Viser 1-13 af 13
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-13 af 13

Mere om Operations Management

Operations Management

Operations Management 

Operations Management, også kaldet driftsledelse på dansk, er administrationen af forretningsprocesser, som skaber effektivitet i virksomheden. Operations Management dækker over en bred vifte af virksomhedsdrift. Virksomhedsdrift omhandler alle processer i virksomheden i form af input, såsom råmaterialer, arbejdskraft og transport, og output, såsom varer og serviceydelser.

I Operations Management handler det ofte om for driftslederen at optimere ressourceudnyttelsen og effektivitet gennem eksempelvis supply chain management, Lean og teknologi. Tanken bag er, at selv små besparelser i råvarer eller tid kan føre til større besparelser for virksomheden. Udover besparelser fokuserer Operations Management også på kvalitet, leveringsdygtighed, produktdesign og lagerstyring.

I dirftsledelse er nogle af de primære nøgleord ofte:

  • Operations Management er administrationen af forretningsprocesser til at skabe best muligt effektivitet i en virksomhed eller organisation
  • Operations Management handler om at optimere konverteringen af materialer og arbejdskraft til profit og services
  • Professionelle driftsledere forsøger at balancerer udgifter med indtægter for at maksimere services på den mest effektive måde

Hvad laver en driftsleder?

En driftsleder sørger for, at driften kører, og sætter virksomhedens drift og vedligeholdelse i system. Driftslederen har til opgave at lave budgetter for opgaver i driften og forsøge at minimere ressourcespildet. En driftsleder kan eksempelvis have til opgave at styr driften og vedligeholdelsen af virksomhedens bygninger og tekniske anlæg og løse problemstillinger i forbindelse med driften. I større virksomheder såsom Maersk eller Novo Nordisk er der større driftsafdelinger, hvor i mindre virksomheder kan der være en eller et par stykker ansat til at styre driften. Driftslederen kan også have til opgave at uddele eller opdele småopgaver, som kan optimere driften gennem arbejdsdeling. Det vil sige at hver medarbejder i højere grad koncentrerer sig om én eller få opgaver. På denne måde sikrer driftslederen kvalitet, optimering og effektivisering. 

Hvilke kurser findes der inden for Operations Management?

For at optimere og effektivisere i din virksomheds driftssystem, kan det svare sig at tage et kursus for at styrke dine eller dine medarbejderes kompetencer i Operations Management. Herunder ses forskellige muligheder i kurser, der kan gavne virksomheden:

  • Supply Chain Manamgent (Fokus på ledelse af integrerede forretningsprocesser på tværs af forsyningskæden, der frembringer produkter, serviceydelser og information som værdi for brugeren eller kunden)
  • Finance and Operations ledelse gennem brug af Microsoft programmer såsom Microsoft Dynamics 365 (herunder varer, varemodtagelse, services og vareforsendelse)
  • Operations Management i data og IT systemer og arbejde
  • Budgetplanlægning
  • IT service Management

På siden ovenfor finder du disse kurser indenfor Operations Management og mange flere. De fleste kurser kan tages enten fysisk eller online. Det kan derfor være en god ide at tage et kursus online, da det giver nem adgang og læring, uden så mange komplikationer. Ved online kurser skal man ikke bruge tid på transport, hvilket kan være en effektiv måde at opnå flere kompetencer i en hverdag med arbejde og andet. Derudover er online kurser en god mulighed, hvis man ikke bor tæt på kursus stederne. Der er derfor en masse frihed forbundet med online kurser, hvilket kan være afgørende for at komme i gang med et kursus. Dette bør ikke forhindre dig eller dine medarbejdere i at opnå mere viden og flere kompetencer i Operations Management.

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen