Er projektansættelser vejen frem for dig?
20 okt 2022

Er projektansættelser vejen frem for dig?

Projektansættelser, løsarbejde og freelanceopgaver er i stigende grad blevet almindeligt blandt akademikere. Ifølge Dansk Statistik er der specielt en stor tendens til kortere ansættelser blandt nyuddannede, og i 2016 var hele 12 procent af de højtuddannede i en ufrivillig midlertidig ansættelse.


En midlertidig ansættelse kan virke usikker, fordi det er svært at planlægge sit liv længere ud i fremtiden. Men med et arbejdsmarked, der kræver mere og mere fleksibilitet, forudser flere forskere at løsarbejde bliver fremtiden. De korte ansættelser er særlig høj blandt nyuddannede, der bruger ansættelserne til at få mere erfaring, og i sidste ende som trædesten til at ramme et fast job.

Står du i en situation, hvor du hopper fra projektansættelse til projektansættelse, eller er du jobsøgende akademiker, der overvejer at tage nogle kortere ansættelser, bør du læse med her. Vi har spurgt fem af de største akademiske fagforeninger, hvilke udfordringer projektansættelser og freelance-arbejde kan give for jobsøgende akademikere, og du kan nedenfor læse deres bud på, hvad du skal være særlig opmærksom på, og hvilke tanker du skal gøre dig, når du tager en kortere ansættelse.

For både projektansatte og freelancere gælder, at man skal huske at holde sine kompetencer opdaterede og dermed sikre sit indtægtsgrundlag på sigt. 

Jacob Suhr, forhandlingschef, Kommunikation og Sprog

“For både projektansættelser og freelancearbejde gælder den udfordring, at man risikerer at få en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet. Og for freelancearbejdet gælder den udfordring, at man – i hvert fald som udgangspunkt – ikke er omfattet af den lovgivning og overenskomster samt de goder i form af for eksempel løn under sygdom og ferie, som gælder for midlertidigt og fastansatte.

Sagt lidt firkantet, skal man som freelancer være opmærksom på mange flere ting, end man skal, hvis man er i et ansættelsesforhold. Er man freelancer, skal man derfor først og fremmest huske at tage højde for de manglende goder i sin prissætning. Der skal være penge til at spare op til pension, der skal være råd til at være syg eller gå på barsel og så videre. Man skal også være opmærksom på, at der i dagpengesystemet og hos SKAT er særlige regler for freelancere, som ikke altid hænger godt sammen. Og man skal huske at lave en grundig aftale inden man begynder arbejdet.

For både projektansatte og freelancere gælder, at man skal huske at holde sine kompetencer opdaterede og dermed sikre sit indtægtsgrundlag på sigt. Og så er det måske endnu vigtigere end for fastansatte, at man plejer sit netværk.”

Jacob Suhr er forhandlingschef hos Kommunikation og Sprog, en fagforening for kommunikation-, sprog- og marketingmedarbejdere og studerende.


Projektansættelser kan være en rigtig spændende mulighed, der viser på CV'et, at man kender forandring som et vilkår, at man er omstillingsparat, og kan skabe resultater med det samme. 

Louise Gjellerup Ulrichsen, Advokat, IDA

“Projektansættelser og freelancearbejde kan være en rigtig spændende mulighed, der viser på CV’et, at man kender forandring som et vilkår, at man er omstillingsparat, og kan skabe resultater med det samme.

Som projektansat i en virksomhed er man juridisk set ansat i virksomheden, og man har dermed som udgangspunkt de samme rettigheder som ikke tidsbegrænset ansatte i forhold til ferieloven, funktionærloven osv., dog med den undtagelse, at ansættelsen slutter på et på forhånd fastsat tidspunkt. Man skal selvfølgelig sikre sig, at lønnen er passende, og at de vilkår, der er aftalt, fremgår af ansættelseskontrakten.

