Digitalisering i det offentlige

Længde
1 semester
Pris
12.300 DKK ekskl. moms
Uddannelsens hjemmeside
Længde
1 semester
Pris
12.300 DKK ekskl. moms
Uddannelsens hjemmeside
Få mere information om kurset

Kursusbeskrivelse

Digitalisering

Digitalisering i det offentlige

Danmark er en førende nation inden for offentlig digitalisering. Men arbejdet med at digitalisere den offentlige sektor er langt fra afsluttet. Den offentlige sektor udgør en vigtig del af det danske samfund, og digitalisering heraf kan give store gevinster for både borgere samt private- og offentlige virksomheder. Vi skal opbygge og drive en digital offentlig sektor, der kan servicere og bane vej for innovation og vækst i hele samfundet. Dette stiller store krav til vores viden på området.

På kurset vil du arbejde med digitalisering i et teoretisk, strategisk og praktisk perspektiv. Du vil blive indført i politiske, organisatoriske, sociale, juridiske og metodiske aspekter. Du vil identificere problemstillinger og tilgange til digitalisering i forhold til f.eks. borgervendt digitalisering og digitalisering internt i det offentlige. Du vil opnå kendskab til de centrale akademiske debatter på området gennem forskningsbaseret undervisning og gæsteforelæsninger med praktiske eksempler. 

Gennem oplæg og øvelser bliver også du præsenteret for en række teknikker til at undersøge forskellige aspekter ved offentlig digitalisering. Kurset lægger op til at du kan anvende og overføre de præsenterede teorier og teknikker til din egen organisation. Du og dine medstuderende vil løbende arbejde med hinandens cases. Det er dog på ingen måde en forudsætning for at deltage i kurset, ligesom du ikke behøver at arbejde i det offentlige for at deltage. Resultaterne fra disse øvelser kan danne udgangspunkt for den skriftlige eksamensopgave.

Læringsmål

Ved kursets afslutning, skal den studerende skrive en individuel eksamensopgave, der præsenterer en undersøgelse om digitalisering i en fremstilling som følger akademiske standarder. Her forventes den studerende at kunne anvende relevante teorier og kernebegreber fra forskningslitteraturen om offentlig digitalisering til at:

  • Redegøre for essentielle karakteristika ved offentlig digitalisering generelt og i en dansk kontekst 
  • Beskrive, hvilke udfordringer og muligheder digitalisering medfører for forskellige aktører f.eks. myndigheder, borgere eller virksomheder 
  • Identificere, analysere og diskutere et problem tilknyttet digitalisering på samfundsmæssig-, organisatorisk-, gruppe- eller individuelt niveau
  • Reflektere over og perspektivere undersøgelsens resultater i forhold til centrale forskningsdebatter om offentlig digitalisering 

Undervisningen

Kurset er forskningsbaseret og gennemføres som en seminarrække af fem seminarer. På de første fire seminarer præsenteres forskellige aspekter ved offentlig digitalisering og dennes betydning for en række aktører. Det femte seminar omhandler eksamensopgaven. Her kan de studerende præsentere og diskutere deres ideer med medstuderende og få vejledning og feedback fra underviserne. 

Undervisningen foregår på kandidatniveau og veksler mellem selvstudie, foredrag, litteratur, case-præsentationer, gæsteforelæsninger, gruppediskussioner, øvelser og hjemmeopgaver. Grupperne ved øvelserne er typisk 2-3 personer.

Detaljer
Kurset foregår på dansk og udbydes på Master i it-ledelse. Kurset er på 7,5 ECTS og er med forplejning.

Målgruppe

Kurset henvender sig bredt til de der arbejder med digitalisering i det offentlige, både offentlig ansatte samt private leverandører til det offentlige - som fx konsulenter og softwarehuse.

Adgangskrav

En af følgende uddannelser: bachelor, kandidat, diplom eller tilsvarende. Efterfulgt af to års relevant erhvervserfaring.

Eksamen og diplom

Eksamen er skriftlig og den endelige bedømmelse sker på baggrund af den skriftlige opgave, som er på 15 normalsider pr. studerende. Opgaven skrives individuelt og bedømmes individuelt.

Pris

Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen.

Prisen for dette kursus er 12.300 kr.

Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på, samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel reeksamen. 

Få information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Digitalisering i det offentlige
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

reCAPTCHA logo Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.
IT Universitetet i København
Rued Langgaards Vej 7
2300 København S

IT Universitetet i København tilbyder deltidsstudier til alle, der vil opgradere deres kompetencer indenfor it-området. Du kan vælge en Master i it med en skræddersyet specialisering, eller valgfrit sammensætte en diplomuddannelse blandt de udbudte kurser. Du kan også tage et...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret