Viser 1-20 af 22
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-20 af 22
1
2

Bliv din virksomheds ekspert inden for HR med en akademiuddannelse

Akademiuddannelsen i HR åbner dørene til en spændende karriere. Du vil få undervisning som klæder dig på til at håndtere krævende HR-arbejdsopgaver såsom rekruttering, uddannelse, udviklingssamtaler, personalejuridiske forhold og sparring med både ledere og medarbejdere. Opgaverne er mange, men med en akademiuddannelse i HR får du de faglige kompetencer og personlige gå-på-mod, som gør dig til din virksomheds fremtidige ekspert inden for HR.

akademiuddannelse i HR

Når du har gennemført uddannelsen er du i stand til at:

 • gennemføre kompetenceudviklingsprocesser
 • fastlægge og gennemføre HR-aktiviteter efter virksomhedens behov
 • agere professionelt i forskellige konsulentroller
 • anvende relevante organisationsudviklingsmetoder
 • arbejde med forandringsprocesser i praksis
 • medvirke aktivt i virksomhedens strategiske proces

Hvordan er en akademiuddannelse i HR bygget op?

Akademiuddannelsen i HR er en åben deltidsuddannelse, der er normeret til 3 år. Den er bygget op således, at du skal tage et vist antal obligatoriske fag som du så kan supplere med et vist antal af selvvalgte fag:

De obligatoriske fag er:

 • Den strategiske HR-funktion
 • Strategisk kompetenceudvikling
 • Organisationsudvikling i HR-perspektiv
 • Dit afsluttende afgangsprojekt

De valgfrie fag er:

 • HR’s servicering af linjeledelsen
 • Personalejura

På akademiuddannelsen arbejdes der primært med projektarbejde, erfaringsudveksling og virkelighedsnære problemstillinger.

Hvad koster det at tage en akademiuddannelse?

Du eller din arbejdsgiver skal betale for din akademiuddannelse i HR. Det er oftest sådan, at uddannelsesinstitutionen opkræver penge per fag. Denne pris har de selv fastsat og afhænger derfor af, hvilken institution du vælger at tage uddannelsen på. Kontakt selv den pågældende for mere information.

Kan jeg tage en akademiuddannelse i HR?

Kunne du godt tænke dig at tage din karriere inden for human resource management til det næste naturlige karriereniveau? Så er en akademiuddannelse i HR formentlig det helt rigtige valg for dig.

Du arbejder - ligesom mange andre, der har taget en akademiuddannelse – måske allerede inden for HR. Og et godt kendskab til HR-feltet er bestemt også kun en fordel. En akademiuddannelse i HR er nemlig for dig, der arbejder som enten HR-chef, HR-konsulent, HR-partner, HR-koordinator, rekruttør, personalekonsulent etc.

Du sidder altså med HR-relaterede opgaver til daglig og eller også står du overfor et sted i din karriere, hvor du skal til at involveres i det HR-arbejde, som allerede finder sted i din virksomhed.

Vigtigst af alt er det dog, at du ønsker at tage din karriere inden for HR til nye højder. Du skal altså være passioneret omkring arbejdet med strukturel og menneskelig udvikling og kvaliteten heraf.

Skal jeg opfylde nogle bestemte krav for at kunne tage en akademiuddannelse i HR?

Svaret er ja. Der er nogle bestemte krav til tidligere uddannelse, som du skal kunne imødekomme for at kunne søge om optagelse på akademiuddannelsen i HR. Adgangsgivende uddannelser er:

 1. En relevant erhvervsuddannelse
 2. En STX-, HF-, HHX- eller HTX-eksamen
 3. En relevant grunduddannelse for voksne
 4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som dem nævnt ovenfor

Udover en relevant uddannelsesbaggrund skal du også kunne fremvise 2 år relevant erhvervserfaring, som du har fået under eller sideløbende med endt adgangsgivende uddannelse.

Du skal være opmærksom på, at der er enkelte fag på akademiuddannelsen, som har særlige adgangsforudsætninger eller faglige bindinger.

Hvad nu hvis jeg ikke opfylder adgangskravene til akademiuddannelsen i HR?

Så fat endelig mod! Der er nemlig mulighed for, at du kan få enten en realkompetencevurdering eller en individuel kompetencevurdering. Det betyder, at det vil blive undersøgt om dine nuværende uddannelsesmæssige kompetencer og erhvervserfaring kan sidestilles med de formelle adgangskrav.

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen