Viser 1-20 af 20
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-20 af 20

Bliv stærk i markedsledelse med marketing management uddannelse

Drømmer du om at arbejde som social media manager, kommunikationskonsulent eller marketing koordinator? Har du ambitioner om at varetage rollen som morgendagens Marketing Manager? Få en bred uddannelse i markedsføring og kommunikation, der åbner døren for dig til en karriere med et internationalt perspektiv.

Bliver en leder i virksomhedens salgs- og marketingsaktiviteter med en marketing management uddannelse, uanset om virksomheden operere nationalt eller internationalt. Uddannelsen er for dig, der er nuværende eller kommende beslutningstager inden for markedsledelse i et internationalt perspektiv.

Marketing management uddannelse – dit næste karrierestep

Gennem marketing management uddannelse får du både teoretisk, metodisk og praktiske værktøjer, der kan hjælpe dig i din hver dag som marketing manager. Du lærer at planlægge, koordinere, og udføre kommunikationsopgaver, der har fokus på markedskommunikation i et internationalt perspektiv.  

Marketingbegrebet dækker efterhånden over en del forskellige områder. Herunder både salg, økonomi, forbrugeradfærd, strategi, ledelse, digital kommunikation, branding mv. Derfor finder du også, at marketing management uddannelse dækker en lang række discipliner.

Det betyder, at du med marketing management uddannelse i baglommen får strategiske og taktiske kompetencer, der kan hjælpe dig i din kommunikation, både på B2B, B2G og B2C markeder.

Du får styrket dine kompetencer inden for f.eks.:

 • Eksport

 • Salg/key account

 • Trade marketing

 • Service marketing

 • International marketing

 • Markedskommunikation & branding

 • Strategisk markedsledelse

 • Innovation & produktudvikling

På marketing management uddannelse får du indblik i centrale modeller og teorier for organisationsteori, marketing og økonomi, og hvordan du bruger dem i praksis. Din nye viden kan du både bruge nationalt eller i et globalt perspektiv.

Hverdagen på Marketing Management uddannelse

Under uddannelsen stifter du bekendtskab med både forelæsninger, seminarer, holdundervisning, diskussioner, oplæg og samarbejde. Undervisningen foregår på engelsk, da det er vigtigt at kunne på et højt niveau, hvis du vil være et internationalt aktiv.

Med marketing management uddannelse får du kvalifikationer så du kan:

 • identificere afsætningsøkonomiske problemstillinger
 • vurdere markedsudvikling og international konkurrence
 • indsamle og vurdere nødvendigt og brugbart datamateriale
 • vurdere behovet for, iværksætte og drive en strategisk markedsplanlægning
 • vurdere behovet for og koordinere de udviklingstiltag på tværs af virksomhedens funktioner, som den strategiske markedsplanlægningsproces afføder
 • gennemføre økonomiske konsekvensanalyser af foreslåede strategier og/eller andre tiltag
 • forstå, reflektere over, relatere og formidle afsætningsøkonomiske problemstillinger og løsningsmuligheder i et ledelsesmæssigt og internationalt perspektiv

Karrieren efter en marketing management uddannelse

Med din nye viden i bagagen kan du fx arbejde med adfærd og forbrugeradfærd, segmentering, statistik, analyse, økonomiske problemstillinger. Du får en bedre forståelse for markedet, hvorfor du kan arbejde med marketing og kommunikation og mange flere kontekster, og på et langt højere niveau end hidtil.

Du kan også vælge at læse videre på en kandidat. Jobmulighederne finder du inden for både HR, kommunikation, marketing, reklamebureauer.

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen