Fremtidens vigtigste kompetence? Læring!

Læring er nok ikke det første du tænker på, hvis nogen spørger dig, hvilke kompetencer du besidder. Ikke desto mindre, så er det lige netop dét McKinsey peger på, som den vigtigste kompetence i fremtiden: Intentionel læring.

Læring er nok ikke det første du tænker på, hvis nogen spørger dig, hvilke kompetencer du besidder. Ikke desto mindre, så er det lige netop dét McKinsey peger på, som den vigtigste kompetence i fremtiden: Intentionel læring. 

I en tid, hvor re-skilling og up-skilling er i fokus, er vores kompetence til at lære pludselig sat i fokus. Med Intentionel læring bliver hvert et øjeblik i din hverdag behandlet som en læringsmulighed. Som en der ser på læring som intentionel, så er læring ikke noget separat der kræver en ekstra indsats, men nærmest en ubevidst, refleksiv adfærd. 


Ifølge McKinsey er læring den måde og mindset, som intentionel læring arbejder inden for hele tiden. Det betyder, at alle øjeblikke i hverdagen, oplevelser, samtaler, møder mv. giver muligheder for at udvikle sig og vokse. 

Din evne til at absorbere ny information og transformere denne til viden og indsigt bliver vigtigere og vigtigere. Heldigvis kan læring trænes, men det kræver, du mestrer 2 mindsets og 5 teknikker.

Læring er i sig selv et skill.

De 2 mindsets du skal beherske, hvis du vil lære intentionel læring

Adopter et Growth Mindset

Ifølge Psykolog Carol Dweck så holder alle mennesker én af to sæt overbevisninger om deres egne evner: enten er den fast eller også er det et growth mindset. 

Et fast mindset betyder, at man tror på at personlighedsegenskaber, talenter og evner er begrænsede eller faste ressourcer; de kan ikke ændres eller forbedres. 

I kontrast hertil er growth mindsettet, som antyder at du kan vokse, udvide, udvikle og ændre sig. Intelligensen og kapaciteten er altså ikke faste punkter, men i stedet træk der dyrkes. 

Du kan ændre din tilgang ved at flytte dine tanker fra dine nuværende færdigheder over til muligheder og behov. ”Jeg er ikke god nok til” re-frames til ”Jeg har brug for at opnå erfaring med a, b og c før jeg kan.”

Foder dit Curiosity Mindset

Din nysgerrighed hænger sammen med din lyst til at lære, og kan sagtens blive kultiveret. Nysgerrighed handler om bevidsthed, en åbenhed for ideer og en evne til at skabe forbindelser mellem forskellige koncepter. 

Nysgerrighed er vigtigt fordi det skaber en positiv spiral, der styrker din evne til at lære, også er det vedvarende – og mindskes ikke med alderen.

De 5 teknikker, der booster dine evner i forhold til intentionel læring

1. Sæt små, tydelige mål

Læring sidder bedst fast, når du udnytter den til at opnå noget, der betyder noget for dig. Ved at sætte konkrete, eksplicitte mål fokuserer du din opmærksomhed.

2. Fjern distraktioner

Sæt tid af, og beskyt denne ved at fjerne distraktioner. Læg en plan: Hvilke aktiviteter skal tilføjes, og lige så vigtigt, hvilke skal fjernes?

3. Opsøg handlingsbar feedback

Noget der differentierer dem, der praktiserer intentionel læring, fra andre er, hvordan de aktivt opsøger feedback ved at være vokale omkring deres målsætning.

4. Øv dig bevidst i de områder du vil vokse inden for

Eksperter er skabt – ikke født. Øvelse gør mester. Men ikke al øvelse er lige godt. Du skal strække dig selv – således bevidstheden. For maksimalt impact skal du træne nuancer, fokusere på de områder, hvor du relativt set mangler kompetencer, og du skal være opportunistisk omkring at finde muligheder.  

5. Reflektér

Refleksion er en diagnostisk færdighed, der hjælper med at evaluere dig selv og bestemme dine læringsbehov. Refleksion promoverer læring i tre primære øjeblikke: før, under og efter en opgave. 


Annoncer