Organisatorisk innovations- og forandringsledelse

Længde
1 semester
Pris
12.300 DKK ekskl. moms
Næste startdato
Forår 2024 Se detaljer
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesform
Holdundervisning
Længde
1 semester
Pris
12.300 DKK ekskl. moms
Næste startdato
Forår 2024 Se detaljer
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesform
Holdundervisning
Få mere information om kurset

Startdato

1 tilgængelig startdato

Forår 2024

  • Holdundervisning
  • København

Kursusbeskrivelse

Innovation

Kursus i organisatorisk innovations- og forandringsledelse 

Formålet med dette kursus er at klæde deltagerne på til at indgå i tilrettelæggelse, udformning, implementering og håndtering af komplekse organisatoriske innovations- og forandringsprocesser.

Innovation og forandring er højt på agendaen i danske organisationer i såvel private som offentlige organisationer. Især tidens projekter med digitalisering og digital transformation udfordrer de fleste virksomheder og kalder løbende på innovation og forandring.

I dette fag får du muligheden for at komme i dybden med organisatorisk innovation og forandring. Det vil sige, at du kommer hele vejen rundt om, hvordan organisationer kan organisere sig i forhold til at skabe innovation og forandring med alt det, det kræver fra idégenerering til implementering.

Du bliver præsenteret for forskellige teoretiske forståelser og tilgange, fra linære og strategiske modeller til emergente forståelser, fra klassisk teori til nyere teori.

Nogle af de temaer vi tager op er innovations- og forandringsstrategi, crowdsourcing, skyggeinnovation, medarbejderinvolvering, medarbejder-autonomi,  modstand mod forandring m.m.

Læringsmål:

Efter kurset skal den studerende være i stand til at:

  • identificere og beskrive en innovations- og forandringsproblemstilling ud fra fagets tekster
  • problematisere og diskutere en innovations- og forandringsproblemstilling med brug af fagets tekster
  • forholde sig til hele eller dele af en innovations-/forandringsprocess (evaluere eller udforme) og reflektere kritisk over denne med brug af fagets tekster

Fakta om kurset

Tid og sted:
Se skema for tid og sted.

Typisk afholdes kurset over 4-5 undervisningsgange på fredage el. fredage og lørdage i kombination.

Adgangskrav: 
En af følgende uddannelser: bachelor, kandidat, diplom eller tilsvarende. Efterfulgt af to års relevant erhvervserfaring. Læs mere omadgangskravher.

Deltagerbetaling:
12.300 kr.

Detaljer:
Kurset foregår på dansk og udbydes som valgfag på Master i it-ledelse. Kurset er på 7,5 ECTS og er med forplejning.

Ansøgningen foregår efter først-til-mølle princippet.

Ansøg fra: 15. november 2023

Ansøgningsfrist: 10. januar 2024

Målgruppe

Kurset er udviklet til ledere såvel som medarbejdere fra både private og offentlige organisationer.

Kurset kræver ingen formelle forudsætninger, men alle kursusdeltagere ventes dog at opfylde adgangskravene for enkeltfag på masterniveau.

Vi ser også gerne, at alle deltagere har en grundlæggende forståelse for organisationer og organisationsteori, samt konkret interesse egen organisations praksis.

Praktisk

Du kan søge om optagelse frem til ansøgningsfrist. Ønsker du optagelse på et kursus efter ansøgningsfrist eller kursusstart, skal du kontakte ITU Efteruddannelse. Vær også opmærksom på, at der kan være en stor læsebyrde inden første kursusgang.

Der er begrænset antal pladser på enkeltfagskurser, og vi anbefaler derfor, at du søger hurtigt muligt. Ansøgere optages efter først-til-mølle-princippet.

Ansøgning

Du søger ind på masteruddannelsen via vores online ansøgningsportal.

Det er godt at have al dokumentation klar, før du begynder ansøgningen.

Det er dog også muligt at gemme ansøgningen som en kladde og vende tilbage til den senere.

Login
Når du møder systemet første gang, kan du logge ind på tre forskellige måder. Du finder hjælp til login i loginvejledningen.

Ansøgningen
Hvis du har brug for hjælp til at udfylde felterne og forstå processen på ansøgningsportalen, kan du læse denne ansøgningsvejledning, som gennemgår hele ansøgningsprocessen. Når du har udfyldt og afsendt din ansøgning, modtager du en bekræftelse på den e-mail, som du er oprettet med på ansøgningsportalen.

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling på alle enkeltfagskurser. Deltagerbetalingen skal være betalt, før du kan starte på kurset og deltage i undervisning og eksamen.

Fristen for rettidig betaling fremgår af fakturaen. Nogle får deres kurser helt eller delvist betalt af deres arbejdsgiver, mens andre betaler selv.

Pris

Pris pr. enkeltfagskursus á 7,5 ECTS (masterkursus m. forplejning): 12.300 kr.

Ovenstående pris er for studerende fra EU/EØS-lande. Der gælder andre priser for studerende fra lande uden for EU/EØS. Se priserne her.

Hvad dækker betalingen?

Betalingen dækker undervisning på det kursus, du er optaget på, samt to eksamensforsøg – en obligatorisk eksamen og eventuel reeksamen.

Hvis du har brugt begge eksamensforsøg

Hvis du har betalt for et enkeltfag, men ikke bestået det, skal du gentilmelde dig kurset og betale for kurset en gang til. Du kan ikke deltage i undervisningen og gå til eksamen igen uden at betale igen.

Opkræves forud for hvert semester

Deltagerbetalingen bliver opkrævet forud for semesteret og er en forudsætning for, at du kan følge undervisningen og gå til eksamen. Hvis din arbejdsgiver betaler dit kursus, sender vi en faktura med frist for rettidig betaling direkte til din arbejdsgivers E-boks.

Husk at give besked om dette i ansøgningsskemaet ved at oplyse CVR-nummer. Hvis din arbejdsgiver er en offentlig institution, skal du også huske at angive EAN-nummer, hvortil fakturaen vil blive sendt som et e-bilag. Hvis du selv betaler for dit kursus, sender vi fakturaen direkte til din E-boks via dit CPR-nummer.

Hvis du søger om optagelse kort tid inden kursusstart, må du forvente en meget kort betalingsfrist. Den korte frist sikrer også, at du kan gå til første undervisningsgang samt få adgang til de IT-systemer, du skal bruge i forbindelse med dit kursus.

Refundering af deltagerbetaling og afmelding

Afmelding af kursus og refundering af deltagerbetaling inden kursusstart skal altid ske ved at sende en e-mail til ITU Efteruddannelse med angivelse af navn, fødselsdato og kursus. Refundering af deltagerbetaling efter kursusstart kan kun ske ved ganske særlige tilfælde såsom sygdom, langvarig sygdom, udstationering og lignende usædvanlige forhold. Henvendelse om refundering af deltagerbetaling efter kursusstart sendes ligeledes til ITU Efteruddannelse vedlagt dokumentation.

SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte

Enkeltfagsstuderende kan i særlige tilfælde få tildelt SVU, dvs. Statens Voksenuddannelsesstøtte. Det er dit eget ansvar at undersøge reglerne og ansøge om SVU. 

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.

Studiestart

Vi har studiestart på enkeltfagskurser både forår, sommer (Summer University) og efterår:

- Ultimo januar (eksamen i juni)
- Primo/medio juli (eksamen i august)
- Ultimo august (eksamen i januar)

Nogle kurser på masterniveau kan have en senere opstart i foråret eller efteråret og forløbe fra fx april til juni eller oktober til december. Er du blevet optaget på et enkeltfag, vil du i umiddelbar forlængelse heraf modtage et velkomstbrev med flere informationer, der klæder dig på til at starte dine studier på IT-Universitetet.

Forbehold

IT-Universitetet forbeholder sig ret til at justere eller aflyse planlagte kurser, kvalifikationsforløb eller masteruddannelser, hvis tilslutningen ikke er stor nok eller andre organisatoriske forhold gør sig gældende.

Få information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Organisatorisk innovations- og forandringsledelse
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

reCAPTCHA logo Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.
IT Universitetet i København
Rued Langgaards Vej 7
2300 København S

IT Universitetet i København tilbyder deltidsstudier til alle, der vil opgradere deres kompetencer indenfor it-området. Du kan vælge en Master i it med en skræddersyet specialisering, eller valgfrit sammensætte en diplomuddannelse blandt de udbudte kurser. Du kan også tage et...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret