Derfor skal du få dig en mentor

Dét at have en mentor, er i dag et anerkendt redskab for alle der står over for et skift i karrieren. Hvad end du først er på vej ind på arbejdsmarkedet, eller vil lave et skift i din karriere.

Derfor skal du få dig en mentor | Få grundene i artiklen her

Dét at have en mentor, er i dag et anerkendt redskab for alle der står over for et skift i karrieren. Hvad end du først er på vej ind på arbejdsmarkedet, eller vil lave et skift i din karriere. Derfor findes der også mentorordninger for forskellige målgrupper. Som mentee står du måske et sted i din karriere, hvor du skal til at vælge hvilken vej du bør gå, eller du overvejer et skifte, hvor det kunne være rart at få noget faglig sparring fra en, som ikke har nogen indflydelse på eller interesse i hvilken vej du vælger rent arbejdsplads mæssigt.

Det kan være rigtig svært at snakke karriere og drømme med både familie, venner og kollegaer, fordi de som oftest ser det du gør som positivt, men ind imellem er det rart at få helt andre og nye perspektiver på, hvad du kan gøre for dig selv.

Vi har taget fat i IDA - Ingeniørforeningen i Danmark, som kører deres eget mentorprogram. I denne artikel finder du tre medlemmer, som alle har valgt at blive mentee gennem IDA. Vi har spurgt dem hvorfor de valgte at få en mentor, hvad de har fået ud af det, og hvorfor andre bør gøre det. Så sidder du og overvejer, om du skal have en mentor, så læs med her.


Jeg vil anbefale alle, der ønsker et uafhængigt rum til personlig udvikling at deltage i mentorordningen. Et rum hvor det kun handler om dine mål, ønsker og interesse og ikke virksomhedens.

Thomas Astrup, Konsulent ved BIIR

Hvorfor valgte du at få en mentor?

Jeg valgte at få en mentor, for at få et rum til personlig udvikling, der var uafhængig af min arbejdsgiver. Der er ofte situationer på arbejdspladsen, som kan være rart at vende med en 3. person, der ikke har interesser i virksomheden, og hvor der bliver skabt et rum af fortrolighed. Det kan være situationer med kollegaer, chefen, kunder eller leverandører.

En mentor, der har den nødvendige livserfaring, er som en mur man kan spille sin bold op af. Det er med til at øge selvindsigt og selverkendelsen, der er utroligt vigtigt for at vælge den rigtige karrierevej. Hvis karrierevejen ikke ligger inden for din nuværende arbejdsplads, så er det rart at ens mentor ikke har nogen interesse i om man vælger den ene eller anden vej.

Hvad har du fået ud af at have en mentor?

Mentoren er der kun for mentee, og det er hele tiden mentee, der skal være i fokus. Graden af succes i mentorforløbet afhænger derfor i hvor høj grad man er villig til at arbejde med sin personlige udvikling. Hvis man endnu ikke er klar, så skal man vente med et sådant forløb. Jeg tror at langt de fleste god ved, om de på et givet tidspunkt er klar til udvikling eller ej.

Det er vigtigt at huske at man gør det udelukkende for sin egen skyld. Kort inden mit eget mentorforløb havde jeg fået min første lederstilling, hvor jeg gik fra blot at være ansvarlig for mig selv, til at være ansvarlig for et team af ingeniører. Derfor brugte jeg mit eget mentorforløb til at få vigtig sparring omkring min nye rolle, der var fundamental anderledes end det jeg havde prøvet hidtil i min karriere.

Hvorfor bør andre finde sig en mentor?

Jeg vil anbefale alle, der ønsker et uafhængigt rum til personlig udvikling at deltage i mentorordningen. Et rum hvor det kun handler om dine mål, ønsker og interesse og ikke virksomhedens.Jeg valgte at være mentee, fordi jeg følte at jeg i mit job ikke formået at vise mine styrker. Jeg følte ofte i mit arbejdsliv at jeg kunne præstere meget mere end det jeg fik lov til, men kunne ikke helt finde ud af at udtrykke mig tydeligt og få det vist.

Heidi Skytte Larsen, Civilingeniør ved Per Aarsleff

Hvorfor valgte du at få en mentor?

Jeg valgte at være mentee, fordi jeg følte at jeg i mit job ikke formået at vise mine styrker. Jeg følte ofte i mit arbejdsliv at jeg kunne præstere meget mere end det jeg fik lov til, men kunne ikke helt finde ud af at udtrykke mig tydeligt og få det vist.

Hvad har du fået ud af at have en mentor?

Min mentor gav mig nogle helt håndgribelige værktøjer til at styre mig ind på et spor, hvor mine styrker trådte frem og jeg dermed kunne shine.

Hvorfor bør andre finde sig en mentor?

Jeg tror at alle kan have glæde af en mentor uanset alder og erfaring. Egentlig er det jo bare er en sparringspartner, men det skal være en man respekter og måske endda ser lidt op til. En som kan komme med gode input til svære situationer og en som også kan give dig et vink når du trænger til at høre en sandhed, og så er det bare meget rart, når det ikke er en som kender hele møllen du selv træder i.


Jeg vil opfordre andre til at deltage i et Mentor/mentee forløb, da det giver et boost at møde et andet menneske, der ser tingene udefra, har meget erfaring, er inspirerende og kan hjælpe en på vej til at tage de rette valg.

Lars Schindhelm, Projektleder ved Aarhus Vand


Hvorfor valgte du at få en mentor?

Jeg havde hørt fra en god kollega, at denne mentor/mentee-ordning fandtes i IDA regi og til en meget fordelagtig pris i forhold til valget af en coach eksempelvis. Jeg valgte at være mentee som følge overvejelser om en forandring i mit arbejdsliv - evt. jobskifte eller at forfølge en uforløst drøm om at blive brygmester, jeg havde på Kemiingeniørstudiet.

Hvad har du fået ud af at have en mentor?

Mentoren, et fremragende og kompetent menneske, og jeg opsatte en temaplan for en møderække af seks møder, hvor forskellige scenarier blev gennemgået. Mentoren havde mange års erfaring og var ”steget på og af toget” omkring jobs en del gange i sit liv. Vores samtaler forløb på en god måde, der fik mig til at reflektere over mit arbejdsliv, drømme og ambitioner ved at bruge What-Why-How modellen.

Aarhus Vand A/S er en virksomhed med mange forskellige spændende opgaver og mennesker. Jeg besluttede mig for, at benytte mig af muligheden for et internt jobskifte og er i dag projektleder i udviklingsafdelingen. I mentor/mentee forløbet blev jeg afklaret på en række områder, som jeg kunne bruge til at få god indflydelse på min nye jobfunktion.

Hvorfor bør andre finde sig en mentor?

Jeg vil opfordre andre til at deltage i et Mentor/mentee forløb, da det giver et boost at møde et andet menneske, der ser tingene udefra, har meget erfaring, er inspirerende og kan hjælpe en på vej til at tage de rette valg. Matchmaker’en tager en samtale med dig og finder den rette mentor. Det var en super oplevelse i sig selv at møde hende!


Annoncer