
 • International Business
 • Maritime
 • Organisation og Ledelse
 • Regnskab og Økonomistyring
 • Strategisk Salg og Marketing
 • Supply Chain Management

Du kan læse mere om hver specialisering længere nede på siden.

På HD2 fordyber du dig i et særligt fagområde, og med dig får du et solidt teoretisk grundlag for at kunne arbejde med forskellige typer af problemstillinger i praksis.

Det anbefalede studieforløb varer 2 år og er sammensat således, at der er en naturlig progression i undervisningen, idet fagmodulerne bygger på hinanden.

Du bliver i stand til selvstændigt eller i samspil med andre at kunne gennemføre og deltage i ledelsen af projektforløb. I forbindelse hermed skal de studerende kunne kommunikere, argumentere og reflektere over processen og selve resultatet heraf. HD uddannelsen giver samtidig et solidt grundlag for videre studier inden for de erhvervsøkonomiske områder.

Adgangskrav på HD2

For at søge om optag på HD2 skal du opfylde to krav:

 • En direkte adgangsgivende uddannelse
 • Minimum to års relevant erhvervserfaring.

Den direkte adgangsgivende uddannelse kan for eksempel være en af følgende:

 • HD1
 • Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning
  (Gælder kun profileringerne 'Bank og Realkredit' og 'Revision')
 • Erhvervsakademiuddannelsen som Financial Controller (Business Controller) 
 • Erhvervsakademiuddannelsen som Finansøkonom
 • Erhvervsøkonomisk bacheloruddannelse (HA)
 • Professionsbachelor i Finans (Finansbachelor)
 • Relevant kandidatuddannelse

Udgifter og finansiering af HD 2. del

HD-uddannelserne udbydes under ”Lov om åben uddannelse”, og er ikke SU-berettiget. Vær dog opmærksom på, at en HD2 er en betalingsuddannelse.

Brugerbetalingen/deltagerbetalingen dækker som udgangspunkt undervisning, vejledning samt tre eksamensforsøg pr. fag/kursus. Dertil kan der komme udgifter til eksempelvis bøger, transport og eventuelle rejser i forbindelse med uddannelsen.

En fuld HD1 koster typisk i omegnen af 40.000-45.000 kroner, afhængigt af fag. Med en HD2 kan du regne med at det kommer til at koste et sted mellem 60.000 og 70.000 kroner. I mange tilfælde er det virksomhederne, der finansierer en HD, men det sker efter aftale mellem dig og din arbejdsgiver.

Du kan have mulighed for at søge økonomisk støtte. Med økonomisk tilskud til din HD-uddannelse kan det måske virke mere overskueligt. Vær desuden opmærksom på, at dine muligheder for betaling afhænger af udbyder. Hos nogle udbydere betaler du per fag/kursus, mens du hos andre betaler forud for hvert semester.

Find din specialisering på HD2

HD2 Business

På uddannelsen lærer du at analysere og løse en række erhvervsøkonomiske problemstillinger på strategisk, taktisk og operationelt niveau.

HD2 Finansiel rådgivning

På uddannelsen får du udvidet dine kompetencer inden for emner med relation til den finansielle sektors virke. Lær blandt andet at arbejde med rådgivning af kunder inden for for investering, finansiering, pension, bolig eller forsikring.

HD2 Finansiering

Gennem uddannelsen opnår du teoretiske og metodiske kompetencer i finansiel analyse og beslutningstagen. Du lærer desuden, hvordan du skaber værdi for virksomheden gennem investerings- og finansieringsbeslutninger.

HD2 International Business

Du får en forståelse af relationen mellem erhvervslivet og det omgivende samfund og lærer bl.a. om teorier, modeller og metoder for, hvordan forskellige kommunikationsformer og -instrumenter kan benyttes i realiseringen af planlagte markedsmålsætninger.

HD2 Maritime

Denne HD2 udruster dig med kompetencer fra to vitale områder: shipping og forretningsudvikling. Du bliver blandt andet i stand til at analysere og håndtere globale udfordringer såsom den grønne omstilling, digitalisering og geopolitiske forandringer.

HD2 Organisation og ledelse

Gennem uddannelsen beskæftiger du dig med strategisk planlægning, beslutningsprocesser, samarbejde og kommunikation. Du får desuden mulighed for at afprøve nye metoder og værktøjer på konkrete organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger.

HD2 Regnskab og økonomistyring

På uddannelsen lærer du at deltage i løsningen af komplicerede problemstillinger relateret til virksomhedens økonomistyring og rapportering. Du får præsenteret nye teorier og metoder, som du afprøver på praktiske udfordringer.

HD2 Strategisk Salg og Marketing

På uddannelsen lærer du at planlægge og lede arbejdet med salg og markedsføring på strategisk og taktisk niveau, ligesom du får en række redskaber til at være på forkant med markedet. Du får ligeledes viden om bl.a. efterspørgsel og vækst.

HD2 Supply Chain Management

Med denne uddannelse arbejder du med forsyningskæden og får indsigt i, hvordan optimering og effektiv styring og ledelse af ledene i forsyningskæden kan bidrage til øget omsætning for din virksomhed. Du får udvidet din værktøjskasse og udvikler kompetencer og færdigheden inden for relevante områder.

Målgruppe - hvem kan tage en HD2?

En HD2 uddannelse er en videregående deltidsuddannelse for kommende og nuværende ledere i private og offentlige virksomheder, der ønsker at specialisere sig inden for et specifikt fagområde. 

En HD2 uddannelse henvender sig derfor til en bred målgruppe på tværs af forskellige brancher.

Få specialiseret viden med en HD2

Er du overbevist om, at en HD2 er det næste skridt for dig og din karriere? Start din HD2 rejse nu ved at kigge i listen herover, og find din HD2 specialisering. Her kan du også klikke dig ind og læse mere om den enkelte HD2, ligesom du kan skrive direkte til udbyderen, hvis du har spørgsmål til uddannelsen.

FAQ

 • Ligesom HD 1 er HD 1 en videregående uddannelse på diplomniveau, som ligger på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Mens HD 1 giver dig grundlæggende viden inden for erhvervsøkonomi, giver HD 2 dig derimod mulighed for at fordybe dig i et bestemt fagområde. Det kan for eksempel være en specialisering indenfor regnskab, marketing, finansiering eller lignende.

 • Prisen for din HD 2. del kan variere og afhænger af forskellige faktorer. Det kan for eksempel spille en rolle, hvilken uddannelsesudbyder du vælger til din HD 2. Typisk lægger prisen for en HD 2. del fra 65.000 kroner og op til i omegnen af 75.000 kroner.

 • Forskellen på HD1 og HD2 er, at mens HD 1 giver dig grundlæggende viden inden for erhvervsøkonomi, og dermed giver dig et godt fundament, er HD 2 din mulighed for at specialisere dig og fordybe dig i et givent fagområde. Du kan for eksempel vælge at din HD 2. del skal være et specialiseringsforløb i International Business, Regnskab og Økonomistyring, Marketing eller lignende.

 • Om du kan springe direkte til HD 2 uden at have taget HD 1, afhænger af din uddannelsesbaggrund og din erhvervserfaring. For at blive optaget på HD 2. del skal du nemlig have en adgangsgivende eksamen. Udover kravet om en adgangsgivende uddannelse, er der også et krav om, at du skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen