Reflekter over dit lederskab

Har du reflekteret over hvilken ledertype du er for nylig? Har du tænkt over sammenhængen mellem dine personlige værdier og din ledelsesstil overfor dine medarbejdere? Det er afgørende at vide, hvad god ledelse betyder for dine medarbejdere. Læs mere om hvorfor her. 

Reflekter over dit lederskab! Hvorfor er det vigtigt, at du som leder kender din ledelsesstil? Som leder er det vigtigt at være bevidst om dine egne værdier og hvordan de bidrager til virksomhedens succes. Det er afgørende at vide, hvad god ledelse betyder for dine medarbejdere. 

Som leder er det værdifuldt for dig at kende til forskellige ledelsesstile da du får et indblik i hvordan dine værdier påvirker din ledelsesstil samt hvordan dette påvirker trivslen for virksomheden og medarbejderne. Nedenfor kan du læse mere om forskellige ledelsesstile og betydningen af dine værdier for din ledelse. 


Værdibaseret ledelse

Uanset hvilken type virksomhed du er leder i og hvilken medarbejdere du har ansat, har den ledelsesstil du kører en afgørende betydning for den overordnede trivsel og udvikling i virksomheden og blandt medarbejderne. Som leder arbejder du med værdier på vegne af virksomheden, hvorfor det er vigtigt at sørge for, at der er transparens om hvilke værdier der skal lede virksomheden mod succes. Vil du gerne være en god leder kræver det altså en vis refleksion over de værdier der driver din ledelsesstil og samtidig at du er bevidst om hvilken ledelsesstil du har. 

Hvad indebærer værdibaseret ledelse?

Konceptet i værdibaseret ledelse tager udgangspunkt i, at værdier opfordrer til at tænke over situationen og finde den mest hensigtsmæssige løsning fremfor at føje allerede etablerede regler. Hermed kan værdibaseret ledelse opfattes som det fundament der handles ud fra i den givne situation. Værdibaseret ledelse er altså en ledelsesform, hvor den primære ledelsesopgave er at skabe en fælles forståelse af og holdning til organisationen og dens omverden. Et fælles værdigrundlag fungerer som fælles referenceramme.

Hvad er sammenhængen mellem værdibaseret ledelse og de fire klassiske ledelsesstile? 

Mennesker er forskellige, hvorfor ledere også er det. På samme tid er der ikke én ledelsesstil der er mere rigtig end den anden. Det der gør forskellen er, de værdier der guider lederen til at bruge en bestemt ledelsesstil i forhold til virksomheden og medarbejderne. Alligevel er der de velkendte fire klassiske ledelsesstile som giver dig et godt indblik i de forskellige måder at agere på som leder. 

Lidt om den autoritære ledelsesstil

Som autoritær leder har du idéer i hovedet som du foretrækker at følge, hvorfor medarbejdernes rolle i beslutninger er minimal. Dit primære fokus er på resultatet og ikke så meget vejen derhen, hvilket bl.a. indebærer midler. 

Din styrke som autoritær leder er, at du i høj grad evner at sørge for en struktureret og løbende opdateret dagsorden for dit team. 

Dine udfordringer som autoritær leder er, at du har svært ved at uddelegere ansvar til teamet og fælles løsninger er ikke en høj prioritet for dig. Er du en ledertype med en autoritær ledelsesstil risikerer du derfor at gå glip af konstruktivt input fra dit team ligesom at du ikke får meget inspiration fra nye perspektiver. 

Hvor er der plads til udvikling som en autoritær ledertype? Som autoritær ledertype kan du med fordel tage et kursus i teambuilding og teamudvikling som både vil styrke dine lederkompetencer gennem konstruktiv kommunikation og give dig evnerne til at udvikle holdfølelsen og styrke motivationen blandt dit team. 

Kurser i teambuilding og teamudvikling

Lidt om den transaktionelle ledelsesstil

Som transaktionel leder er du glad for at bruge belønninger og "straffe" for at opnå de givne mål i virksomheden. Med denne ledelsesstil har du typisk fokus på at optimere teamets nuværende resultater og præstationsniveau idet du forholder dig til fremtidige mål. 

Din styrke som transaktionel leder er, at du lægger vægt på detaljer og medarbejdernes indsats, hvilket gør at dine projekter bliver vellykkede. 

