Viser 1-16 af 16
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-16 af 16

Styrk virksomhedens konkurrencen evne i det globale marked

Få en god forståelse for verdensøkonomien, og hvordan den hænger sammen med et global økonomikursus. Du bliver klogere på, hvordan du kan bruge globale økonomiske sammenhænge strategisk i din virksomhed, og får indblik i globale økonomitermer som inflation, konjunkturer, offentlige indgreb, prisdannelse og vækst.

Få et økonomisk og globalt indblik med et global økonomikursus

Vidste du, at verdens økonomi er bundet tæt sammen i et net, hvor økonomiske begivenheder forplanter sig på tværs af landegrænser? Rigtig mange nationale og internationale aktører bliver påvirket af den internationale økonomi, og derfor kræver det viden, hvis du vil gennemskue de komplicerede sammenhænge.

Med et global økonomikursus får du et overblik over de internationale økonomiske sammenhænge, og en bred viden om den globale markedsøkonomi, samfundsforhold og sammenhænge mellem økonomi og politik.

Global økonomikursus

Som medarbejder der arbejder med virksomhedens økonomi, er det vigtigt at vide, at et lands økonomi ikke er en isoleret størrelse. Derfor opnår du med et global økonomikursus en helhedsforståelse af centrale samfundsøkonomiske sammenhænge, og et i indblik hvordan den globale markedsøkonomi påvirker nationale og globale samfundsforhold.

Ved at tage et globaløkonomikursus vil du kunne tage en professionel vurdering af de ydre vilkår i virksomhedsmiljøet, og få kompetencer inden for økonomiske begreber, handelsteori og samarbejde, som du kan bruge i din hver dag.

Hvad lærer du på et global økonomikursus?

Et global økonomikursus giver dig en forståelse af verdensøkonomien. Du lærer de økonomiske grundbegreber og teorier at kende, og du får styr på politikere og økonomer der kan skues på, for at regulere den samfundsøkonomiske balance.

Ved at tage et global økonomikursus får du en grundig indføring i det internationale samfund. Ikke bare inden for økonomi, men også samarbejde, handel og handelspolitik er på skemaet. Du bliver desuden også klogere på penge- og valutamarkedet, økonomisk politik og faktorer som vækst og konjunkturer.

Du kan efter en uddannelse i global økonomi analysere og vurdere makroøkonomiske indikatorer samt økonomiske, demografiske, miljømæssige og sociale forhold på nationalt og globalt plan. Derudover får du en naturlig forståelse for prisdannelse på varer, tjenesteydelser og produktionsfaktorer og kan analysere og vurdere nationale og globale mikroøkonomiske forhold.

Indhold på uddannelsen kan fx være:

 • Økonomiske begreber, herunder samfundsøkonomiske mål og midler

 • Prisdannelse under forskellige markedsformer, herunder virksomhedernes udbudsbeslutninger og husholdningernes efterspørgselsbeslutninger

 • Handelsteori og handelspolitiske indgreb

 • Internationalt økonomisk samarbejde og globalisering

 • Penge- og valutamarkedet

 • Konkurrenceevne og inflation

 • Økonomiske konjunkturer og langsigtet økonomisk vækst

 • Velfærdsbetragtninger og markedseffektivitet

 • Arbejdsmarkedet og løndannelsen

 • Indkomstdannelse og efterspørgselsfaktorer

 • Økonomisk politik i en åben økonomi

 • Strukturpolitik

 • Konkurrenceevne

 • Inflation

Når du er færdig med dit global økonomikursus har du opgraderet dine kompetencer og viden inden for den globale scene. Du kan derfor bedre analysere og agere i forhold til den globale økonomiske dagsorden.

Du kan spotte nye vinkler og muligheder både lokalt og globalt for virksomheden, og du bliver i stand til at medvirke i en styrkelse af virksomhedens konkurrenceevne i en globaliseret verden.

Hvem er global økonomikursus til?

Et global økonomikursus er relevant for dig, der gerne vil have en forståelse for verdensøkonomien, og hvordan den hænger sammen med din virksomhed, og hvilke problemstillinger økonomien står overfor i en globaliseret verden.

Du kan fx have en stillingsbetegnelse som controller eller analytiker, eller du er ved at tage hul på en ny karriere og ønsker mere viden om global økonomi.

Hvis du ikke har hverken matematik eller erhvervsøkonomi svarende til niveau C, kan det være en god ide, at tage sådan et kursus først.

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen