Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Fondskursus - Erhvervsdrivende fonde

PwC Academy
1 dag
Kursus
Hellerup
Startdato: 13-09-2022 09:00 - Hellerup
7.990 DKK ekskl. moms

Hvorfor vælge PwC Academy?

Er du klar til nye faglige udfordringer?

Vi tilbyder en markedsledende kompetenceudviklings-platform

PwC´s eksperter tilrettelægger og varetager undervisningen

Kursusbeskrivelse

Fondskursus - Erhvervsdrivende fonde

Bliv opdateret på aktuelle emner og få styrket din faglige viden inden for fondsret, regnskab, skat, moms og afgifter med et kursus hos PwC.

Har du et behov for at blive ajour med de nye trends og regler om erhvervsdrivende fonde? Det kan være, fordi du er ny inden for fondsverdenen, du sidder i en fondsbestyrelse eller -direktion, eller fordi du er administrator.

PwC har sammensat etkursus, der hjælper dig godt på vej i en foranderlig fondsverden. Reglerne for erhvervsdrivende fonde er et regelsæt, der har ændret sig betydeligt i de senere år, og som fortsat udvikler sig via praksis fra Erhvervsstyrelsen.

På kurset får du indsigt i reglerne for erhvervsdrivende fonde og praktisk viden om bestyrelsesarbejdet i en fond. Samtidig drøfter vi en lang række fokusområder, som vi erfaringsmæssigt ved, skaber udfordringer i erhvervsdrivende fonde.

Kurset giver dig viden om de udvalgte emner, som du kan anvende i praksis. Ved deltagelsen får du også mulighed for at møde kollegaer fra forskellige fonde, som du kan netværke og dele erfaringer med.

Dit udbytte

På kurset vil du blive opdateret på aktuelle emner og få styrket din faglige viden inden for områderne:

 • Fondsret - fokus på bestyrelsens arbejde, ansvar og pligter

 • Regnskab og årsregnskabsloven

 • Skat og fondsbeskatningsloven

 • Moms og afgifter.

Kursets indhold

Med udgangspunkt i bestyrelsens forskellige arbejdsopgaver over et år vil vi bl.a. behandle:

Fondsret

 • Fondens tosidede formål - hvordan påvirker det arbejdet i bestyrelsen?
 • Bestyrelsens rettigheder og pligter
 • Formandens rolle
 • Beslutninger, habilitet/inhabilitet og uenigheder
 • Vederlag til bestyrelse og direktion
 • Ekstraordinære dispositioner
 • Erstatnings- og strafansvar
 • Anbefalinger om god fondsledelse
 • Uddelinger – hvordan tilrettelægges det praktisk indenfor rammerne af loven.

Regnskab og årsregnskabsloven

 • Årsregnskabet generelt
 • Præsentation i årsregnskabet af:
  • Uddelinger
  • Uddelingsrammen
  • Ændringer af grundkapital
  • Nærtstående parter
  • Ledelsesvederlag.
 • Rapportering om:
  • Uddelingspolitik
  • God fondsledelse
  • Øvrige forhold.

Skat og fondsbeskatningsloven

 • Uddelinger, skattemæssigt perspektiv:
  • Skattemæssige hensættelser
  • Efterbeskatning
  • Successive uddelinger.
 • Konsolideringsfradrag
 • Realisations- og lagerprincippet
 • Lagerbeskatning af investeringsejendomme
 • Indberetningsforpligtelser:
  • Indberetning af uddelinger
  • Selvangivelse.

Moms og afgifter

 • Momspligtige aktiviteter
 • Fritagelser for moms på visse aktiviteter og lønsumsafgift
 • Momsovervejelser i forbindelse med uddelinger.

Målgruppe

Bestyrelser, direktioner, ledende medarbejdere og administratorer.

Pris

Prisen for dette kursus er 7.990,00 kr. ekskl. moms. 

Om udbyderen

PwC’s Academy er en markedsledende kompetenceudviklingsplatform med en bred vifte af kurser inden for blandt andet regnskab, økonomistyring, bogholderi, excel m.fl.  Det er PwC’s egne eksperter, der tilrettelægger og varetager undervisningen, og 99% af vores kursister siger i vores tilfredshedsevalueringer,...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Kontaktinfo

PwC Academy

Strandvejen 44
2900 Hellerup

Telefon: 3945 3535
Fax 3945 3545

Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.