Hvorfor investere i grundlæggende efteruddannelse?

Hvad er grundlæggende efteruddannelse, hvorfor skal jeg investere i det, og hvad giver det egentlig i arbejdsgiver og medarbejder regi?

Derfor er grundlæggende efteruddannelse en god investering

Efteruddannelse er livsvarig læring, og er den oplagte mulighed for opkvalificering, hvor du kan blive i stand til at løse arbejdsopgaver på nyere og smartere måder. Det kan også gøre dig i stand til at varetage nye opgaver. Men hvorfor er grundlæggende efteruddannelse egentlig en investering for både arbejdsgiver og medarbejder, og hvorfor er det noget, man bør prioritere? Det har vi vendt med chefkonsulent hos VUC ERHVERV, Hans-Henrik Jensen. 


VUC ERHVERV er den fælles indgang til VUC-sektoren. VUC ERHVERV afvikler ikke selv undervisning, men er et landsdækkende sekretariat for VUC-sektoren, der arbejder med at udbrede kendskabet og lette adgangen til voksen- og efteruddannelsesområdet inden for de almene fag. Det vil sige, at VUC ERHVERV gør det enkelt og overskueligt for virksomheder, medarbejdere samt myndigheder at benytte kurserne. Derfor hjælper de også gennem hele processen. VUC ERHVERV er landsdækkende og består af 29 VUC’er fordelt på 69 afdelinger.

Hvad er efteruddannelse?

En efteruddannelse er ikke bare en efteruddannelse. Efteruddannelse er kortere uddannelsesforløb for voksne. Begrebet dækker over alle kortere varende uddannelsesaktiviteter i form af blandt andet kurser, temadage, coachingsessions, selvstudier, foredrag og lignende aktiviteter, der har til formål at opkvalificere dine kompetencer inden for et givent område.

Efteruddannelse foregår typisk på deltid sideløbende med et almindeligt fuldtids arbejde. Det er dog værd at være opmærksom på, at efteruddannelse i sig selv ikke medfører en ny uddannelsesgrad, som det for eksempel er tilfældet med videreuddannelse i form af en akademi- eller diplomuddannelse. Du skal udelukkende se efteruddannelse som opkvalificering af kompetencer. Eksempler på efteruddannelse er for eksempel Lovpligtig EU-Efteruddannelse for chauffører, et kursus i procesorienteret ledelse, et kursus i grundlæggende IT eller lignende. Mulighederne er mange, og der er helt sikkert også en efteruddannelse, der passer til dig, dine behov og dine kompetencer. Du kan med fordel læse denne artikel, hvis du sidder med spørgsmålet "Hvilken efteruddannelse skal jeg vælge?".

Er efteruddannelse noget for mig?

Der kan være mange årsager til at investere i efteruddannelse, og som vi har slået fast, er efteruddannelse ikke bare efteruddannelse. Begrebet dækker både over kortere uddannelsesaktiviteter såsom kurser, foredrag, selvstudier og lignende, men du vil også støde på, at efteruddannelse dækker over blandt andet akademiuddannelser og diplomuddannelser. Denne form for længerevarende uddannelsesforløb er dog oftest defineret som videreuddannelse, hvilket vi også kalder det her hos finduddannelse. Hvis det derfor er en akademiuddannelse eller en diplomuddannelse, du er ude efter, vil vi anbefale dig at læse med her i stedet for. Fælles for videre- og efteruddannelse er dog, at det er for alle, der ønsker opkvalificering og nye eller forbedrede kompetencer. Du kan læse med i denne artikel, hvorfor efteruddannelse er en vigtig prioritering.

Som du måske kan fornemme, kan der være mange forskellige motivations faktorer til at tage en efteruddannelse. Du vil måske gerne opdateres på ny viden og færdigheder, øge din værdi på arbejdsmarkedet eller måske leve op til nye kompetencekrav i dit job? Det kan også være helt andre årsager, og det er ofte individuelt, hvorfor netop du har lyst til at efteruddanne dig. Det kan for eksempel være at du ønsker at forbedre almene kompetencer. Det kan for eksempel være grundlæggende IT, grundlæggende regning eller undervisning for ordblinde? Hvis du sidder med udfordringer på disse områder, så er det helt normalt. Meget mere normalt, end du måske lige går rundt og tror eller føler. 

