Viser 1-4 af 4
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-4 af 4

Sådan vælger du det rette svensk kursus

Du finder her en lang række kurser i svensk, som primært henvender sig til ansatte i virksomheder, der har samhandel med nabolandet. Sverige er Danmarks næst største handelspartner kun overgået af Tyskland. Både den økonomiske og kulturelle forbindelse mellem Danmark og Sverige har desuden fået en opblomstring siden færdiggørelsen af Øresundsforbindelsen i 2000. Alene i Malmø bor der omkring 9.000 danskere.

Søger du et svensk kursus inden for f.eks. business svensk, mundtlig svensk, skriftlig svensk eller i svensk kultur, kan du finde det her. Lær svensk i dag og øg dine muligheder for at kommunikere effektivt på tværs af Øresund.

De sproglige forskelle
Både det danske og svenske sprog tilhører de nordgermanske sprog, og i en vis forstand er både dansk og svensk dialekter af samme skandinaviske sprog. Vi kan sagtens forstå hinanden, er den almindelige opfattelse, men alligevel bruger vi dette fælles skandinaviske sprog meget forskelligt, både i forhold til ordvalg og betoninger. På følgende liste får du en idé om, hvilke emner, der bliver undervist i på de mange svenskkurser:

 • Hvilke danske ord forstår svenskerne ikke
 • Hvilke svenske ord forstår danskerne ikke
 • Den svenske udtale
 • Dagligdagsudtryk og samtaletræning
 • Det svenske talsystem
 • Høflighed og skriftlige henvendelser
 • Svensk inden for dit fagområde
 • Sprogfælder mellem dansk og svensk


De kulturelle forskelle
Danskere og svenskere omtaler normalt hinanden som broderfolk. Når der er landskamp i fodbold er vi dog ærkefjender. Fordommene flyver frem og tilbage over Øresund, og "frænde er frænde værst" er nok ikke helt forkert i den her sammenhæng. På trods af de indlysende historiske og sproglige ligheder, er der også mange kulturelle forskelle mellem danskere og svenskere, som også kommer til udtryk i forhandlingssituationer og ved udarbejdelsen af kontrakter m.m. Mange af kurserne i svensk tager også fat på disse kulturelle forskelle, så et potentielt frugtbart samarbejde ikke besværliggøres af mangel på forståelse for hinanden værdier og forretningsmetoder. På kurserne kan der f.eks. undervises i følgende emner:

 • Forskelle mellem dansk og svensk erhvervskultur
 • Svenskere i forhandlinger og ved kontraktunderskrivelser
 • Fremgangsmåder ved salg til svenskere
 • Svenske fordomme om danskere
 • Danske fordomme om svenskere
Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen