3 gode råd: Øg effektiviteten i virksomheden med distribueret ledelse

Få en række gode råd til, hvordan I kan øge effektiviten i jeres virksomhed gennem distriburet ledelse.

3 gode råd: Øg effektiviteten i virksomheden med distribueret ledelse

Som leder i en moderne virksomhed er der meget at forholde sig til, og det kan være en udfordring at gennemskue, hvordan tiden udnyttes bedst for at nå jeres samlede målsætninger og KPI’er.

Derfor er der blandt de fleste ledere også et konstant ønske om at øge effektiviteten for at sikre virksomhedens samlede konkurrencekraft og succes – dog uden at gå på kompromis med hverken kvaliteten af arbejdet eller medarbejdernes trivsel.


Distribueret ledelse er det gode bud på løsningen. Flere undersøgelser slår nemlig fast, at der er en klar sammenhæng mellem internt samarbejde og uddelegering af ansvar fra ledelse til medarbejdere i forhold til virksomheders effektivitet og innovation. Det betyder, at virksomheder, der fordrer distribueret ledelse, har en større sandsynlighed for at udnytte ressourcerne bedst muligt og dermed sikre et øget effektivitetsniveau.

Samtidig viser flere studier, at distribueret ledelse også har en positiv indflydelse i forhold til virksomheders evne til at arbejde ud fra en innovativ tilgang.

Vi har talt med Thomas Faurholt Jønsson, lektor i Arbejds- og organisationspsykologi på Århus Universitet, om fordelene og udbyttet ved at lede moderne organisationer fra et perspektiv om distribueret ledelse – både i forhold til ledelsen og medarbejderne.

Han giver samtidig en række gode råd til, hvordan du som leder kan implementere distribueret ledelse helt konkret i din ledelsesstil og i praksis.

Find et kursus i ledelse og samarbejde her

💡 Distribueret ledelse – Kort fortalt

Distribueret ledelse er et perspektiv i forhold til, hvordan organisationer kan ledes. Distribueret ledelse fokuserer på, hvordan ledelsen er fordelt over mange samarbejdende personer internt i virksomheden.

💭 Hvordan ledes stort og småt i den pågældende organisation?

💭 Er der blot én enkelt leder til at styre de processer, der skal til for, at arbejdspladsen kan være effektiv, eller er virksomhedens handlinger i høj grad båret af samarbejde og fælles ledelsesansvar?

💭 Bidrager medarbejderne uden ledelsesroller også til at drive projekter, koordinere arbejdsgange og tage styring i virksomheden?

Det er nogle af de spørgsmål, der undersøges og sættes fokus på, når man taler om distribueret ledelse. I grove træk handler det således om at se på, hvorvidt og hvordan ledelsesansvaret er fordelt blandt ledelse og medarbejderne i virksomheden.

Distribueret ledelse sikrer en mere effektiv og velfungerende arbejdsplads

Moderne organisationer er komplekse, og det er derfor nødvendigt med et minimum af samarbejde for, at arbejdspladser kan fungere.

Ifølge Thomas Faurholt Jønsson vil alle organisationer derfor have en grad af distribueret ledelse i større eller mindre grad. Spørgsmålet bliver dog – hvor stort er potentialet for distribueret ledelse i jeres virksomhed, og er dette noget, der med fordel kunne øges for at sikre et større effektivitetsgevinst?

Ifølge Thomas Faurholt Jønsson tyder alt på, at der er mange fordele ved at lede i fællesskab og uddelegere ansvar. Det skyldes blandt andet, at man er flere medarbejdere om at sikre, at udfordringer løses og projekter gennemføres.

Samtidig skal lederen ikke spørges hver gang, at der er noget, der skal besluttes – og lederen skal ikke træffe hver eneste beslutning. Det betyder, at beslutninger kan gennemføres hurtigere. De fleste ledere ønsker også initiativrige medarbejdere, der kan arbejde selvstændigt og løse problemerne alene – eller alternativt byde ind med løsningsforslag til lederen.

Bliv bedre til ledelse i praksis med et kursus

For medarbejderne vil distribueret ledelse også typisk vise sig som en fordel – det gælder især for medarbejdere, der er engagerede i ledelse og interesserede i deres arbejde. Flere undersøgelser viser, at disse medarbejderne oplever en større tilfredshed i deres arbejde, når de tildeles ansvar og en grad af autonomi.

Ifølge Thomas kan det skyldes, at de har indflydelse på at forbedre de ting, som de ikke er tilfredse med og gerne vil have ændret. Samtidig får de mulighed for at byde ind og koordinere projekter, hvilket også kan føre til en større motivation og arbejdsglæde.

Distribueret ledelse vil ofte skabe en mere velfungerende arbejdsplads – både i forhold til virksomhedens samlede effektivitet samt medarbejdernes trivsel og motivation.

Distribueret ledelse i praksis

For at distribueret ledelse kan fungere i praksis, kræves det, at du som leder er villig til at afgive styring. Det er ikke ensbetydende med, at du ikke har det formelle ledelsesansvar eller bliver overflødig som leder – det betyder blot, at du får en anden rolle som leder.

Bliv klædt (endnu) bedre på til din lederrolle

Du skal være med til at støtte op om, at medarbejderne tager ansvar i deres arbejde og støtte medarbejderne i at lede sig selv og hinanden fremfor at blive ledet. Det kræver en stor grad af tillid, og det vil derfor føles risikofyldt for de fleste ledere, men det udmønter sig typisk i en gevinst i form af, at arbejdspladsen fungerer som et hold, der arbejder sammen og spiller hinanden bedre fremfor blot at løbe ved siden af hinanden.

Som leder skal du være klar og villig til at uddelegere ledelsesopgaver til dine medarbejderne og invitere dine medarbejdere til, at de spontant må tage ledelse og styring på de opgaver og projekter, der er behov for.

Hvis tingene ikke går som de skal, er det også vigtigt, at du som leder, ikke sanktionerer dine medarbejdere, men i stedet ser det som en mulighed for at lære af disse fejl. På den måde kommer det til at handle om, hvordan I i fællesskab kan blive endnu bedre til at lede jeres virksomhed mod at nå jeres samlede mål.  

Som leder vil du måske tænke, at I forvejen arbejder på denne måde – og det er formentligt også rigtigt. Alligevel kan disse råd om distribueret ledelse være et godt opmærksomhedspunkt i forhold til, om I kan anvende det mere aktivt, end I i forvejen gør i jeres virksomhed.  

💡 3 gode råd om distribueret ledelse

  1. Vær villig til at afgive detail-styringen til dine medarbejderne
  2. Støt dine medarbejderne i at lede processer
  3. Brug fejl som en læring fremfor at sanktionere


Annoncer