Dine udfordringer som transaktionel leder er, at du foretrækker at arbejde inden for faste rammer, hvilket kan gå hen og hæmme teamets motivation og kreativitet. 

Hvor er der plads til udvikling som en transaktionel ledertype? Som transaktionel ledertype kan du med fordel tjekke vores udvalg af kurser inden for innovation ud. På den måde får du kompetencer der kan hjælpe din virksomhed når det bl.a. kommer til at tage innovative og mere kreative beslutninger. 

Kurser i innovation

Lidt om den demokratiske ledelsesstil

Som demokratisk leder er du lyttende og nyder at høre dine medarbejderes holdninger. Du har stor tillid til dine medarbejdere og har let ved at uddelegere ansvar til temaet. Som denne ledertype er du med til at skabe et motiverende miljø med plads til at tænke kreativt og innovativt. 

Din styrke som demokratisk leder er, at du får de enkelte team medlemmer til at føle sig værdsætte og motiverede samtidig med, at du evner at holde konstruktive diskussioner kørende. 

Dine udfordringer som demokratisk leder er, at du til tider kan have for lidt indblik i hvor dit teams performance daler da du ikke er meget inde over deres opgaver mm. 

Hvor er der plads til udvikling som en demokratisk ledertype? Som demokratisk ledertype kan du med stor fordel tage et kursus i mødeledelse med henblik på at få yderligere kompetencer til at motivere dit team og samtidig få opskriften til effektive møder hvor idéer og ressourcer udnyttes bedst muligt. 

Kurser i mødeledelse

Lidt om Laissez-faire ledelsesstilen 

Som Laissez-faire leder går du all-in på at give dit team ansvar for egne opgaver som du sjældent blander dig i. Denne ledelsesstil fungerer derfor bedst i teams, der er fagligt kompetente og erfarne og selv i stand til at tage store og afgørende beslutninger. 

Din styrke som Laissez-faire leder er, at du opfordrer til nye idéer og tanker fra dit team som du tager glædeligt imod. 

Dine udfordringer som Laissez-faire leder er, at du med den manglende ledelse overfor dit team risikerer at de oplever at stå alene og mangler hjælp til opgaveløsning. 

Hvor er der plads til udvikling som en Laissez-faire ledertype? Som Laissez-faire ledertype er det en stor fordel at tage et kursus inden for konflikthåndtering da du til dagligt ikke er meget inde over teamet, hvorfor alle slags konflikter kan risikere at komme ud af proportion. 

Kurser i konflikthåndtering

Lad din ledelsesstil være værdibaseret

Uanset hvilken ledertype du er, er det dit ansvar at handle mest hensigtsmæssigt i den givne situation med henblik på at skabe den bedst mulige situation for virksomheden og ved at lade din ledelsesstil være situations- og værdibaseret gør du netop det. Du vurderer hvilke behov der er, i den enkelte situation og leder ud fra det. Som leder vurderer du altså hvilke værdier der er vigtigst i den pågældende situation. Udover maksimal ressourceudnyttelse i virksomheden, kan værdibaseret ledelse bane vejen for en for en kulturændring. Til sidst giver værdibaseret ledelse dig og medarbejdere en fælles ramme, hvilket kan føre til øget motivation. 

Jana Khoraizat

Jana Khoraizat

Kommunikationsassistent (Vis mere)
Som Kommunikationsassistent sidder Jana bl.a. med content creation på sitet, Finduddannelse.dk. Her skaber hun content omkring alle former for uddannelser og kurser indenfor brancher som f.eks. ernæring og sundhed og business. Son kandidatstuderende i International Business Communication, besidder Jana bl.a. viden om hvordan kommunikationen tilpasses således at målgruppen rammes bedst muligt. (Mindre)

Omkring

Som Kommunikationsassistent sidder Jana bl.a. med content creation på sitet, Finduddannelse.dk. Her skaber hun content omkring alle former for uddannelser og kurser indenfor brancher som f.eks. ernæring og sundhed og business. Son kandidatstuderende i International Business Communication, besidder Jana bl.a. viden om hvordan kommunikationen tilpasses således at målgruppen rammes bedst muligt.

Annoncer