Din kommende efteruddannelse er kun et klik væk

Et kursus hos VUC ERHVERV

Der findes forskellige uddannelsestyper, når vi snakker efteruddannelse. AMU-kurser, erhvervsuddannelser og forberedende voksenuddannelse (FVU). Forberedende voksenuddannelse (FVU) er for eksempel noget du finder hos VUC ERHVERV. Som Hans-Henrik Jensen fortæller, er det noget mange personer benytter sig af. Det kan du se via disse tal. Efteruddannelse gennem VUC ERHVERV er for det meste kurser, og ikke uddannelser. Her kan du for eksempel finde kurser i grundlæggende matematik, dansk, engelsk og IT. 

Hans-Henrik Jensen fortæller os, at der ifølge den seneste PIAAC undersøgelse er omtrent 600.000 danskere, der har udfordringer med at læse og skrive, og omkring 500.000 danskere har mindre gode regnefærdigheder. De oplever for eksempel udfordringer med de fire regnearter (plus, minus, gange og division).

Det kan virke som voldsomme tal, og det er også derfor, det er netop her VUC ERHVERV har deres fokus. De almene kompetencer er i fokus i øjeblikket, da mange mangler arbejdskraft, men man oplever manglende kompetencer til disse jobs og arbejdsopgaver, blandt andet inden for IT og engelsk, fortæller Hans-Henrik Jensen.

Hans-Henrik Jensen fortæller yderligere, at de kan se på deres kursusevalueringer og snak med medarbejdere og virksomheder efterfølgende, at det har kæmpe stor effekt, at medarbejdere får de helt grundlæggende kompetencer på plads. 

Derudover tilbyder VUC ERHVERV også undervisning for ordblinde. Ordblindhed er et stort problem i Danmark, og det er ikke alle, der er klar over, at ordblindhed faktisk er arveligt, fortæller Hans-Henrik, og fortsætter med at slå fast, at ordblindhed ikke siger noget om intelligens og kognitive evner. Der er bare et eller andet der gør, at folk er ordblinde, og det kategoriseres faktisk som et handicap.

Dette er bare noget af det de beskæftiger sig med hos VUC ERHVERV, i forhold til virksomheder og medarbejdere. Og det er virkelig en investering der gavner. Det gør nemlig at virksomhederne bliver langt mere konkurrencedygtige og de kan bedre fastholde deres medarbejdere. For den enkelte medarbejder betyder det også, at denne måske ikke altid står yderst, hvis der skal ske besparelser og afskedigelser, netop fordi de i forbindelse med efteruddannelsen har kunnet varetage nye opgaver, som Hans-Henrik forklarer det. 

Men... hvor mange benytter sig så af disse kursusformer?

Tallene, vi har fået fra VUC ERHVERV, i forhold til hvor mange personer der har modtaget FVU kurser hos ét af landets 29 VUC'er, ser således ud:

2017: 12.577

2018: 13.689

2019: 13.238

FVU-området dækker kurser i fagene FVU start (grundlæggende dansk for personer med dansk som andetsprog), FVU dansk, FVU matematik, FVU digital & FVU engelsk.

Udover FVU, finder du hos VUC ERHVERV også undervisning for ordblinde. Dette vil du andre steder måske se forkortet som OBU. Hans-Henrik Jensen fortæller os, at cirka 7 % af den danske befolkning er ordblinde. Derfor oplever de også hos VUC ERHVERV, at der er en stor værdi i at sende medarbejdere, der lider af ordblindhed, på et kursus. Nedenstående tal viser, hvor mange personer der har modtaget ordblindeundervisning.

2017: 4.906

2018: 4.607

2019: 4.743

Gratis kurser hos VUC ERHVERV

De uddannelser/kurser vi lige har gennemgået, er altid gratis for kursisten, fortæller Hans-Henrik Jensen. I hvert fald hvis man hører under målgruppen. Forinden ethvert kursusforløb hos VUC ERHVERV er man igennem et mindre testforløb og en samtale, der vurderer, om kurset giver mening for dig. Du kan for eksempel godt få at vide, at du er "for god" til at modtage undervisningen, og så er det - helt firkantet - ikke aktuelt for dig. Men hvis det derimod vurderes, at du falder inden for målgruppen, og det giver mening for dig at modtage undervisningen, jamen så er det gratis for dig - det er nemlig lovgivnings bestemt, fortæller Hans-Henrik Jensen.

Omkostninger for arbejdsgiver i forbindelse med efteruddannelse

Kurser i sig selv er også gratis for arbejdsgiver, men som Hans-Henrik fortæller, er det jo klart, at de har nogle omkostninger i forbindelse med den medarbejder, der er på kursus. Medarbejderen skal jo stadig have løn mens de er afsted. Dog har man som arbejdsgiver mulighed for at søge om løntabsgodtgørelse. Eller med andre ord, SVU, som står for Statens voksenuddannelsesstøtte. Derudover har man som arbejdsgiver også mulighed for at søge om løntabsgodtgørelse ved Kompetencefonde. 

Der er selvfølgelig en række betingelser, som både uddannelsen og medarbejderen skal opfylde, for at der kan gives SVU til kurset. Det samme gør sig gældende, hvis man søger om løntabsgodtgørelse ved Kompetencefonde.

Det er dog ikke noget, man som arbejdsgiver behøver sidde og svede over. Som Hans-Henrik Jensen udtrykker det, "... Det er vores opgave at rydde alt bøvl af bordet”. Derfor hjælper de også glædeligt arbejdsgiver med alt, fra tilmelding af medarbejderen til kurset, til processerne omkring løntabsgodtgørelse. Det er erfaringen hos VUC ERHVERV, at de fleste arbejdspladser får i nærheden af den fulde løn dækket.

Kursusforløb

Med et kursusforløb gennem VUC ERHVERV får du undervisning i et voksenmiljø, med kompetence undervisere, der selv har fået undervisning i, hvordan de bedst muligt underviser voksne mennesker.

Du skal heller ikke være bange for at blive overset. Ved et kursusforløb hos VUC ERHVERV er holdstørrelserne omkring 12-15 deltagere, og ved ordblinde undervisning er holdet kun på 3-6 personer. Der er dermed god tid til den enkelte.

Dit forløb er fleksibelt, og man kan både vælge udelukkende holdundervisning, et miks af hold- og online undervisning eller udelukkende onlineundervisning. Det afhænger lidt af kurset. Fælles er dog, at forløbet tilpasses det individuelle behov - både hvad angår undervisningsform, og hvordan selve forløbet er skruet sammen i forhold til antal undervisningsdage om ugen.

Udforsk dine muligheder for efteruddannelse her

Michelle Hjorth

Michelle Hjorth

Digital Content Specialist (Vis mere)
Michelle arbejder som Digital Content Specialist hos finduddannelse.dk, hvor hun blandt andet har fokus på at skrive artikler og guides, der forhåbentlig kan hjælpe dig med dit valg af efteruddannelse, blive klogere på dine muligheder og komme i mål med dine drømme. Michelle er uddannet med en Professionsbachelor i international handel og markedsføring fra Cphbusiness. (Mindre)

Omkring

Michelle arbejder som Digital Content Specialist hos finduddannelse.dk, hvor hun blandt andet har fokus på at skrive artikler og guides, der forhåbentlig kan hjælpe dig med dit valg af efteruddannelse, blive klogere på dine muligheder og komme i mål med dine drømme. Michelle er uddannet med en Professionsbachelor i international handel og markedsføring fra Cphbusiness.

Annoncer