Fondskursus - Erhvervsdrivende fonde

PwC Academy, i Hellerup
Længde
1 dag
Pris
7.990 DKK ekskl. moms
Næste startdato
9 september, 2024 Se detaljer
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesform
Holdundervisning
Længde
1 dag
Pris
7.990 DKK ekskl. moms
Næste startdato
9 september, 2024 Se detaljer
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesform
Holdundervisning
Fra 7.990 DKK ekskl. moms / Person

Hvorfor vælge PwC Academy?

Er du klar til nye faglige udfordringer?

Vi tilbyder en markedsledende kompetenceudviklings-platform

PwC´s eksperter tilrettelægger og varetager undervisningen

Startdato

1 tilgængelig startdato

9 september, 2024

 • Holdundervisning
 • Hellerup

Kursusbeskrivelse

Fondskursus - Erhvervsdrivende fonde

Bliv opdateret på aktuelle emner og få styrket din faglige viden inden for fondsret, regnskab, skat, moms og afgifter med et kursus hos PwC.

PwC har sammensat et kursus, der hjælper dig godt på vej i en foranderlig fondsverden. Reglerne for erhvervsdrivende fonde er et regelsæt, der har ændret sig betydeligt i de senere år, og som fortsat udvikler sig via praksis fra Erhvervsstyrelsen.

Kurset giver dig viden om de udvalgte emner, som du kan anvende i praksis. Ved deltagelsen får du også mulighed for at møde kollegaer fra forskellige fonde, som du kan netværke og dele erfaringer med.

Dit udbytte

På kurset vil du blive opdateret på aktuelle emner og få styrket din faglige viden inden for områderne:

 • Fondsret - fokus på bestyrelsens arbejde, ansvar og pligter

 • Regnskab og årsregnskabsloven

 • Skat og fondsbeskatningsloven

 • Moms og afgifter.

Kursets indhold

Med udgangspunkt i bestyrelsens forskellige arbejdsopgaver over et år vil vi bl.a. behandle:

Fondsret

 • Fondens tosidede formål - hvordan påvirker det arbejdet i bestyrelsen?
 • Bestyrelsens rettigheder og pligter
 • Formandens rolle
 • Beslutninger, habilitet/inhabilitet og uenigheder
 • Vederlag til bestyrelse og direktion
 • Ekstraordinære dispositioner
 • Erstatnings- og strafansvar
 • Anbefalinger om god fondsledelse
 • Uddelinger – hvordan tilrettelægges det praktisk indenfor rammerne af loven.

Regnskab og årsregnskabsloven

 • Årsregnskabet generelt
 • Præsentation i årsregnskabet af:
  • Uddelinger
  • Uddelingsrammen
  • Ændringer af grundkapital
  • Nærtstående parter
  • Ledelsesvederlag.
 • Rapportering om:
  • Uddelingspolitik
  • God fondsledelse
  • Øvrige forhold.

Skat og fondsbeskatningsloven

 • Uddelinger, skattemæssigt perspektiv:
  • Skattemæssige hensættelser
  • Efterbeskatning
  • Successive uddelinger.
 • Konsolideringsfradrag
 • Realisations- og lagerprincippet
 • Lagerbeskatning af investeringsejendomme
 • Indberetningsforpligtelser:
  • Indberetning af uddelinger
  • Selvangivelse.

Moms og afgifter

 • Momspligtige aktiviteter
 • Fritagelser for moms på visse aktiviteter og lønsumsafgift
 • Momsovervejelser i forbindelse med uddelinger.

Målgruppe

Bestyrelser, direktioner, ledende medarbejdere og administratorer.

Pris

Prisen for dette kursus er 7.990,00 kr. ekskl. moms. 

PwC Academy
Strandvejen 44
2900 Hellerup

PwC’s Academy er en markedsledende kompetenceudviklingsplatform med en bred vifte af kurser inden for blandt andet regnskab, økonomistyring, bogholderi, excel m.fl.  Det er PwC’s egne eksperter, der tilrettelægger og varetager undervisningen, og 99% af vores kursister siger i vores tilfredshedsevalueringer,...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret