Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Persondata og ansættelsesforholdet

Økonomi & Personale Academy
Startdatoer
Hvidovre
24-11-2021 09:00 
1.500 DKK
Vejle
30-11-2021 09:00 
1.500 DKK
Århus
21-03-2022 09:00 
1.500 DKK

Hvorfor vælge Økonomi & Personale Academy?

Mere end 20 års erfaring inden for kurser, netværk og uddannelser

Vi har undervist mere end 70.000 kursister

Høj kundetilfredshed

Kursusbeskrivelse

I databeskyttelsesloven er der indført særlige regler på det ansættelsesretlige område. På kurset gennemgås betydningen af disse regler i ansættelsesforholdet.

Kurset har fokus på de ansættelsesretlige krav til håndtering af virksomhedens personoplysninger, oplysninger i relation til ansættelseskontrakten, håndtering af personalesagen, samtykke, oplysningspligt, indsigtsret, helbredsoplysninger, sletningsregler, ansattes brug af sociale medier i og uden for arbejdstiden og andre personalerelaterede aktiviteter. Endvidere gennemgås regler når den ansatte arbejder hjemmefra samt Datatilsynets tilsyn og kontrol med personaleoplysninger. Centrale dele fra datatilsynets nye vejledning fra december 2020 om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold inddrages,

Håndtering af personoplysninger ved ansættelse/rekrutteringsprocessen

 • Brug af referencer
 • Videregivelse af oplysninger f.eks. om krænkelser mellem arbejdsgivere 
 • Straffe- og børneattester
 • Personlighedstest
 • Tjek af ansøgere via de sociale medier - et brud på reglerne? 
 • Opbevaring af oplysninger om ansøger - sletteprocedure
 • Anmodning om indsigt i egne oplysninger - vigtig afgørelse fra Datatilsynet
 • TR´s brug af arbejdsgivers IT udstyr

Håndtering af personalesager under og efter ansættelsesforholdet

 • Persondatapolitikker som konsekvens af persondataforordningen
 • Ansættelseskontrakten - om udformning og regulering af samtykker i ansættelsesaftalen
 • Samtykke ved videregivelse af personoplysninger til andre
 • Hvilke oplysninger må lægges på en personalesag?
 • Krav til opbevaring og sletning af oplysninger på personalesager
 • Medarbejderens ret til indsigt i egne oplysninger
 • Præsentation af medarbejdere på Internettet
 • Om videregivelse af personfølsomme oplysninger internt på arbejdspladsen
 • Håndtering af helbredsoplysninger
 • Behandling af en fratrådt medarbejders e-mailkonto
 • Hvilke oplysninger må opbevares om tidligere ansatte?
 • Internet/Intranet - behandling af oplysninger, billeder mv.
 • Videregivelse af oplysninger (f.eks. lønoplysninger) til tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant
 • Sikkerhedsregler i forbindelse med håndtering af personalesager
 • Videregivelse af oplysninger til fagforeninger mv.
 • Behandling af CPR-numre
 • Administration af medarbejderes brug af personoplysninger – herunder brugen af sociale medier
 • Om grænsen for overvågning af medarbejdere (mails, telefon, TV, internet mv.)
 • Virksomhedens internet/mailpolitik
 • Om arbejdsgivers adgang til at indsætte GPS i biler
 • Om brugen af oplysninger fra de sociale medier ved ansættelse og opsigelse
 • Tavshedspligt og ytringsfrihed ved brug af de sociale medier
 • Afskedigelser som følge af misbrug af de sociale medier – hvad siger praksis

Registrering og videregivelse af oplysninger om COVID-19  og andre helbredsoplysninger

 • Hvilke oplysninger må arbejdsgiver registrere og videregive

Datasikkerhed ved etablering af hjemmearbejdspladser 

 • Hvad skal man som arbejdsgiver instruere sine medarbejder om
 • Arbejdsmiljøregler
 • Sikkerhedspolitikker når den ansatte arbejder hjemmefra             

Målgruppe:
Ledere og HR-ansatte, rådgivere og ansatte i faglige organisationer og arbejdsgiverorganisationer, og andre som administrerer personoplysninger i virksomheden og som har behov for et solidt kendskab til de ansættelsesretlige regler for håndtering og opbevaring af personoplysninger. Kurset henvender sig til ansatte i private virksomheder og offentlige arbejdsgivere.

Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer inden for 'andre områder af generel betydning'.

Kurset er forhåndsgodkendt af advokatsamfundet med 7 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse.

Målgruppe

Ledere og HR-ansatte, IT - ansvarlige og andre som administrerer personoplysninger i virksomheden og som har behov for et solidt kendskab til de ansættelsesretlige regler for håndtering og opbevaring af personoplysninger. Kurset henvender sig til ansatte i private virksomheder og offentlige sektor.

Pris

 • Deltagerbeløb for dagskurser: kr. 4.995 + moms
 • Deltagergebyr ved køb af rabatkort: fra kr. 2.000 + moms

Om udbyderen

Kurser, netværk og uddannelser siden 1999

Økonomi & Personale Academy udbyder kurser, netværk og uddannelser inden for økonomi- og personaleområdet.  Siden 1999 har mere end 70.000 ansatte inden for den private og offentlige sektor deltaget på vores kurser. Kurserne tilrettelægges og udbydes i et tæt samarbejde...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Persondata og ansættelsesforholdet
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

Få information

Udfyld formularen for mere information om Persondata og ansættelsesforholdet

Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.

Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,7)
Baseret på 111 evalueringer
Se alle evalueringer