Finansier din efteruddannelse med Den Statslige Kompetencefond

Hvis du er statslig ansat, og gerne vil tage en efteruddannelse, har du mulighed for at søge om finansiering via Den Statslige Kompetencefond. 

Finansier din efteruddannelse med Den Statslige Kompetencefond

Hvis du er statslig ansat, og gerne vil tage en efteruddannelse, har du mulighed for at søge om finansiering via Den Statslige Kompetencefond. Fonden støtter uddannelse, der giver dig som medarbejder et øget kompetenceniveau og udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet i fremtiden. 

Læs mere om dine muligheder for finansielle støtte ved efteruddannelse, som statslig ansat herunder. Hvis du ikke er ansat i en statsfunktion, men en anden offentlig instans, så tryk her

Om kompetencefonden: 

Den statslige kompetencefond støtter medarbejdere, der er statslig ansat og samtidig hører under en overenskomst mellem Skatteministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) eller Skatteministeriet og Akademikerne.

CFU er en samarbejdsorganisation, der forhandler overenskomster og tjenestemandsaftaler for: Offentligt Ansattes Organisationer (OAO), Lærernes Centralorganisation (LC), Centralorganisationen af 2010 (CO10) og Akademikerne (AC).

Den Statslige Kompetencefond er opdelt i fire fondsgrupper efter de fire centralorganisationer: Akademikerne, CO10, LC og OAO. OAO’s fondsområde er dog underinddelt i 2 puljer. Det betyder også, at der er forskellige regler for, hvor meget der kan udbetales til efteruddannelse fra de forskellige puljer og til hvad. 

Der er under hver fondspulje lavet en positiviste med retningslinjer både til uddannelser, der er godkendt og med beløbsgrænser. 

Det er både muligt at søge individuelt og gruppevis, hvis der er flere ansøgere fra samme arbejdsplads til samme uddannelse, og som er på samme overenskomst. 

Hvor mange penge kan du få i støtte?

Den Statslige Kompetencefond er som nævnt delt op i fire fondsgrupper, der hver især bestemmer over deres egen del - altså hvor stort et beløb, de vil give til en given uddannelse. Du skal derfor ind under den fondspulje, du er en del af, for at finde ud af, hvad og hvor meget du kan søge til. 

Der er afsat 172,5 mio. kr. i Den Statslige Kompetencefond for OK21, der udløber den 31. marts 2024. Fondsmidlerne er fordelt til de 4 målgrupper efter målgruppernes andel i staten. Fordelingsnøglen er baseret på lønsum.

Her kan du se de fire puljer - som reelt er fem, da OAO er delt op i to puljer:

 • Akademikerne: DJØF, DM, IDA, HOD, GL m.fl.
 • CO10: Politiforbundet, Centralforening for Stampersonel, Dansk Told- & Skatteforbund, Dansk Sygeplejeråd m.fl.
 • LC: Frie Skolers Forhandlingsfællesskab, Uddannelsesforbundet, Danmarks Lærerforening m.fl.
 • OAO - HK Stat: HK Stat, herunder HK Trafik og Jernbane
 • OAO - Øvrige: 3F, HKKF, Fængselsforbundet, Serviceforbundet, FAKK, Dansk Jernbaneforbund, Dansk Metal m.fl.

Hvilke uddannelser kan du søge tilskud til?

Den Statslige Kompetencefond giver støtte til individuel kompetenceudvikling. Hver fondgruppe har fastsat deres egne retningslinjer for, hvad der bliver prioriteret og støttet. Du skal derfor forholde dig til de retningslinjer, du finder under din egen fondsgruppe. 

At en uddannelse står på en positivliste betyder, at den på forhånd er vurderet støtteberettiget, men det betyder ikke, at du automatisk har ret til støtte. Du kan også få støtte til uddannelser, der ikke er på positivlisten, hvis uddannelsen i øvrigt opfylder betingelserne for støtte. Du kan søge støtte til både uddannelsesgebyr, materialer, transport og ophold. 

Se fondpuljernes positivlister her

Krav til dig som medarbejder

Du skal være omfattet af fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) eller Skatteministeriet og Akademikerne og være statslig ansat.

Du kan ikke søge Den Statslige Kompetencefond, hvis du er i en opsagt stilling, er ansat på en individuel kontrakt eller ansat i kommune, region eller privat virksomhed. 

Fondspuljernes positivlister

I dette afsnit kan du få et fuldt overblik over positivlisterne for de enkelte fondspuljer. Det er med andre ord hvilke uddannelsestyper, der på forhånd er godkendt af den enkelte fondspulje i skrivende stund.

Akademikerne

Centralorganisationen af 2010 – CO10

 • Akademimodul(er)
 • Diplommodul(er)
 • Mastermodul(er)
 • AMU-kurser (ej lovpligtige)
 • Fagspecifikke kurser
 • Realkompetencevurdering (RKV-/IKV-forløb)
 • Efteruddannelseskurser på uddannelsesinstitutioner, som også gennemfører akademi-, diplom- og masteruddannelser.
 • Moduler, som udbydes som enkeltfag på tompladsordning på bachelor- og kandidatuddannelser
 • Førleder- og lederuddannelse
 • Karriereafklaringskurser
 • Studieforberedende kurser

Lærernes Centralorganisation – LC

Offentligt Ansattes Organisationer – OAO HK Stat

 • Akademiuddannelse (modul)
 • Diplomuddannelse (modul)
 • Masteruddannelse (modul)
 • Ordblindeundervisning (OBU)
 • Voksenunderviseruddannelse
 • Moduler, som udbydes som enkeltfag på tompladsordning på professionsbachelor-, bachelor- og kandidatuddannelser
 • Der ydes støtte til individuelle, supplerende aktiviteter og kurser, som har fokus på digitalisering og IT, herunder individuelle kursusforløb fra Statens Digitaliseringsakademi
 • Der kan opnås tilskud til enkeltfag på en deltidsuddannelse på professionsbachelor-, bachelor- og kandidatuddannelser svarende til i alt maksimalt 90 ECTS-point i OK21 (1. april 2021 – 31. marts 2024)

Offentligt Ansattes Organisationer – OAO Øvrige

 • Forberedende voksenundervisning (FVU)
 • Ordblindeundervisning (OBU)
 • Realkompetenceafklaring/IKV
 • Almen voksenuddannelse (AVU)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
 • Akademiuddannelse (modul)
 • Diplomuddannelse (modul)
 • Masteruddannelse (modul)
 • Voksenunderviseruddannelse
 • Moduler, som udbydes som enkeltfag på tompladsordning på professionsbachelor-, bachelor- og kandidatuddannelser
 • Der kan opnås tilskud til enkeltfag på en deltidsuddannelse på professionsbachelor-, bachelor- og kandidatuddannelser svarende til i alt maksimalt 90 ECTS-point i OK21 (1. april 2021 – 31. marts 2024)
 • Der ydes støtte til individuelle, supplerende aktiviteter og kurser, som har fokus på digitalisering og IT, herunder individuelle kursusforløb fra Statens Digitaliseringsakademi
 • For 3F: ”Samarbejde, kommunikation og faglig etik”. Kurset udbydes af LEVA+ og er for ansatte i folkekirken
 • For Fængselsforbundet: Kursusaktiviteter udbudt af Kriminalforsorgens Uddannelsescenter.

Du kan læse mere om fondspuljernes retningslinjer og positivlister her.

Hvordan ansøger du?

Du kan søge om støtte fra fonden, når du har indgået en aftale om en konkret kompetenceudviklingsaktivitet med din leder.

1. Undersøg dine muligheder

Først og fremmest skal du være sikker på, at du er ansat i staten og hører under en fælles overenskomst. Find den fondspulje du passer ind i her: https://kompetenceudvikling.dk/sporgsmal-og-svar/#FAQ1

2. Find pris, tid og link til uddannelsen

Du skal selv finde oplysninger om din ønskede uddannelse, prisen er uden moms, ligesom at du også skal have en start og slut dato samt et link, der peger på det kursus eller uddannelse, du påtænker. 

3. Aftal uddannelsen med din leder

Før du kan søge kompensation, skal du have aftalt det med din leder. Det kan fx være i forbindelse med en MUS samtale. Din leder skal også godkende din ansøgning, inden den sendes til fonden. 

4. Udfyld ansøgningsskemaet

Der kan være op til 14 dages sagsbehandlingstid - så husk at være i god tid, da både du og din leder skal underskrive ansøgningsskeamet, før den sendes til fonden. For at lave en ansøgning skal du oprette dig som bruger på fondens hjemmeside. 

I OK21 fyldes fonden op med nye midler tre gange om året. Det sker første tirsdag i juni, oktober og februar. Overenskomstperioden OK21 løber, som tidligere nævnt, fra april 2021 til 31. marts 2024. I 2024 fyldes der midler i puljen:

 • Tirsdag den 6. februar klokken 10.00.


Annoncer