Styrk dine lederkompetencer med en Executive MBA fra CBS

Drømmer du om at udvikle dine kompetencer som leder, og har du undret dig over, om du er i målgruppen for en Executive MBA uddannelse? Få overblikket i denne artikel.

CBS MBA Programmes, with EMBA participants

I Danmark findes der et væld af forskellige muligheder for at tage efter- og videreuddannelse af varierende varighed. I den forbindelse er du måske stødt på MBA eller Executive MBA (EMBA) og har undret dig over, hvem disse uddannelser henvender sig til, og hvad du kan forvente at opnå gennem dem.


Vi giver dig overblikket i denne artikel, hvor vi har taget en snak med Lone Ryevad Boysen, der er admission manager på Executive MBA-uddannelsen på CBS, hvor hun vejleder om og optager deltagere på EMBA-programmet.

Introduktion til Executive MBA uddannelsen

CBS’ Executive MBA uddannelse er designet til at give erfarne ledere og ledende medarbejdere dybere forståelse for forretningsverdenen og de færdigheder der kræves, for at kunne udvikle og implementere succesfulde transformationsprocesser og -strategier i såvel små, mellemstore og multinationale organisationer på det globale marked.

CBS’ EMBA studie er en deltidsuddannelse, som tages, mens man fortsætter sin fuldtidsbeskæftigelse. Den henvender sig til ledere – mellem- eller topledere – der er godt i gang med deres karriere og har minimum 3 års ledelseserfaring.

OBS:

MBA er ikke en beskyttet titel, hvorfor der findes mange forskellige former for MBA-programmer både i Danmark og i udlandet. Hvis du vil garantere dig kvaliteten af et MBA-program, bør du kigge efter det, der hedder akkrediteringer. 

Et kvalitetssikret program

Akkreditering er en ekstern kvalitetssikringsmetode, hvor universiteter og MBA-programmer regelmæssigt evalueres af uafhængige instanser. Formålet er at sikre, at uddannelserne overholder deres erklæringer og forpligtelser, samtidig med at de opfylder foruddefinerede kriterier for kvalitet.

Der findes tre forskellige akkrediteringer, når vi snakker MBA programmer og det højeste, man kan opnå er således at have ’The Triple Crown’, hvilket vil sige at man har opnået tre ud af tre mulige akkrediteringer. Dette er tilfældet for CBS’ EMBA program.

De tre akkrediteringer hedder AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), AMBA (Association of MBAs) og EQUIS (EFMD Quality Improvement System), og dækker henholdsvis Asien og USA, Storbritannien og Europa.

I forbindelse med disse akkrediteringer fortæller Lone os, at man som deltager, skal sikre sig, at de verdensdele man arbejder i - eller ønsker at arbejde i – er dækket ind gennem de akkrediteringer, EMBA programmet har:

"Dette er vigtigt overfor en potentielt kommende arbejdsgiver, eller hvis man som konsulent skal dokumentere værdien af sin uddannelse rundt om i verden. I sådanne tilfælde kan arbejdsgiveren nemlig gå ind på sin foretrukne akkrediteringsinstitution og se, at uddannelsen (CBS EMBA) er akkrediteret i henhold til deres lokale standarder."

Læs mere om CBS EMBA her

Tag din EMBA hos CBS

Kun 1% af universiteterne på verdensplan kan kalde sig triple crown akkrediteret, og CBS er én af de skoler, hvilket garanterer en høj kvalitet af uddannelsen.

Udover sin triple akkreditering, er CBS desuden også med i forskellige rankings. Blandt andet er CBS med i Financial Times EMBA ranking, der er en årligt tilbagevendende verdensomspændende ranking af Executive MBA-programmer. Der udbydes tusinder af EMBA programmer på verdensplan, og Financial Times udarbejder i sin årlige ranking verdens TOP100 liste.

CBS har været repræsenteret på denne ranking igennem de sidste 15-20 år. I den nyeste ranking for 2023 fortæller Lone, at CBS EMBA springer hele 19 pladser op ad listen, således at CBS nu er rangeret som #43 i verden. Derudover placerer CBS EMBA sig som #4 i verden for "Work Experience" (in the classroom), ligesom rankingen konkluderer, at CBS kandidater nyder en imponerende gennemsnitlig lønstigning på 52% tre år efter endt Executive MBA.

Den moderne leder

Ud over at sikre den internationale anerkendelse og godkendelse, fremhæver Lone Ryevad Boysen også, at det er altafgørende, at man vælger et program, der er opdateret og nutidigt i sit fagudbud og derfor relevant for både deltager og arbejdsgiver:

"Her på EMBA programmet har vi valgt at inddrage nogle af CBS’ primære forskningsområder og nogle af de kvaliteter, der kendetegner os her i Danmark/Skandinavien. Vores fokus er således – ud over at sikre læring om finans, strategi og ledelse – at udvikle den moderne leder, der kan deltage i diskussionen omkring den digitale transformation, sikre den nødvendige innovation i organisationen samt forstå og lede den bæredygtige agenda."

Lone uddyber og forklarer, at disse områder løbende er tilføjet programmet, i takt med at behovet er opstået hos aftagerne, hvilket både nu og i fremtiden vil sikre, at CBS’ Executive MBA tilpasses til at udvikle og møde de kompetencer og krav, som arbejdsmarkedet har.

Lone forklarer yderligere, at uddannelsen er praktisk orienteret og løbende tilpasses for at imødekomme aktuelle geopolitiske forhold. Dette sikrer, at den opfylder specifikke behov, som erhvervslivet og globale ledere efterspørger.

Et eksempel på denne tilpasning er, at CBS i 2023 har tilføjet faget Supply Chain Management i deres Executive MBA-program. Dette er sket som en konsekvens af pandemien og krigen i Ukraine, der tydeliggjorde vigtigheden af, at ledere fortsat har opdateret viden og fokus på dette område.

En fleksibel og praktisk uddannelse

Nu spørger du måske dig selv, om det er realistisk at arbejde fuldtid og så tage en international Master på deltid. Det er det, da Executive MBA programmet fra CBS tilbyder fleksibilitet i form af forskellige muligheder for at tilpasse både studiestart og -forløb til travle arbejdsplaner:

"Hos CBS tilbydes to forskellige måder at gennemføre Executive MBA uddannelsen på: Du kan vælge at læse dit EMBA forløb ’in one go’: Dette forløb tager 2 år inklusiv 5 måneder, som er afsat til at skrive sin hovedopgave. Du kan også vælge at tage den mere fleksible vej til MBA graden, via det stepvise forløb, som vi kalder Executive Certificate path. Her kan man opdele sit studie i fire moduler over fem år. Således kan du studere i et tempo, der passer dig, med mulighed for pauser på 1, 2 eller 3 år," lyder det fra Lone Ryevad Boysen.

Undervisningen på studiet ligger normalt i blokke af fire dage om måneden (onsdag til lørdag), og Lone fortæller, at man skal forvente at bruge cirka 7-10 timer om ugen på forberedelse til disse undervisningsgange. Ud over dette vil der, ved afslutning af hvert fag, skulle udarbejdes en slags konsulentopgave med udgangspunkt i egen organisation som eksamensopgave.

Læs mere om Executive MBA programmet hos CBS her

Hvem er et Executive MBA forløb relevant for?

En Executive MBA er anvendelig i mange forskellige brancher og i alle størrelser organisationer. Uanset din baggrund og din profil kan det være, at de udfordringer, du og din arbejdsgiver står overfor, og de ansvarsområder, du har udviklet dig til at stå i spidsen for, vil få uvurderlig værdi samt nye indspark. Det kan for eksempel være i forbindelse med beslutning om en ny strategi, et nyt forretningsområde eller om en ny verdensdel skal erobres. Som det fremgår af grafikken herunder, lægger CBS meget vægt på at sikre diversitet i klasselokalet og dermed i det netværk, der helt naturligt opbygges gennem studiet.

Det er dermed ikke afgørende, hvilken baggrund eller branche, man kommer fra. Folk kommer med et forskelligt udgangspunkt, og har hver deres forcer inden for forskellige områder. Man skal derfor ikke se sin baggrund som en hæmsko eller en potentiel hindring i at tage en EMBA-uddannelse, men derimod som en fordel og en unik mulighed for at opbygge ny viden gennem både undervisningen, men lige så vigtigt gennem diskussioner med deltagere med forskellig uddannelsesmæssig såvel som branchemæssigt tilhørsforhold.

Lone Ryevad Boysen forklarer også: "Da hvert EMBA-hold består af deltagere med meget forskellig uddannelsesmæssig baggrund og fra mange forskellige industrier og dermed organisationstyper, er vi opmærksomme på, at vi skal opbygge deltagernes viden, skridt for skridt. Vi starter derfor med at undervise i de fag, hvor man lærer om egen organisations stærke og svage sider (bl.a. gennem fag som regnskab og digitalisering). Herefter lærer deltagerne om, hvad der skal til for at skabe vækst og muligheder (bl.a gennem fag som marketing og ledelse) for at man til sidst arbejder med de strategiske fag og dermed får opbygget en bred forståelse for organisationen som helhed. Således ender man, gennem CBS’ EMBA, med at opnå en holistisk forståelse af, hvordan de forskellige afdelinger i organisationen optimalt bør arbejde sammen, for at sikre at den identificerede strategi kan implementeres succesfuldt. Idet de fleste eksamensopgaver tager udgangspunkt i egen organisation, sikrer studiet også, at den enkelte deltager opnår ny viden og nye kompetencer, der gør dem i stand til at påtage sig nye arbejdsopgaver og potentielt nye arbejdsområder."

"Mange af vores deltagere er nået til et punkt i deres karriere, hvor de har brugt deres grundlæggende værktøjer i den indledende del af deres karriere, og er så nået til et punkt, hvor de har behov for ny, måske mere kommerciel viden, for at opnå fuld forståelse for, hvordan man kan arbejde mere holistisk på tværs af organisationen. Med andre ord ser vi, at folk gerne vil ud af deres specialisering, og forstå det generelle billede af organisationen. For eksempel kan man have et ønske om at forstå regnskaberne bedre, lære hvordan man arbejder med forretningsudvikling eller hvordan den digitale agenda har indflydelse på marketing, salg og kommunikation i organisationen. Alt dette giver en EMBA uddannelse viden om.

Så vores generelle profil på EMBA-uddannelsen hos CBS er altså ledere og mellemledere, der står midt i deres karriere, og nu gerne vil have en mere generel værktøjskasse for at sikre sig, at de klarer sig godt i anden del af deres karriere," lyder det fra Lone Ryevad Boysen.

Vil du høre mere om dine muligheder med en Executive MBA hos CBS?

Tag med til informationsmøde

En mangfolding gruppe organisationer

Ligesom deltagerne kommer fra forskellige baggrunde og brancher, kommer de også fra forskellige virksomhedstyper. Lone Ryevad Boysen forklarer: "En Executive MBA er ikke kun forbeholdt ledere og ledende medarbejdere fra store multinationale virksomheder. Sådan var det måske i gamle dage, men nu er hovedparten af vores deltagere fra SMV'er - Små og mellemstore virksomheder. Det er ikke størrelsen, men behovet for nytænkning og udvikling, der får arbejdsgiveren til at støtte op om en deltagers ønske om at tage denne ambitiøse og både livs- og karriereudviklende uddannelse. En Executive MBA er altså mindst lige så brugbar og relevant for dig, der kommer fra en mellemstor, eller en enkeltmandsvirksomhed for den sags skyld, som det er for en leder, der har en stilling i en multinational virksomhed."

Giv din karriere et boost

Fordelene ved at tage en EMBA er mange, og Lone Ryevad Boysen fortæller, at de hos CBS holder sig opdateret på, hvad deltagernes tilbagemeldinger er ved studiets afslutning, gennem ’exit surveys’:

"Dimittendernes tilbagemelding er udover den helt forventelige faglige opgradering, at de har opnået en dybere forståelse for forretningsverdenen og hvilke delelementer, den består af, samt hvordan god strategilægning kræver en kombination af dybdegående viden omkring interne forhold samt indsamling af data om mange forskellige eksterne forhold, som man slet ikke vidste, man skulle kende til…. Men derudover er det den personlige udvikling og det unikke netværk, man har opbygget, der betragtes som det mest værdifulde og det, som også vil få betydning for den videre karriereudvikling og løbende sparring."

Lone sammenholder dette med det seneste resultat fra Financial Times ranking, der placerede CBS’ EMBA netværk som #4 mest erfarne i verden, så der er noget om snakken, melder hun – også for topledelsen og bestyrelsen. 

Dette var også den oplevelse Jesper Daugaard Faurby, nu Administrerende Direktør hos Atradius Denmark, havde med sin Executive MBA-uddannelse på CBS: "EMBA har givet mig redskaberne til at udvikle mig til den leder, jeg ønskede at blive: Jeg ved, hvordan jeg skal udvikle min virksomhed, og hvordan jeg skal lede teams for at nå ambitiøse mål. Jeg har også opbygget et stærkt netværk, som jeg aktivt bruger, når jeg skal samarbejde om vanskelige forretningsmæssige spørgsmål."

Lyder en Executive MBA som noget for dig?

En EMBA giver dig en unik mulighed for at styrke din lederprofil og stå stærkere i din karriere

Læs mere om CBS EMBA her

Lone Ryevad Boysen

Lone Ryevad Boysen

Admission Manager på Executive MBA-uddannelsen på CBS (Vis mere)
Lone Ryevad Boysen er Admission Manager på Executive MBA-uddannelsen på CBS, hvor hun vejleder om og optager deltagere på EMBA-programmet. (Mindre)

Omkring

Lone Ryevad Boysen er Admission Manager på Executive MBA-uddannelsen på CBS, hvor hun vejleder om og optager deltagere på EMBA-programmet.
Michelle Hjorth

Michelle Hjorth

Digital Content Specialist (Vis mere)
Michelle arbejder som Digital Content Specialist hos finduddannelse.dk, hvor hun blandt andet har fokus på at skrive artikler og guides, der forhåbentlig kan hjælpe dig med dit valg af efteruddannelse, blive klogere på dine muligheder og komme i mål med dine drømme. Michelle er uddannet med en Professionsbachelor i international handel og markedsføring fra Cphbusiness. (Mindre)

Omkring

Michelle arbejder som Digital Content Specialist hos finduddannelse.dk, hvor hun blandt andet har fokus på at skrive artikler og guides, der forhåbentlig kan hjælpe dig med dit valg af efteruddannelse, blive klogere på dine muligheder og komme i mål med dine drømme. Michelle er uddannet med en Professionsbachelor i international handel og markedsføring fra Cphbusiness.

Annoncer