Som freelancer kan situationen være en anden, idet man juridisk og skattemæssigt måske kan betragtes som selvstændig, og ikke som ansat, og man kan komme ud for at skulle have eget CVR-nummer, ligesom man ikke er omfattet af funktionærloven, ferieloven osv. Det er derfor vigtigt, at man sørger for at få aftalt de væsentlige vilkår i en aftale, f.eks. i forhold til opsigelsesvarsel, timeantal, varighed osv., da der ikke er f.eks. en funktionærlov og en ferielov at falde tilbage på, hvis man ikke har aftalt noget. Det er en rigtig god idé at kontakte IDA, hvis man bliver tilbudt at være projektansat eller freelancer, da IDA kan hjælpe med at gennemgå og vurdere aftalen og vilkårene juridisk.”

Louise Gjellerup Ulrichsen er advokat hos Ingeniørforeningen, IDA, der er en interesseorganisation og fagforening for tekniske og naturvidenskabelige akademikere.


Én ting er særligt vigtigt, specielt for dimittender og andre, der er nye på området:
Din første kontrakt sætter en ramme!

Lars Werge, Formand, Dansk Journalistforbund

“I DJ har vi årtiers erfaring med freelance-arbejde og projektansættelser, og der er for mig at se ingen tvivl om, at området vil udvikle sig, så omfanget af denne type beskæftigelse vil vokse i de kommende år – også på områder, hvor der ikke er tradition for den løse tilknytning.

Én ting er særligt vigtig, specielt for dimittender og andre, der er nye på området: Din første kontrakt sætter en ramme! Med andre ord: Hvis du låser dig fast på et lavt honorar eller nogle dårlige vilkår (videreudnyttelse, ophavsret, pension etc.) så er det meget vanskeligt at vriste sig ud af dem igen, næste gang du laver en aftale med den samme udbyder.

Det er derfor, vi i DJ gør så meget ud af at forberede vore medlemmer på den første forhandling. Vi klæder vore medlemmer på via kurser og individuel rådgivning til at kunne tage forhandlingen – og vi henviser freelancerne til også at tage kontakt til eventuelle fastansatte på den virksomhed, de er i kontakt med.

En særlig udfordring ved denne type beskæftigelse er det pres, den enkelte føler sig udsat for. Man bliver ”målt” hele tiden, og man er ofte i en salgsproces, hvilket mange af vore medlemmer føler er en udfordring. Men langt de fleste af vore medlemmer, der har freelance-beskæftigelse, føler også en stor glæde ved det, fordi de er blevet herrer i eget hus.”

Lars Werge er Dansk Journalistforbunds formand. En fagforening for journalister, medie- og kommunikationsmedarbejdere.


Som projektansat skal man have lidt is i maven, men du investerer i en lang karriere samtidig med, at du lærer, oplever og bliver dygtigere. DET er fremtidens arbejdskraft.

Thomas Kantø, Chefkonsulent, Djøf

“Ifølge fremtidsforskere skal vi være dygtige til at samarbejde, være stærke til at danne relationer, gode til at bidrage hurtigt, se nye muligheder, være digitalt stærke og møde udfordringer med et åbent sind. Alt dette ligger i den projektansattes DNA. Men arbejdsgivere skal ikke udnytte projektansættelse, da de fleste medarbejdere i bund og grund gerne vil have tryghed i ansættelser. Det er f.eks. svært at låne penge i banken uden en fast ansættelse.

Kan du i en periode tøjle din lyst for sikkerhed og langsigtede fremtidsplaner så giver de varierede ansættelser dig kompetencer der er meget brugbare på dagens arbejdsmarked. Du får oftest et stort og aktivt netværk og du når aldrig rigtigt at blive træt af chefen. Du gror ikke fast i tunge organisationer og du får håndgribelige beviser på at du kan levere resultater.

Det er din opgave at dokumentere hvad du får ud af en tidsbegrænset ansættelse. Brug gerne LinkedIn til løbende at opdatere dine små og store resultater, og tilføj de skills, -altså de kompetencer du bruger til din profil. Som projektansat skal man have lidt is i maven, men du investerer i en lang karriere samtidig med at du lærer, oplever og bliver dygtigere. DET er fremtidens arbejdskraft.“

Thomas Kantsø er chefkonsulent hos Djøf. Djøf er den faglige organisation for jurister og jurastuderende samt erhvervsøkonomiske og samfundsvidenskabelige kandidater og studerende.


