Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Afgangsprojekt ved IT-diplomuddannelsen

DTU
2 dage
Deltid
Diplomuddannelser
Ballerup
14.500 DKK ekskl. moms

Afgangsprojekt ved IT-diplomuddannelsen

IT

Afgangsprojekt ved IT-diplomuddannelsen

Afgangsprojektet afslutter IT-Diplomuddannelsen. Afgangsprojektet tæller 15 ECTS, og består af en skriftlig projektrapport samt et mundtligt forsvar af denne.

Forudsætningen for at gå til eksamen i afgangsprojektet er, at uddannelsens moduler svarende til 45 ECTS er bestået.

Dine opnået kompetencer

  • Skal gennem nødvendige diagrammer kunne dokumentere et systems opbygning
  • Skal kunne skabe et værdiskabende system
  • Skal kunne diskutere og vurdere alternative systemopbygninger
  • Skal kunne vurdere og diskutere et systems opbygning
  • Skal kunne teste et system og udfærdige en testrapport
  • Skal kunne udarbejde en professionel rapport ud fra den valgte problemstilling

Formål med afgangsprojektet

Gennem arbejdet på afgangsprojektet specialiserer den studerende sig inden for et mere eller mindre snævert fagområde med IT som det centrale omdrejningspunkt. Ønskes retningsbetegnelse afgrænses fagområdet i henhold til krav herfor.

Indhold på forløbet

Projektmetodeundervisningen omhandler følgende temaer:

  • Introduktion til projektmetode og afgangsprojekt
  • Indledende beskrivelse af problemstilling, projektets faser
  • Formål, afgrænsning, problemformulering, valg af teorier og modeller

Undervisning

To onsdage - herefter individuel vejledning. For at få tildelt vejleder skal du aflevere enprojektaftaletil sekretariatet udovertilmeldingsblanket.

Eksamen og diplom

Eksamensform: Afgangsprojektet kan udarbejdes individuelt eller i grupper af 2-3 studerende. 

Projektets omfang: Max. 50 normalsider, ekskl. forside, indholdsfortegnelse og bilag (kan udvides progressivt med max. 20 sider pr. studerende).

Bedømmelse: Ekstern censur efter 7-trinsskalaen. Bedømmelsens resultat er en helhedsvurdering af afgangsprojektet og det mundtlige forsvar, og vil altid være individuel.

DTU

DTU Diplom

DTU har mere end 30 års erfaring med at udbyde kompetencegivende efter-og videreuddannelse på bachelorniveau. Diplomuddannelserne på DTU er målrettet erhvervslivets behov for medarbejdere med stærke faglige kompetencer - ressourcer, der er værdiskabende, og er med til at sikre kvalitet...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Jeg vil gerne kontaktes af den kursusansvarlige - uforpligtende

 

Kontaktinformation til DTU

DTU

Lautrupvang 15
2750 Ballerup

Få information

Udfyld formularen for mere information om Afgangsprojekt ved IT-diplomuddannelsen

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.