Diplomuddannelser

Modul 2: Designbaseret Procesfacilitering (Eksekvering)

Længde
5 dage
Pris
15.000 DKK ekskl. moms
Næste startdato
27 august, 2024 Se detaljer
Uddannelsens hjemmeside
Heltid/deltid
Heltid
Uddannelsesform
Holdundervisning
Længde
5 dage
Pris
15.000 DKK ekskl. moms
Næste startdato
27 august, 2024 Se detaljer
Uddannelsens hjemmeside
Heltid/deltid
Heltid
Uddannelsesform
Holdundervisning
Få mere information om kurset

Startdato

1 tilgængelig startdato

27 august, 2024

 • Holdundervisning
 • Kolding
 • Ansøgningsfrist: 01-08-2024

Kursusbeskrivelse

Procesfacilitering

Modul 2: Designbaseret Procesfacilitering (Eksekvering)

På Designbaseret Procesfacilitering (Eksekvering) sætter vi et særligt fokus på din rolle som facilitator, og hvordan du eksekverer komplekse designbaserede processer.

På modulet bliver du introduceret til designmetoder og procesfacilitering, men du bliver også præsenteret for væsentlige teoretiske begreber inden for systemisk ledelse, æstetisk mediering og retorik. Du bliver trænet i at kunne indtage forskellige positioner og anvende greb og teknikker til facilitering af udviklingsorienterede processer. Med afsæt i konkrete eksempler på brug af designbaseret procesfacilitering fokuserer modulet især på, at du udvikler din egen praksis gennem øvelser i et anerkendende perspektiv. Modulet afsluttes med en skriftlig opgave, hvor du skal kunne demonstrere, at du har udviklet evnen til at håndtere og facilitere komplekse og udviklingsorienterede processer i egen praksis.

Undervisning

Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem oplæg om designmodeller og designmetoder og praksisnære opgaver, du selv skal arbejde med. Det er vigtigt for din læring, at teori og praksis går hånd i hånd, og at du bliver trænet i at bruge konkrete designværktøjer. I løbet af kurset kommer du derfor også til at arbejde med en case fra din egen virksomhed eller organisation. 
Undervisningens teoretiske viden bygger på dokumenteret forskning, og den foregår i Designskolen Koldings kreative miljø.

Udbytte

 • Du får viden om kernebegreber relateret til designprocesser, designbaserede metoder og teknikker.
 • Du indføres i udvalgte retoriske virkemidler og systemiske teorier.
 • Du lærer at analysere situationsbestemte fordele og ulemper ved forskellige faciliteringspositioner i udviklingsorienterede processer. 
 • Du lærer at håndtere kompleksiteter forbundet med designbaseret procesfacilitering i egen aktuelle praksis

Du kan tage en fuld diplomuddannelse

'Designbaseret procesfacilitering  - eksekvering' er et af i alt seks moduler på diplomuddannelsen i Strategisk Design (Diploma in Strategic Design). Du kan selv vælge, om du vil tage hele diplomuddannelsen eller nøjes med enkelte moduler. Du kan derfor planlægge det forløb, som passer til dine ønsker og behov, og du opnår en fuld diplomuddannelse, hvis du afslutter uddannelsen inden for 6 år. 
Gennem diplomuddannelsen bliver du introduceret til de centrale fagfelter inden for strategisk design, som er:

 • Designteori og designmetode 
 • Procesfacilitering 
 • Projektledelse

Den samlede pris for hele diplomuddannelsen er Dkr. 83.000,-.

Målgruppe

Deltagere
Med en diplomuddannelse får du en formel statsanerkendt uddannelse i designledelse, der giver dig nye perspektiver og metoder til at nytænke eksisterende forretningsgange. Diplomuddannelsen er for alle, der arbejder med udviklingsprocesser, innovation og brugerinddragelse. 
Det kan være, at du er mellemleder eller leder, virksomhedsejer, i gang med at starte egen virksomhed, konsulent, udvikler, underviser eller noget helt andet. Det vigtigste er, at du – ligesom os – fornemmer, at plejer er død, og at vi skal have fundet nye, bedre og designinspirerede måder at skabe bedre organisationer på. 

Adgangskrav
Optagelse til diplomuddannelsen sker i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelsen for diplomuddannelser, særligt § 5.
For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse, minimum svarende til en erhvervsakademiuddannelse 
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse. Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet. Du skal beherske dansk, norsk eller svensk på højeste niveau. Derudover forudsættes det, at du kan læse og forstå engelsk.

Eksamen og diplom

Du skal aflevere en skriftlig opgave på 10 sider, der bedømmes af en intern censor efter 7-trinsskalaen. Som studerende kan du modtage vejledning på din eksamensopgave.

Pris

Pris
Dkr. 15.000

Beløbet dækker undervisning, undervisningsmaterialer samt forplejning.
Du får 10 % rabat ved tilmelding af 3 fra samme CVR-nr., eller hvis du er alumne. 
Ved 5 tilmeldte fra samme CVR-nr. betaler I kun for 4.

NB: Rabatten gives kun på selve kursusprisen, ikke på prisen for kursusmaterialer og forplejning. ECTS-givende kurser er fritaget for moms, hvorimod momsen på forplejning og kursusmaterialer er obligatorisk. 

Mulighed for tilskud: Man kan eventuelt få tilskud på op til 10.000 kr. per år fra Omstillingsfonden (Uddannelses- og Forskningsministeriet).

Få information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Modul 2: Designbaseret Procesfacilitering (Eksekvering)
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

reCAPTCHA logo Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.
Designskolen Kolding
Dyrehavevej 116
6000 Kolding

Vores kurser, efteruddannelse og faciliteringsworkshops er for dig, der gerne vil dygtiggøre dig inden for design og designmetoder i bred forstand, og for virksomheder og organisationer, der har behov for at skabe innovation og nyt forretningspotentiale gennem designtænkning og strategiske...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret