Viser 1-20 af 27
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-20 af 27
1
2

Derfor er systemisk ledelse en unik ledelsesform

Systemisk ledelse handler i høj grad om at sikre, at medarbejderne har en klar forståelse af opgavernes retning og rammer samt råderum og relationer. Denne form for ledelse står stærkt, fordi den netop hjælper medarbejderne til at agere i ofte komplekse situationer. 

Systemisk ledelse fordrer dog et særligt syn på organisationer. I stedet for blot at se på organisationen som en samling af roller, der alle agerer i overensstemmelse med en formel struktur, så går systemisk baserede ledere anderledes til værks. 

Systemisk ledelse går nemlig ud fra, at alle aktører handler og interagere på baggrund af deres forskellige forståelser af kerneopgaver, dagsordener, alliancer og interesser. Det er på baggrund heraf, at systemisk ledelse handler om, at der skal implementeres klare retning og rammer.

systemisk ledelse

Sådan er du leder, når du specialiserer dig i systemisk ledelse

Når du, som leder, er specialiseret i systemisk ledelse, er kommunikation dit allervigtigste værktøj. Det gælder både i forhold til, hvordan du guider dine medarbejdere i dagligdagen, men i høj grad også på den måde du identificerer eventuelle problematikker. Du skal være i stand til at sige det, der skal sige, men på en anerkendende måde. 

Som systemisk leder identificerer du nemlig adfærdsmønstre, ligesom du foretager analyser af dine medarbejderes interaktion med og indflydelse på hinanden. Du er derfor nødt til at være nysgerrig og reflekterende. 

Systemisk ledelse igangsætter en ny fortælling

Når I implementerer systemisk ledelse som ledelsesform, så giver I jeres organisation nogle nye betingelser og rammer. I åbner op for nye landvindinger og nye fortællinger. Men systemisk ledelse får I som organisation og du som leder mulighed for følgende:  

 • Genfortælle din organisations historie på en ny og konstruktiv måde
 • Bedrive ledelse op imod det organisatoriske narrativ
 • ​Analysere din egen position procesmæssigt i en given sammenhæng
 • Adskille dig og skabe nye fortællinger og sammenhænge
 • ​Skabe ny erkendelse i forhold til læring og ledelse både i teori og metode

Dette får du ud af et kursus i systemisk ledelse

Hvis du ønsker at videreudvikle dig i din lederrolle, så er en videreuddannelse i systemisk ledelse en rigtig god måde at gøre det på. Med netop sådan en lederuddannelse får du kompetencer, der er med til at differentiere dig gevaldigt fra tidligere måde at se ledelse på. Du får følgende ud af en uddannelse i systemisk ledelse: 

 • Du får en faglig opkvalificering, der tager afsæt i den nyeste forskning på det systemisk-narrative område.
 • Du får strategier til at håndtere dilemmaer og paradokser, der opstår i krydsfeltet mellem ledelsen og de almene medarbejdere.
 • Du får de nødvendige redskaber til positionering og værktøjer til ledelse af selvledende medarbejdere. 
 • Du får redskaber til at analysere og synliggøre sammenhænge, bevægelser og relationer. 
 • Du får de nødvendige redskaber, der muliggør ledelse i kompleksitet. 
 • Du får lejlighed til at reflektere over din egen ledelsesprofil samt indsigt i andre former for ledelse.

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen