Rust dig selv til fremtiden med en HD-uddannelse

Læs med her og se, hvordan din fremtidige uddannelsesvej kan brolægges. 

Du har måske været på arbejdsmarkedet et par år, og drømmer nu om at supplere din erfaring med et solidt erhvervsøkonomisk fundament. I så fald er en HD-uddannelse fra Copenhagen Business School et godt bud på, hvad du skal give dig i kast med. Læs med her og se, hvordan din fremtidige uddannelsesvej kan brolægges.

En HD-uddannelse giver dig mulighed for løbende at sætte dine erhvervserfaringer ind i en anerkendt erhvervsøkonomisk ramme på et højt fagligt niveau. Du kan nemlig læse både HD 1. del og HD 2. del på deltid sideløbende med dit fuldtidsjob. Find ud af, hvad en HD-uddannelse er og hvilket forløb, der vil være ideelt for dig og din karriere.

Hvad er en HD-uddannelse?

HD-uddannelsen er en erhvervsøkonomisk efteruddannelse, som kombinerer dine praktiske erfaringer fra erhvervslivet med en faglig opgradering. Det betyder også, at du læser uddannelsen ved siden af dit fuldtidsarbejde.

HD 1.del og HD 2. del svarer til sammen til en uddannelse på bachelorniveau.

En fuld HD-uddannelse består af to selvstændige dele, nemlig HD 1. del og HD 2. del. De er normeret til i alt fire år, men du har selvfølgelig mulighed for både at forlænge og forkorte forløbet. HD 1. del giver dig adgang til ni specialiseringer på 2. del.

Udbyttet af en HD-uddannelse på CBS

HD-uddannelsen er en erhvervsøkonomisk efteruddannelse, som kombinerer dine praktiske erfaringer fra erhvervslivet med en faglig opgradering. Det betyder også, at du læser uddannelsen ved siden af dit fuldtidsarbejde.

HD 1.del og HD 2. del svarer til sammen til en uddannelse på bachelorniveau.

En fuld HD-uddannelse består af to selvstændige dele, nemlig HD 1. del og HD 2. del. De er normeret til i alt fire år, men du har selvfølgelig mulighed for både at forlænge og forkorte forløbet. HD 1. del giver dig adgang til ni specialiseringer på 2. del.

Læs mere om dine specialiseringsmuligheder på HD 2. del her.

En praksisnær uddannelse, der gavner virksomheden

En HD-uddannelse fra CBS adskiller sig fra en fuldtidsuddannelse ved at være en deltidsuddannelse, der gennemføres sideløbende med et fuldtidsarbejde. Dette gør samtidig uddannelsen praksisnær, fordi du - som studerende - bruger egne eller andre studerendes virksomheder som cases i undervisningen. Det betyder også, at uddannelsen gavner virksomhederne, da de får en medarbejder, der løbende kan implementere teorierne fra undervisningen.

HD 1. del på CBS

HD 1. del udgør det erhvervsøkonomiske fundament, der danner et teoretisk og metodisk grundlag for videre specialisering på HD 2. del, hvor du fordyber dig i et særligt fagområde.

Du bliver undervist i bl.a. samfundsøkonomi, erhvervsret og dataanalyse og opnår altså både solid viden og kendskab til metoder, som du kan anvende til at udarbejde professionelle løsningsforslag til aktuelle problemstillinger i din virksomhed.

HD 1. del er, ved et samlet forløb, normeret til to år på deltid. Det giver dig mulighed for at tilpasse studiet til dine behov og dit job. På CBS har du mulighed for både at tage 1. del som enten aftenundervisning, lørdagsundervisning eller online-undervisning.

Interesseret i at tage HD 1. del online - læs med her.

HD 2. del på CBS

HD 2. del giver dig en unik mulighed for at specialisere dig, og opnå lige netop de kompetencer du skal bruge. På CBS kan du vælge mellem følgende ni uddannelser:

 • Finansiering: Giver kompetencer til at håndtere finansielle problemstillinger, virksomhedsopkøb og risikoanalyser. Uddannelsen tages typisk af medarbejdere og ledere i den finansielle sektor.

 • Finansiel Rådgivning: Bliv klædt på til at rådgive kunden inden for investering, finansiering, pension, bolig og forsikring. Uddannelsen henvender sig til ansatte i den finansielle sektor og lignende, som arbejder som rådgivere.
 • International Business: Vil du gerne arbejde i en ledelsesmæssig-, analytisk- eller specialistfunktion i internationale virksomheder eller organisationer, der samarbejder med udlandet? Uddannelsen er til dig, der ønsker at lære, hvordan man analyserer og håndterer internationale forretningsprocesser.
 • Marketing Management: Opnå kompetencer til at lede en virksomheds salgs- og marketingaktiviteter både internt og eksternt med denne specialisering. Uddannelsen tages typisk af kommende og nuværende beslutningstagere inden for markedsledelse.
 • Organisation og Ledelse: Vil du gerne blive bedre til at håndtere ledelsesmæssige udfordringer? Med denne uddannelse lærer du, hvordan du skaber udvikling, innovation og forbedringer i organisationen. Uddannelsen er relevant for ledere med personaleansvar, projektledere mv. der har ledelsesopgaver.
 • Regnskab og Økonomistyring: Opnå kompetencer inden for økonomistyring, løsning af problemstillinger, og rapportering på strategisk, taktisk og operativt niveau. Uddannelsen læses typisk af konsulenter, revisorer og andre, der varetager arbejdsopgaver i virksomheders økonomi- og finansfunktioner.
 • Økonomistyring og Procesledelse: Udvikl dine kompetencer inden for drift, udvikling og implementering af økonomistyring- og ledelsestiltag med denne specialisering. Uddannelsen henvender sig til linjemedarbejdere, mellemledere, konsulenter, controllers og økonomiansvarlige.

Du kan læse mere om de forskellige typer af CBS HD 2. dels uddannelser her.

Tag hele din HD-uddannelse på engelsk

Du kan også vælge et at tage HD-uddannelsen på engelsk. Her er uddannelsen, ligesom på dansk, delt op i to dele: Graduate Certificate (HD 1. del), og Graduate Diploma (HD 2. del). På HD 2. del har du mulighed for at specialisere dig i to retninger.

   • Graduate Diploma (HD) in Supply Chain Management: Er du interesseret i at arbejde med og analysere forsyningskædepraksis i et forretningsperspektiv og optimere arbejdsgiverens værdikæder og processer? Supply Chain Management specialiseringen gør dig til specialist inden for værdikæder, logistik og strategisk indkøb.
   • Graduate Diploma (HD) in Innovation Management: Er du fascineret af innovation i et forretningsperspektiv? Uddannelsen er til dig, der ønsker at vide, hvordan du skaber, faciliterer og implementerer innovation i en erhvervskontekst, og hvordan innovation driver økonomisk vækst.

Læs mere om den engelsksprogede HD her.

Tag HD-uddannelsen online

På CBS har du en unik mulighed for at tage HD 1. del online. Det betyder, at du kan tage uddannelsen hvor og hvornår det passer dig bedst, og du er altså uafhængig af tid og sted. På den led får du mulighed for at forene arbejdslivet, familien og studieforløbet.

Online-uddannelsen kræver, at du deltager aktivt i den virtuelle undervisning og i de samarbejdsgrupper du bliver sat sammen med, hvilket også sikrer dig interaktion og feedback fra både medstuderende og undervisere. Du skal ligeledes tage dig tiden til at læse pensum, løse opgaver mv. akkurat ligesom, hvis du gik på et fysisk hold.

Undervisningen består af forskellige former for online læringsredskaber, øvelsesopgaver, små film og online møder, hvor pensum drøftes. Hvis du ikke har mulighed for at deltage i forelæsningen på det specifikke tidspunkt, kan du se den filmede forelæsning på et andet tidspunkt.

Læs mere om HD-uddannelsen her, og find ud af om det er noget for dig.

Adgangskrav

Adgangskravene for at blive optaget på HD 1. del indbefatter en gymnasial uddannelse eller tilsvarende. Hvis ikke du har en gymnasial uddannelse, kan du søge om dispensation og vil på baggrund af en konkret og individuel vurdering af uddannelses- og erhvervserfaring få et svar på, om du kan blive optaget.

Der er ikke et krav om erhvervserfaring, når du søger ind på HD 1. del.

Ved optagelse på HD 2. del skal du opfylde følgende krav:

   • En direkte adgangsgivende eksamen.

Adgangsgivende eksaminer til alle HD 2. dels uddannelser er en HD 1. del, en relevant akademieuddannelse som f.eks. Økonomi- og Ressourcestyring, Salg og Markedsføring eller Finansiel Rådgivning. En relevant erhvervsakademiskuddannelse som f.eks. Financial Controller, Finansøkonom/Finansbachelor eller Markedsføringsøkonom/Markedsøkonom kan også give adgang, ligesom at en HA, Bachelor (BSc), Cand.merc. eller anden relevant kandidatuddannelse giver adgang – eventuelt i forbindelse med supplering af et eller flere fag på HD 1. del.

   • Mindst to års relevant erhvervserfaring.

Erhvervserfaringen skal være erhvervet efter eller sideløbende med en adgangsgivende eksamen. Erfaringen kan sagtens komme fra flere ansættelsesforhold, og være både fuldtid og deltid – dog regnes et års deltidsarbejde på min. 15 timer om ugen om til et halvt års fuldtidsarbejde. Relevant erhvervserfaring indebærer, at der er tale om beskæftigelse, der giver indblik i en virksomheds økonomiske/organisatoriske funktioner.

   • Sprogkrav

Du skal have dansk som modersmål, have bestået Studieprøven i dansk eller Dansk på niveau A med minimum 02 i karakter, eller kunne dokumentere et tilsvarende kendskab til dansk.

Vil du vide mere om adgangskravene på CBS, så finder du dem lige her.

Arbejdsgiverbetaling

Betalingen af HD-uddannelsen er selvfølgelig også en væsentlig faktor, og her er det værd at undersøge, om din arbejdsgiver vil betale udgifterne i forbindelse med din uddannelse. Mange virksomheder kan se et stort potentiale i HD-uddannelsen, hvorfor de også er villige til at betale.

Din arbejdsgiver kan bl.a. vælge at dække udgifterne til deltagerbetalingen, bøger og materialer, samt befordring til uddannelsesstedet. Der er mulighed for fradrag ifm. finansieringen af HD-uddannelsen. Du kan med fordel undersøge dette på HD’s hjemmeside.

HD på CBS


Annoncer