Faglig Uge 2023 på Hotel Koldingfjord

Fakta Kurser, i Kolding
Længde
8 timer
Pris
15.000 DKK ekskl. moms
Uddannelsens hjemmeside
Heltid/deltid
Heltid
Længde
8 timer
Pris
15.000 DKK ekskl. moms
Uddannelsens hjemmeside
Heltid/deltid
Heltid
Få mere information om kurset

Kursusbeskrivelse

Faglig Uge 2023 på Hotel Koldingfjord

Mød nogle af branchens allerbedste undervisere og få faglighed, undervisning og sparring inden for revision, erklæringer, regnskab og moms.

Hvis du vælger at deltage hele ugen, er prisen særdeles attraktiv, men du har også mulighed for blot at deltage enkelte dage. Valget er dit!

Fagligt program

Mandag
Ud fra en praktisk indgangsvinkel sætter kurset Praktisk revision og erklæringer fokus på de problemstillinger, som ofte giver anledning til usikkerhed for revisor. Vi kigger også på, hvilke konsekvenser de nyligt opdaterede revisionsstandarder har fået for retningslinjerne til kvalitetskontrol.

Vi gennemgår bl.a.:

 • REVUs seneste udtalelser
 • De nyeste revisionsstandarder med betydning for den kommende sæson
 • De opdaterede retningslinjer for kvalitetskontrol
 • Etiske dilemmaer og håndteringen af dem i praksis
 • Nyeste udvikling på erklæringsområdet
 • Kontrol og tilsyn med revisorer

Tirsdag
Dette kursus giver dig i overblik over ændringer i regnskabsreglerne og selskabsretten i den senere tid, herunder ændringer i årsregnskabsloven, fortolkninger til samme, ændringer til bogføringsloven, ændringer i selskabsloven og ændringer på hvidvaskområdet.

Vi gennemgår bl.a.:

 • ændringer i årsregnskabsloven
 • ændrede fortolkninger på regnskabsområdet
 • ændringer i bogføringsloven
 • ændringer inden for selskabsretten
 • ændrede fortolkninger på selskabsområdet
 • ændringer på hvidvaskområdet
 • andre aktuelle forhold, som måtte være relevant ved kursusafholdelse

Onsdag
På kurset gennemgår vi bl.a. de skatte- og momsmæssige regler for:

 • Udvalgte personaleomkostninger
 • Skattefri godtgørelser
 • Reklame/repræsentation
 • Kørsel
 • Kapitalejerlån (kun skat)
 • Fejlagtig fakturering
 • Køb i udlandet (kun moms)

Samtidig får du vil et indblik i generel skatte- og momspligt.

Vi gennemgår ligeledes.:

 • Skattepligt – hvornår
 • Momspligt – hvornår
 • Dokumentation og fakturakrav i forhold til skatte- og momsmæssige fradrag
 • Reklame og repræsentation, herunder gaver (her er specielle skatteregler)
 • Personaleomkostninger
 • Kørsel, herunder elbiler og ladestandere
 • Kørselsgodtgørelse – retningslinjer – orientering om momslovens udlægsregler
 • Handel med udlandet
 • Fast driftssted / fast forretningssted
 • Skattemæssig behandling af udenlandsk moms
 • Orientering om de momsmæssige regler for samhandel

Torsdag
På dette kursus foretages en gennemgang af udvalgte problemstillinger, der i særdeleshed kendetegner kriseramte virksomheder, og herunder hvilke vurderinger revisor bør foretage, indflydelsen heraf på årsrapporten og revisionspåtegningen og drøftelse af, hvordan du bedst rådgiver dine kunder i svære tider.

På kurset gennemgår vi:

 • De problemstillinger, der i særdeleshed kendetegner kriseramte virksomheder
 • Indikation for om en virksomhed kan være i krise
 • Poster med særlig risiko for væsentlig fejlinformation
 • Revision af dagsværdier
 • Revision af skønsmæssige poster, herunder investeringsejendomme, varedebitorer, varelager og skatteaktiver
 • Særlige regnskabsmæssige krav i forbindelse med usikkerheder om fortsat drift
 • Koncerntilskud, gældseftergivelse, støtte erklæringer og ansvarlige lån
 • Revisors erklæring, herunder krav til forbehold, fremhævelse af forhold og deres placering i revisionspåtegningen
 • Hvad kigger kvalitetskontrollen særligt efter?

Fredag
Kursets indhold vil afhænge af de lovændringer og afgørelser, der gennemføres eller træffes i løbet af året.

Det er dog formålet at sprede kursusindholdet ud over flere skatteretlige discipliner inden for SMV-segmentet.

 • Ny lovgivning
 • Nye afgørelser mv.
 • Andre aktuelle emner

Ønsker du færre kursusdage end den samlede pakke med 5?

Det er muligt at vælge færre end 5 kurser, hvis det passer dig bedre.

Men så er prisen naturligvis en anden end den, du får, når du bestiller den samlede pakke.

Målgruppe

Revisore og bogholdere.

Pris

Samlet pris for Faglig Uge: 15.000 kr. ekskl. moms pr. person.

Prisen inkluderer:

* 40 timers undervisning

* Morgenmad

* Frokost

* Eftermiddagskaffe med kage

Tilmeldingsfrist 6. november 2023, eller så længe der er ledige pladser.

Få information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Faglig Uge 2023 på Hotel Koldingfjord
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

reCAPTCHA logo Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.
Fakta Kurser
Bisgaard Mark 3
8305 Samsø

Fakta Kurser

Vi udbyder og gennemfører høj-kompetente  kurser for revisorer og alle andre ansatte på revisorkontoret. Vi har mange kurserat tilbyde dig. Fakta Kursers mission er at skabe og udbyde kurser og uddannelser, som højner den faglige kompetence hos dig, der arbejder...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret