Løsningsfokuseret Formidling & Supervision

Længde
9 måneder
Pris
25.000 DKK ekskl. moms
Uddannelsens hjemmeside
Længde
9 måneder
Pris
25.000 DKK ekskl. moms
Uddannelsens hjemmeside
Få mere information om kurset

Hvorfor vælge Dansk Løsningsfokuseret Institut?

International akkrediteret undervisningsinstitut med høj faglig standard

Fokus på forandringsprocesser i og mellem mennesker

Praksisnær læring, der sikrer at teori forankres i praksis.

Kursusbeskrivelse

MasterLevel

Løsningsfokuseret praktiker, - master niveau

Du kan tage vores Master Level uddannelse, hvis du allerede har gennemført vores to Løsningsfokuseret praktikeruddannelser på henholdsvis Basic og Advanced niveau eller kan dokumentere og demonstrere tilsvarende kompetencer. 

Din praksis er gennem to år blevet integreret og forankret, og du mestrer den nu i forskellige kontekster. Det tredje år omhandler muligheden for fordybelse i et særligt interessefelt samt oparbejde kompetencer indenfor Formidling og Undervisning, Traume og Supervision. Du vil erfare at dette tredje år, Master Level adskiller sig ved at være langt mere individuelt designet, men stadig med et omfang på mindst 70 timer + studiedage. 


Dit udbytte af uddannelsen

Formålet med uddannelsen er at træne og udvikle færdigheder i at undervise og formidle den løsningsfokuserede tilgang og mindset. Konkrete undervisningsdage bliver tilrettelagt individuelt og differentieret mellem de studerende, så den enkelte får mulighed for at mestre de forskellige funktioner, discipliner der er knyttet til det at være underviser, forinden start formuleres læringsmål og i samarbejde med underviser udarbejdes en form for feedback.

På dette master level får du:

 • Et eksperimenterende rum sammen med andre erfaren praktikere, hvor I trækker på hinandens erfaringer og ressourcer.

 • Undervisningen er praksisnær og dynamisk med høj grad af medindflydelse.

 • Selvvalgt fordybelsesområde med individuelt uddannelsesplan.

 • Enkel og digitaliseret adgang til materiale, litteratur, opgaver mm.

 • 70+ timers undervisning samt arbejde i studiegruppe.


Indhold på uddannelsen

På Master Level struktureres uddannelsesprogrammet som et slags eksperimentarium. Programmet vil bestå af øvelser, workshops, oplæg og andre former for indlæg, og give dig mulighed for at eksperimentere med selv at stå for disse. Du kommer til at træne dig i at undervise, og tilrettelæge samme ligesom Supervision, som undervisningsmodul er en del af Master Level.

Uddannelsen er opbygget i fireblokke:

 • Undervisning & Formidling
 • Supervision
 • Traumearbejde
 • Selvvalgt fordybelsesområde

Eksperimentariets form vil sikre et læringsmiljø, der gør det muligt for dig i fællesskab med de andre deltagere at opøve dine individuelle kompetencer indenfor dit særegne interessefelt. Med lidt andre ord sigter dette niveau også på at engagere dig i formidlingsprocesser, der vil øge og udvikle din løsningsfokuserede praksis samt din viden og forståelse af de teoretiske og filosofiske dimensioner.

Målgruppe

Denne uddannelse er for dig, der allerede mestre den løsningsfokuserede praksis i forskellige kontekster og gerne vil udvikle sine kompetencer. 

Eksamen og diplom

Forinden eksamen afleveres en skriftlig synopsis af dit fordybelsesområde, hvor du dels beskriver din læring i forløbet samt evaluerer de mål, du har opstillet i uddannelsesplanen. Din synopsis skal mindst fylde tre A4 sider. Når undervisningen er afsluttet har du mulighed for at gå til eksamen.  

Eksamen ligger i forlængelse af din uddannelsesplan, og er ikke endelig designet, men vil angiveligt bestå af to dele; en del, der relaterer sig til den præsentationsform du har valgt i dit fordybelses felt (workshop, artikel, film el.a.) og en del, hvor du viser film fra dit selvvalgte fordybelses felt og demonstrere, hvordan løsningsfokuseret praksis indgår og anvendes. 

Eksaminationen forventes at foregå på engelsk med deltagelse af et IASTI-medlem. Nærmere information kommer, men formen med dialogisk feed-back vil være velkendt.

Certificering gives når:

 • Dokumenteret 100 timers løsningfokuseret praksis indenfor 1 år, fordelt med 25 timers almenpraksis og 25 timers almene samtalelogs samt 25 timers praksis og 25 timers samtalelogs, der alene relaterer sig til dit selvvalgte fordybelsesområde.

 • Modtaget supervision som krævet på det aktuelle niveau samt bestået eksamen. 

Pris

Prisen for denne uddannelse er 30.000 kroner incl moms.

Få information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Løsningsfokuseret Formidling & Supervision
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

reCAPTCHA logo Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.
Dansk Løsningsfokuseret Institut
vangedevej 225
2870

Vi ønsker at være dét uddannelses- og træningsinstitut i Danmark, du først tænker på, når du overvejer at styrke dine kompetencer indenfor den løsningsfokuseret tilgang.  Vi ønsker at være kendt for HØJ kvalitet, STÆRK faglighed og SOLID undervisning. Vores uddannelser...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Udtalelser

Rikek Baun, deltager, 2019

"Det har været en personlig og udviklende rejse for mig med 3 gode år på DLI og jeg bruger Løft rigtig meget i mit daglige arbejde som forebyggelseskonsulent i GK og jeg bruger tilgangen med stor succes i mine alkohol samtaler og gruppeforløb med rygestop og også i min personlige hverdag er det mindset vundet ind !!"

Sponsoreret