Den grundlæggende lederuddannelse

Byg på dine kompetencer med et amukursus

Er du leder – butikschef, rengøringsleder, funktionsleder, afdelingsleder eller måske gruppeleder i en industriel virksomhed, restaurationsbranchen eller i hjemmeplejen? Ønsker du at få større ledelsesfaglig baggrund? 
Viser 1-15 af 15
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-15 af 15

Uddannelsen henvender sig både til nyudnævnte ledere og for erfarne ledere, der har fået nye funktioner, eller bare har brug for nogle flere værktøjer. Målgruppen for denne lederuddannelse er primært ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau og uden ledelsesteoretisk basis.

I løbet af uddannelsen arbejder vi med følgende spørgsmål:

  • Hvad er god ledelse?
  • Hvordan bliver du en god leder? 
  • Hvilken ledelsesstil og -metode er hensigtsmæssig at anvende i forskellige situationer? 
  • Hvordan klarer du kommunikation og konflikthåndtering? 
  • Hvordan planlægger du bedst og mest effektivt din tid?

Uddannelsen giver dig gode muligheder for at opbygge et netværk med andre ledere.

Opbygning af den grundlæggende lederuddannelse

Uddannelsen er modulopbygget med 13 kursusdage fordelt over ca. et halvt år. Kurset veksler mellem oplæg i plenum og træning i mindre grupper.

  • Modul 1: Introduktion til ledelse - her er fokus på, at du får indsigt i dig selv som leder
  • Modul 2: Kommunikation som ledelsesværktøj - lær at lytte, spørge, præsentere og afholde møder  
  • Modul 3: Konflikthåndtering og samtale - fokus på, at du lærer at tackle konflikter og svære samtaler
  • Modul 4: Situationsbestemt ledelse - kunsten at skabe motiverede medarbejdere 
  • Modul 5:  Innovations- og forandringsledelse - at lede under forandring og få medarbejderne med

Hver enkelt modul afsluttes med én eller flere hjemmeopgaver, der forbinder teori og praktisk arbejde. Uddannelsen slutter af med fremlæggelse af en gennemgående case. 

AMU

Den grundlæggende lederuddannelse er et udviklingsforløb baseret på følgende AMU-lederkurser: Medarbejderinvolvering i ledelse, Ledelse og samarbejde, Konflikthåndtering som ledelsesværktøj, Kommunikation som ledelsesværktøj og Mødeledelse.

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen