Viser 1-9 af 9
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-9 af 9

Tag en positiv psykologi uddannelse

Positiv psykologi er er et videnskabeligt forskningsområde, der søger at afdække de positive aspekter, der gør at personer og grupper trives. Tilgangen er grundlagt ud fra troen på, at alle mennesker ønsker at leve et lykkeligt liv.

Men hvad skal der så egentlig til for at mennesker såvel som samfund opnår trivsel og høj livskvalitet? Det er dette område, eksperter inden for positiv psykologi forsøger at blive klogere på.

Hjælp med trivsel og arbejdsglæde med en positiv psykologi uddannelse

Den amerikanske psykolog Martin Seligman anses for at være stifteren til positiv psykologi, der i 1998 officielt satte navn på forskningsområdet. Tankerne bag positiv psykologi er at tage afsæt i de positive psykiske træk frem for de negative, som det tidligere ofte blev gjort.

Martin Seligman fastslog gennem forskning, at lykkelige mennesker besidder en række fællesstræk, der gør, at de opnår f.eks. større mental robusthed, et bedre immunforsvar og højere levealder.

En positiv psykologi uddannelse kan derfor være til gavn for en virksomhed i form af lavere sygefravær samt højere effektivitet og produktivitet.

Det opnår du med en positiv psykologi uddannelse

Der findes en lang række uddannelser og kurser, der tager afsæt i eller bruger elementer fra den positive psykologi. Populære uddannelsesområder er coaching, pædagogik og terapi, og målet kan være at styrke den enkelte medarbejder eller leder eller sågar et helt team i en virksomhed.

En uddannelse i positiv psykologi søger typisk at besvare spørgsmål såsom:

 • Hvordan skaber man trivsel og arbejdsglæde?
 • Hvordan får man det optimale ud af lederen/medarbejderen/teamet på en positiv måde?
 • Hvordan sikrer man sig, at lederen/medarbejderen/teamet blomstrer og udvikler sig i en positiv retning?
 • Hvordan kan man bruge lederens/medarbejderens/teamets potentialer og ressourcer fremadrettet?
 • Hvordan sikrer man, at lederens/medarbejderens/teamets trivsel og robusthed bevares og styrkes?

Se en oversigt over alle kurser i psykologi og terapi

Hvem bør tage en positiv psykologi uddannelse?

Arbejder du med stressforebyggelse, trivselsfremme og udvikling af mennesker, eller drømmer du om at få foden inden for på området? Så er en positiv psykologi uddannelse noget for dig.

Typiske personer der uddanner sig inden for positiv psykologi er:

 • Ledere
 • HR-medarbejdere
 • Undervisere
 • Konsulenter
 • Coaches
 • Psykologer
 • Behandlere

Positiv psykologi er ikke kun med til at give glade medarbejdere. Tilgangen er også med til at forebygge stress og sygefravær og dermed fremme en bedre præstationsevne og ikke mindst de gode resultater.

Hvorfor en positiv psykologi uddannelse?

De fleste kender nok til, når en god eller dårlig stemning smitter af på vores eget humør. Findes der en dårlig stemning på en arbejdsplads kan det påvirke både produktiviteten, kreativiteten og robustheden negativt.

Ved at anvende positiv psykologi og tage udgangspunkt i styrkerne i virksomheden kan du eliminere den dårlige stemning og sikre dig, at virksomheden når sine mål.

På en positiv psykologi uddannelse får du værktøjerne, der skal til for at fremme de positive aspekter gennem kommunikation, lytning, plads til den enkelte, accept og meget mere.

Lyder en positiv psykologi uddannelse som noget for dig?

Du kan på denne side finde en oversigt over kurser og uddannelser med afsæt i positiv psykologi. Klik dig ind på den uddannelse, du finder interessant og læs mere eller send en forespørgsel direkte til udbyderen for mere information.

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen

Relaterede kategorier