Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Bliv certificeret stresscoach - Stresscoach uddannelse

Fortuna Kurser
Kursustype: Åben uddannelse
Længde: 8 dage
Startdatoer
København
28-01-2019 09:00 
24.800 DKK
29-08-2019 09:00 
24.800 DKK

Kursusbeskrivelse

Bliv certificeret stresscoach på kun 8 dage

Få den nødvendige viden og kompetencerne til at yde professionel hjælp til en stresset person. Stresscoach uddannelsen lærer dig om alle de væsentlige elementer ved stress, stresshåndtering og det at genskabe trivslen, arbejdsglæden og livskvaliteten hos den stressramte.

Viden om stress og håndtering af stress er for alvor kommet på Bliv stresscoachdagsordenen i dagens Danmark. Nye undersøgelser viser at 44 % af danskerne stort set er stressede hver dag. Stressen resulterer i flere sygemeldinger, ineffektivitet og et dårligere psykisk arbejdsmiljø. Og den rammer hårdt lige fra projektlederen til sygeplejersken.

Lær at forebygge og håndtere stress

Ønsker du at støtte andre i at forebygge og håndtere stress, vil denne uddannelse som stresscoach give dig den nødvendige viden og kompetencerne til at klare opgaven. Uddannelsen varer 8 dage fordelt på 4 moduler

 • Modul 1: Grundlaget for excellent coaching - grundlæggende coaching
 • Modul 2: Drivkraften til motivation og forandring - videregående coaching
 • Modul 3: Stress og stresshåndtering - stresskompetencer og metoder
 • Modul 4: Stresscoaching og certificering - speciale i den coachende stress-samtale

Modulerne veksler mellem diskussion, teoretiske oplæg og masser af træning i at bruge teknikkerne i praksis samt supervision. Træningen kan tage udgangspunkt i cases fra din egen hverdag.

Dit udbytte af stresscoach uddannelsen

stresscoach uddannelsen får du en viden om stressens væsen og om arbejdsrelateret stress. Du arbejder med at kortlægge individuelle stressprofiler, identificere stress-symptomer, og du får konkrete metoder til at lære den enkelte at håndtere sin stress.

Du tilegner dig nogle effektive kommunikative værktøjer til at hjælpe medarbejderen, klienten eller kollegaen til selv at erkende og bearbejde sin stress. Og du lærer at bruge stresscoaching til at støtte og motivere den enkelte til at få en dybere indsigt i sin egen situation, se nye veje og muligheder og til at håndtere de situationer der fremkalder stressen.

Du får en komplet gennemgang af Fortunas stresscoaching model. Og du træner alle trinene i modellen. Du vil løbende få feedback på dig selv som stresscoach af underviser og kursusdeltagere så du helt konkret oplever hvordan du gør fremskridt.

Din virksomheds udbytte af stresscoach uddannelsen

Ved brug af stresscoachende samtaler vil virksomheden opleve medarbejdere som bliver mere bevidste og handlekraftige i forhold til at forebygge og håndtere de situationer der fremkalder stressbelastninger. En medarbejder eller en leder der har kompetencerne til at fungere som stresscoach og sparringspartner for sine omgivelser, er meget værdifuld for virksomheden.

Gennem stresscoaching vil medarbejderne blive mere forandringsparate, selvledende og motiverede - og trivslen og arbejdsglæden vil være i højsædet og resultere i færre sygedage på arbejdspladsen. 

Er du interesseret i at vide mere om uddannelsen - eller ønsker du at tilmelde dig?


» Klik her for at bestille mere information

Målgruppe

Stresscoach uddannelsen henvender sig til både ledere og medarbejdere der har til opgave at støtte andre i at forebygge og håndtere stress. Du kan fungere som HR-konsulent, leder, rådgiver, behandler, coach, selvstændig eller andet og ønsker at varetage hvervet som stresscoach eller stressvejleder.

Deltagelse i stresscoach uddannelsen forudsætter ingen speciel uddannelse eller noget professionelt kendskab til hverken stress eller coaching. På uddannelsen lærer du alle de værktøjer du får brug for i rollen som stresscoach.

Underviser på stresscoachuddannelsen

Pia Hardy - Kommunikationsrådgiver, underviser og erhvervscoachStresscoach

Pia Hardy er grundlægger og medindehaver af kursus- og konsulentfirmaet Fortuna Kurser & Coaching. Hun har i mange år fungeret som underviser og kommunikationsrådgiver og har specialiseret sig i at træne og rådgive medarbejdere og ledere i en lang række nationale og internationale virksomheder inden for områderne stress, trivsel, konfliktløsning, coaching, kommunikation og ledelse.

Coach uddannelser

Pia Hardy har gennem en årrække uddannet og certificeret en lang række medarbejdere og ledere på Fortunas erhvervscoach-, stresscoach- og konfliktcoach uddannelser.

Erhvervscoaching  

Hun har egen coaching praksis hvor hun arbejder med coaching af ledere, medarbejdere og teams med udfordringer inden for områderne: stresshåndtering, konflikthåndtering og karriereudvikling.

Speciale indenfor områderne

Hendes specialer ligger inden for områderne kommunikation og erhvervspsykologi, hvor hun underviser og rådgiver inden for områderne: konflikthåndtering, konfliktmægling, stresshåndtering, erhvervscoaching, kommunikation og samarbejde, samtaleteknik, personlig effektivitet, præsentation, gennemslagskraft og ledelseskommunikation

Uddannelse og baggrund

Pia Hardy er certificeret coach efter international standard. Derudover er hun certificeret konfliktløser og mægler fra Center for Konfliktløsning. Hendes baggrund er bygget op af mange års kurser, uddannelser og erfaringer inden for vidt forskellige områder, og med sin oprindelige uddannelse som lærer og før det en ingeniøruddannelse samt en mangeårig karriere i IT-branchen har hun en bredt funderet tilgang til erhvervslivet og arbejdspladser.  

Udtalelser fra deltagerne

Deltagerne vurderer Pia Hardys undervisning som engagerende og inspirerende med fokus på den enkelte kursist og dennes styrker og udfordringer. Hun lægger vægt på, at deltagerne får ny viden og praktisk erfaring med sig hjem, så hverdagens udfordringer kan håndteres endnu bedre.

Modulernes indhold og på stresscoach uddannelsen

Modul 1: Grundlæggende coaching og dig som professionel stress coach

På dette modul får du et indgående kendskab til, hvad coaching er. Du træner coaching i praksis, og du vil også selv opleve at blive coachet. Når du går hjem fra dette modul, har du lært de grundlæggende coachfærdigheder og den effektive Fortuna coachingmodel, som sikrer, at du kan gennemføre professionelle coachende samtaler. Du arbejder også med dine egne styrker og fokusområder som stresscoach og stressvejleder.

 • Hvad coaching er, og hvordan og hvornår det kan bruges?
 • Fortunas 6 trins coachingmodel
 • At lytte effektivt og stille kraftfulde spørgsmål
 • Afklaring af fokuspersonens aktuelle situation
 • Opstilling af mål og afklaring af fokuspersonens værdier
 • Skabe bevidsthed om uhensigtsmæssige vaner og mønstre
 • Afklaring og styrkelse af motivation
 • Udforskning af alternativer og nye handlemuligheder
 • Realistiske handlingsplaner
 • Din rolle og egenskaber som coach og stresscoach
 • Mestring af den tillidsfulde coachingrelation
 • Masser af praktisk træning i små grupper.

Modul 2: Videregående coaching - bryd igennem og skab forandring

På modul 2 udbygger og styrker du din viden om de vigtigste temaer i et coachingforløb. Du får flere værktøjer til at afklare fokuspersonens udfordringer og ønskede mål. Du arbejder med at bevidsthedsgøre forhindringer og hæmmende overbevisninger og skabe nye støttende tanke og adfærdsmønstre hos fokuspersonen. Desuden arbejder du med at skabe din egen optimale tilstand som coach.

 • Flere effektive værktøjer til at afklare mål
 • Bevidsthed og prioritering af værdier og behov
 • Undskyldninger og modstand mod forandringer
 • Metoder til at bryde hæmmende overbevisninger og vaner
 • Opfølgning på coachingsessioner og evaluering af coachforløb
 • Skab din egen optimale tilstand som coach
 • ICF’s kernekompetencer og etiske regler om forsvarlig coaching
 • Masser af træning i at coache med feedback og supervision.


Modul 3 : Fokus på stress og stresscoaching

På dette modul får du en grundig indføring i stressens væsen. Du arbejder med at identificere stress-symptomer, stressniveauer, stresskilder og kortlægge individuelle stressprofiler. Du træner Fortunas stresscoaching model som specielt er udviklet til at coache personer med stressrelaterede problematikker. Du arbejder bl.a. med:

 •     At identificere stresssymptomer og kortlægge et stressniveau
 •     Stressens påvirkning af hjerne og krop
 •     Psykiske og adfærdsmæssige reaktioner
 •     Stressens forskellige faser - fra belastning til sygemelding
 •     Stresssamtaler i praksis i et stressforløb
 •     Gennemgang af Fortunas stresscoaching-model
 •     Arbejdsrelateret stress og det psykiske arbejdsmiljø
 •     Stresshåndtering – metoder og strategier
 •     Tests til at identificere adfærdsmønstre, stresskilder og reaktioner
 •     Træning i stresscoaching i mindre grupper.

Modul 4: Stresscoaching, flere værktøjer og certificering

På dette stresscoaching modul bygger du videre på den viden som du fik på første modul. Og du får endnu flere effektive værktøjer i din stresscoach værktøjskasse. Du får indsigt i hvordan en virksomheds stresspolitik opbygges og hvordan du kan arbejde med stress på flere niveauer i en virksomhed.

Du træner dine kompetencer som stresscoach yderligere, så du er klædt på til at tilbyde professionel stresscoaching. Modulet afsluttes med en skriftlig prøve og en mundtlig eksamen hvor du gennemfører en stresscoaching session. Du arbejder bl.a. med:

 •     Sammenhænge mellem personlighed, livsstil og stress
 •     Stress-strategier og stresspolitik i virksomheden
 •     Analyse af forskellige stresscases
 •     Stresscoaching af teams
 •     Mindfullnes meditation og afslapningsteknikker
 •     Afgrænsning af din rolle som stresscoach
 •     Din personlige handlingsplan som stresscoach
 •     Træning i stresscoaching – med supervision
 •     Certificering - den skriftlige og mundtlige prøve.

Stresscoach uddannelsens modul 3 og 4 som overbygning

Er du allerede coach, eller har du tilsvarende kompetencer? Så behøver du kun at tilmelde dig til stresscoach uddannelsens modul 3 og modul 4. Læs mere om stresscoach overbygningen.

Udtalelser om stresscoach uddannelsen

Henrik Teglstup, Forstander, Hjembæk Efterskole
"Et helt fantastisk forløb med masser af gode værktøjer, som vil være til gavn for enhver leder. Pia Hardy er en super dygtig underviser. Kan kun anbefale det."

Katrine Herforth, Programchef, Warner Brothers Danmark
"Jeg har fået nye kompetencer, serveret professionelt af Pia Hardy. Fantastisk fordeling af fakta og "hands on" erfaring gør stresscoach uddannelsen super relevant og brugbar."

Johanna Søndergaard, Sygeplejerske, Core Management
"Pia har en fin balance mellem den professionelle og personlige tilgang. Det gør kurset nærværende og personligt. Jeg har her været på en rejse med stor personlig udvikling og udbytte rent fagligt."

Maria Sourmpi, fuldmægtig, Udlændingestyrelsen
"Stresscoach uddannelsens indhold er særdeles kompetent præsenteret, og der er en meget fin balance mellem teori og praksis. Underviser Pia Hardy er super dygtig både fagligt og i sin evne til at formidle og have dialog med kursisterne. Er særdeles tilfreds med Fortuna Kurser og Pia Hardy."

Ditte Jacobsen, uddannelsesofficer, Forsvaret
"Der blev i uddannelsesforløbet udvist stor fleksibilitet både i forhold til indhold og tid. Uddannelsen blev formet ud fra deltagernes forudsætninger, behov og ønsker. Der har været en god og åben dialog, det faglige indhold var meget relevant, og der var meget deltager-aktivitet og mulighed for at afprøve det gennemgåede materiale i praksis."

Marlene Lykke Knudsen, HR-Konsulent, Greve Kommune
”Stresscoach uddannelsesforløbet byder på nogle intense og meget berigende undervisningsdage som er en rigtig god blanding af teori og praksis. Jeg var uddannet stressvejleder inden jeg begyndte på kurset, og det har givet mig en bred forståelse for, hvad stress er og hvordan man kan forebygge at stress opstår. Men stresscoach uddannelsesforløbet har bragt mig videre end det. Nu føler jeg mig klar til ikke blot at identificere stress og forebygge at stress opstår, men også til at håndtere stress ved at coache enkeltpersoner og grupper. Pia Hardy er en dygtig og inspirerende underviser. Hun hviler meget i sig selv og har en er derfor også en god rollemodel i forhold til tydeliggøre betydningen af coachens egentilstand forud for en coaching session. Jeg kan virkelig anbefale uddannelsen som stresscoach hos Pia Hardy." 

Karina Lorentzen, Lægemiddelkonsulent, GSK
"Pia har givet mig en utrolig god gennemgang af stresskilder, stress-signaler og værktøjer til hvordan medarbejdere kan guides igennem, erkende og håndtere deres stress-situation. Således at de kan trives i fremtiden. Tak for en supergod undervisning. Jeg føler mig superklar til at gøre en forskel i mit firma i forhold til trivsel."

Anette Andersen, Pædagog, Skovlunde
"Godt indhold, god underviser, der formår at gøre stoffet spændende og levende. Derudover opstod der en hel unik gruppedynamik deltagere og underviser imellem. God fordeling mellem teori og praksis, gode små fortællinger fra hverdagslivet."

Mia Aaskov, Executive Management Consultant, BusinessGuides, Detaildivisionen
"Et rigtig spændende og givende forløb. Pia er meget nærværende og god til at inddrage relevante eksempler og relatere teori til praksis. Det har alt i alt været et rigtig godt og udviklende forløb."

Neel Olausson, Logistik/Kundeservice, Nordisk Bog Center
"Vi - kursister - og Pia havde det rigtig sjovt og godt sammen. Super fantastisk forløb."

Marianne Sørensen, Jobkonsulent og coach
"En indsigtfuld og berigende uddannelse. Mange tak til underviser Pia Hardy for din måde at være på."

Rikke Irgens, trivselscoach, RIcoaching
"Tak for et super godt stresscoach uddannelsesforløb. Til at starte med var jeg en anelse bekymret for, om jeg ville føle mig rustet til opgaven, som stresscoach-trivselscoach efter bare 4 måneders uddannelsesforløb. Men det har været 4 intensive måneder, og jeg føler mig absolut klar og kompetent til at starte som stress/trivselscoach. Undervisningsmaterialet var rigtig godt, og jeg vil helt sikkert kunne bruge det til opslag og inspiration fremover. Pia har været meget inspirerende og motiverende i sin rolle som underviser og coachmentor, og jeg vil til enhver tid anbefale uddannelsen som stresscoach-trivselscoach hos Pia Hardy."

Birgit Off, coach, erhvervspsykologisk konsulent & terapeut, Stockholm
"Jeg er oprigtigt imponeret af det gedigne materiale som Pia Hardy har udarbejdet til sin stresscoach uddannelse og som hun på en galant og pædagogisk måde giver videre til os deltagere. Tusind tak for en meget udviklende og inspirerende uddannelse".

Birthe Berg, sundhedsplejerske
Uddannelsen som stresscoach har været en virkelig god oplevelse. Pia er en fantastisk positiv og engageret underviser. Hver undervisningsgang har været en fornøjelse og meget lærerigt.

Jens Eggers, konsulent, MoneyDoc ApS
Stresscoach uddannelsen har været pengene værd! Hver af de fire moduler i uddannelsen har været enormt lærerigt og inspirerende. Der var en god blanding af teori og praksis hvor deltagerne måtte anvende det lærte med det samme. Jeg har profiteret meget af uddannelsen både som privatperson og som moneycoach. Jeg kan meget varmt anbefale uddannelsen!

Tina Mogensen, Operator/clerk, Greenland Contractors I/S
Jeg kan varmt anbefale stresscoach uddannelsens underviser Pia Hardy. Hun gør  uddannelsen til en personlig oplevelse.

Eksamen og diplom

Stresscoach uddannelsen slutter med, at du går op til både en skriftlig og en mundtlig eksamen.

Efter beståede  eksamener og gennemførte obligatoriske trænings-sessioner opnår du Fortuna Kursers certificering som stresscoach.

Pris

24.800 kr. plus moms. Prisen inkluderer alle kursusmaterialer og forplejning.

» Bestil information

Om udbyderen

Fortuna Kurser - Kommunikation, gennemslagskraft og psykologi

Kurser i kommunikation - åbne og interne kurser

Fortuna leverer kurser, workshops, foredrag og coaching til private og offentlige virksomheder. Vi arbejder bredt med kurser og konsulentydelser inden for kommunikation og erhvervspsykologi, herunder konflikthåndtering, forhandlingsteknik, assertionstræning, effektivitet og planlægning, stresshåndtering, coaching, skriftlig kommunikation, ledelse  m.v. Vi har eksisteret...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Få information

 

Kontaktinfo

Fortuna Kurser

Fortunfortvej 12 A
2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 70 70 79 18
Mobil 20 32 32 69
www.fortunakurser.dk

Evalueringer

Jannie Christensen, Planner   |   24-05-2018
Det har været en fantastisk rejse med stor selvindsigt, og ikke mindst mange gode værktøjer til at håndtere stress. Kurset lever fuldt ud op til mine forventninger og har i den grad inspireret mig til at redefinere min fremtid, så den indeholder coaching. Pia er en varm og inspirerende underviser, som jeg kun kan give mine bedste anbefalinger.
          (5)
Gry Bastiansen, Udviklingskonsulent, Vejen kommune   |   24-05-2018
Pia er en dygtig og kompetent underviser. Jeg føler mig fuldstændig klædt klar til at gå ud i praksis og arbejde med stresscoaching.
          (5)
Camilla Davidsen, pædagog, selvstændig   |   16-02-2018
"Tusind tak til Pia Hardy for hendes evne til at formidle teori og faglighed, så det bliver interessant og underholdende. Jeg vil fremover anbefale hendes kurser til dem jeg kender, som ønsker at tage en stress coachuddannelse. "Jeg har fået stort udbytte af uddannelsen og kan mærke, at min viden om stress vil få stor betydning i mit fremtidige ...
Vis alt
          (5)
Få information

Udfyld formularen for mere information om Bliv certificeret stresscoach - Stresscoach uddannelse

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Evalueringer
Bliv certificeret stresscoach - Stresscoach uddannelse
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
          (4,9)
Baseret på 20 evalueringer
Se alle evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
          (4,8)
Baseret på 216 evalueringer
Se alle evalueringer