De mest efterspurgte kompetencer 2020: Sygeplejerske

Er du uddannet sygeplejerske, eller er du i gang med at tage sygeplejerskeuddannelsen? Her kan du få overblikket over hvilke faglige- og personlige kompetencer, der er mest efterspurgte i 2020, så du kan skille dig ud af mængden.


Gå til kompetencer:

2017 | 2018 | 2019 2020 | 2022


Er du uddannet sygeplejerske, eller er du i gang med at tage sygeplejerskeuddannelsen? Her kan du få overblikket over hvilke faglige- og personlige kompetencer, der er de mest efterspurgte i 2020, så du kan skille dig ud af mængden. 

Gennem sygeplejerskeuddannelsen har du selvfølgelig allerede tilegnet dig de vigtigste kompetencer, men hvert år ændrer virksomhedernes efterspørgsel på hvilke kompetencer, de finder mest attraktive. Nedenfor kan du få et overblik over hvilke  faglige- og personlige kompetencer, der er flest virksomheder, der efterspørger, samt hvilke kompetencer der er i vækst, som du gør klogt i at være opmærksom på. 


Top 10 faglige kompetencer

1. Tværfaglighed

2. Sygepleje

3. Kommunikere

4. Undervisning

5. Vejledning

6. Planlægning

7. Koordinering

8. Kørekort

9. Udvikling

10. Børneattest

Top 10 personlige kompetencer

1. Selvstændighed

2. Fleksibilitet

3. Engageret

4. Samarbejde

5. Samarbejdsevner

6. Overblik

7. Engagement

8. Positiv

9. Åben

10. Prioritere


Her er de vigtigste faglige kompetencer hos en sygeplejerske

Den faglige kompetence som flest arbejdsgivere efterspørger er tværfaglighed, som sygeplejerske forventes det nemlig, at du kan arbejde tværfagligt og indgå i et større system. Derudover er de mest efterspurgte faglige kompetencer: Kommunikation, vejledning, supervision og koordinering. Du skal med andre ord være god til at kommunikere tydeligt, have overblik og vejlede - både patienter, men også dine kollegaer. Sidst ser mange det som en fordel, at du er mobil og besidder et kørekort. 

Her er de vigtigste personlige kompetencer hos en sygeplejerske

Det er ingen hemmelighed at jobbet som sygeplejerske er krævende, hektisk og til tider stressende, derfor ser mange arbejdsgivere også, at du som person er god til at prioritere, går struktureret til værks og tager ansvar. Samtidig er nogle af de vigtigste kompetencer, at du kan arbejde selvstændigt, men samtidig har stærke samarbejdsevner, så du kan indgå i et team. 


Faglige kompetencer i vækst

1. Cura (borgerjournal)

2. Erfaren

3. FSIII

4. Nexus (platform)

5. Simulationstræning

6. Basal sygepleje

7. Stuegang

8. Oplæring

9. Sundhedsfaglig professionel

10. Retspsykiatri

Personlige kompetencer i vækst

1. Dygtig

2. Respektfuld

3. Medinddragende

4. Positivitet

5. God kollega

6. God til at lytte

7. Moden

8. Højt humør

9. Trivsel

10. Effektivitet


Hvilke kompetencer er i vækst?

På det personlige plan vækster kompetencer som trivsel, positivitet, respekt, højt humør og gode lytte-egenskaber. Arbejdsgivere søger derfor i højere grad sygeplejersker, der er gode kollegaer og er i stand til at skabe trivsel i sit team i en hektisk hverdag. Du kan derfor også forvente, at din trivsel i dit kommende job er i højsædet. 

De faglige egenskaber, der er i vækst relaterer i høj grad til borg Borgerjournaler og platformen for borgerforløb. Det er derfor en fordel, hvis du har kendskab til Cura og Nexus. Sygeplejersker forventes også til stadighed at have kompetencer indenfor dokumentation, data og processer. Slutteligt er kvalitetsudvikling og større fokus på borgeroplæring også i vækst.

Styrk dine kompetencer

Mangler du nogle af de ovennævnte kompetencer? Så har du mulighed for at tage et kursus eller en hel efteruddannelse, der giver dig netop de kompetencer, som du søger. Tryk på knappen nedenfor og find lige præcis den uddannelse eller det kursus, der passer til dig og dine behov.

Find dit kursus her 


Om undersøgelsen

Søgningen er udarbejdet af DAMVAD Analytics, og viser de mest efterspurgte faglige- og personlige kompetencer for stillingsbetegnelsen 'sygeplejerske'. På finduddannelse.dk har vi valgt at inkludere de 10 mest efterspurgte kompetencer. Efterspørgslen på faglige og personlige kompetencer er målt efter antal stillingsopslag pr. måned. Søgningen viser ydermere både positiv og negativ udvikling i efterspørgslen på forskellige faglige- og personlige kompetencer, fra størst til mindst udvikling, målt på antal stillingsopslag fra 2017 til 2020. Udviklingen er målt på DAMVAD Analytics' trend-score.  

DAMVAD Analytics' trend-score

DAMVAD Analytics' trend-score er et mål for ændringen af efterspørgslen på en kompetence baseret på dens startværdi og slutværdi i perioden, hvor der tages højde for generel inflation i antal af jobopslag. Derudover er der benyttet smoothing, for at sikre at en ændring fra 600 til 1200 opslag vurderes mere signifikant end en ændring fra 1 til 2. Trend-scoren er dermed særlig sensitiv overfor kompetencer, som har sprunget den generelle kurve for jobopslag. 

Download den fulde kompetenceliste her


Annoncer