I de tilfælde, hvor den atypiske ansættelse ikke er et tilvalg, skyldes det usikkerhedsmomentet. Vores kandidater taler om uvisheden om, hvorvidt der er et job til næste år?

Trein Møller, Konsulent, Dansk Magisterforening

“I Dansk Magisterforening er en del af medlemmerne atypisk beskæftiget. De kan fx være selvstændige, midlertidigt- eller deltidsansat eller de kombinerer fx freelance- og lønmodtagerarbejde.

For nogle er projektansættelserne og freelancearbejdet de første skridt henimod en karriere som selvstændig. De er som regel godt tilfredse, fx siger ni ud af ti af selvstændige magistre at der er tale om et positivt tilvalg og at de ikke har lyst til at være lønmodtagere.

I de tilfælde, hvor den atypiske ansættelse ikke er et tilvalg, skyldes det usikkerhedsmomentet. Vores kandidater taler om uvisheden om hvorvidt der er et job til næste år? Hvordan med pensionen? Får jeg løn under sygdom? mv. Skal din projektansættelse være en trædesten henimod en fastansættelse, så overvej følgende:

  • Bid dig fast – gør dig uundværlig
  • Når du løser en opgave, så sørg for at du også er central for at løse opgaven fremadrettet. Vær den, der sidder inde med viden, kompetencer og metoder
  • Brug dine opgaver til at brande dig – porteføljetankegang
  • Brug dine opgaver til at understøtte den viden og de kompetencer du har. Dels fremadrettet, sådan at dine opgaver og resultater her og nu styrker dit cv, når du søger dit næste job, dels internt i organisationen: Hvem i organisationen skal kende dig? For hvilke resultater?
  • Netværk!
  • Alle omkring dig er indgange til ny viden. Spørg dem, om deres bud på nye organisationer, arbejdsopgaver og projekter. Bed udelukkende om input til research og nye kontakter, beder du om et job, sætter du dem kun i forlegenhed.
  • Hvor er pengene?
  • Kend den politiske dagsorden, hvilke problemer skal løses? Undersøg muligheden for at finansiere din løn i projektmidler.”

Trein Møller er konsulent i Dansk Magisterforening, en fagforening for akademisk uddannede og studerende.

Find mere inspiration her på finduddannelse.dk, hvor vi har samlet masser af viden om uddannelse og arbejdserfaring, du kan læse mere om.

Senest opdateret: 20 okt 2022

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 20-10-2022

Brug sommeren på efteruddannelse

Er kolleger og kunder smuttet på ferie? Er tempoet faldet og atmosfæren mere afslappet på din arbejdsplads? Så er det tid til efteruddannelse! Vi giver dig her 3 gode grunde til, at du skal bruge sommeren til at udvikle dine færdigheder.

Læs mere
Sidst opdateret 01-06-2022

Er du bange for, at alle andre gennemskuer din talentløshed?

Går du rundt i en evig frygt for at nogen opdager, at du faktisk slet ikke er så god til dit job, som andre går rundt og tror? Så er du måske ramt af impostor syndrom.

Læs mere
Sidst opdateret 20-10-2022

Kan du præstere i modvind?

Du oplever måske fra tid til anden at skulle præstere under pres. Det kan være når du skal aflevere en opgave op mod en deadline, til en lønsamtale, fyringssamtale eller måske en ubehagelig samtale med ens partner derhjemme.

Læs mere
Sidst opdateret 08-11-2022

Diversitet er vejen til virksomhedens overlevelse

I mange år har det handlet om kulturer der mødes, men der er sket et skift. Et skift der kræver at virksomhederne i langt højere grad kigger på diversiteten blandt deres medarbejdere, hvis de vil overleve.

Læs mere