8 tips til rekruttering - Find de rigtige medarbejdere

Det kan være udfordrende og tidskrævende at finde den helt rigtige medarbejder til en stilling. I denne guide får du otte tips, der hjælper dig.

8 tips til rekruttering - Find de rigtige medarbejdere

Det er en udfordrende proces at ansætte den helt rigtige medarbejder. Et forkert valg kan nemlig være tidskrævende og dyrt.

Den forkerte medarbejder kan have en dårlig indflydelse på de øvrige medarbejdere og kan i ekstreme tilfælde skade virksomhedens image. Til gengæld kan den rigtige medarbejder på kort tid være profitabel for virksomheden og have en positiv indvirkning på arbejdsmiljøet og kulturen.


Dette er ikke en omfattende guide til ansættelse, men blot 8 tips der kan hjælpe dig på vej til at hyre den helt rigtige kandidat. Vi har et stort udvalg af uddannelser og kurser indenfor rekruttering - heraf lange HR uddannelser og kurser der specifikt handler om jobinterviews.

1. Udarbejd en specifik jobbeskrivelse, der fanger essensen af jobbet, og hvad der skal til for at kunne besidde stillingen.

Det første trin i ansættelsen af en ny medarbejder er en jobanalyse. Find ud af, hvilke arbejdsopgaver, ansvarsområder, diverse krav til uddannelse og erfaring, der er til den pågældende stilling.

Oplysningerne fra analysen er afgørende for at udarbejde en specifik jobbeskrivelse. Jobbeskrivelsen hjælper dig også med at planlægge en rekrutteringsstrategi, der sikrer, at du ansætter den rigtige kandidat.

2. Planlæg et møde med nøglemedarbejdere

Når jobbeskrivelsen er på plads, er det tid til at indkalde til et møde med de centrale medarbejdere, som den nye kandidat skal referere til, eller blot skal være i tæt samarbejde med.

Diskutér elementerne i jobbeskrivelsen og få afklaret, hvordan rekrutteringsforløbet skal foregå. Hvilke medarbejdere skal være med til samtalerne? Skal kandidaterne testes? – i så fald på hvilke parametre?

3. Lav en tjekliste for rekrutteringsforløbet

En tjekliste vil hjælpe dig med at systematisere rekrutteringsprocessen og danne et samlet overblik. Uanset om det er din første medarbejder eller en af de mange medarbejdere, som du ansætter hvert år, så kan en tjekliste hjælpe dig med at holde styr på de forskellige stadier i rekrutteringsprocessen.

4. Sørg for at få udvalgt de rigtige kandidater

Sæt rigelig tid af til at udvælge de helt rigtige kandidater. Hvis du har et stort netværk, så kender du højst sandsynligt nogle potentielle kandidater på forhånd.

Vær ikke bange for at kontakte kandidater, der allerede har et job. De kunne være fristet til at skifte stilling, eller er måske passivt jobsøgende. Det siger sig selv, at jo flere kvalificerede kandidater du udvælger, jo større sandsynlighed er der for, at du finder den helt rigtige medarbejder.

Hvis du har mulighed for det, så hold samtaler løbende, så kvalificerede kandidater ikke fristes af andre jobtilbud for næsen af dig.

5. Gennemgå ansøgningerne med centrale medarbejdere

Start med at gennemgå alle CV'er og ansøgninger alene. Hvis der er mange potentielle kandidater, kan du vælge at skimme CV’erne igennem hurtigt for at frasortere kandidater, der ikke opfylder stillingens krav.

Herefter kan du sortere de forskellige kandidater efter kvalificering. Gennemgå de bedste ansøgninger og CV’er med centrale medarbejdere, så alle er enige og på bølgelængde i forhold til, hvilken kandidat I søger.

6. Prescreening af kandidaterne

Hvis samtalerne skal afholdes med øvrige medarbejdere, så kan det være en god idé at afholde indledende telefoninterviews med de udvalgte kandidater. Dette kan spare tid og planlægningsarbejde. Telefoninterviewene kan afklare, om kandidaternes kvalifikationer virkelig passer til stillingen, eller om de blot ser godt ud på papiret.

7. Spørg ind til de rigtige ting

Når de endelige kandidater er udvalgt til jobsamtalerne, er det tid til at forberede spørgsmål og eventuelle tests. Den indledende samtale er en vigtig del af ansættelsesprocessen. De rigtige, specifikke spørgsmål kan hurtigt adskille de eftertragtede kandidater fra de gennemsnitlige kandidater og kan måske give dig en fornemmelse af, hvilke kandidater, der vil passe ind i kulturen.

8. Tjek baggrund og referencer, når du skal ansætte en medarbejder

Mange arbejdsgivere glemmer at tjekke baggrund og referencer. Du er nødt til at kontrollere, at den udvalgte kandidats tidligere stillinger og uddannelse stemmer overens med CV’et. Kontakt referencerne på CV’et, og hvis der ikke er nogle referencer, så bed om oplysninger på den seneste arbejdsgiver.

Læs også: Syv gyldne tips til din kommende rekruttering


Annoncer