Vis finduddannelse.dk som: Mobile

HD 1.del - Online

CBS – HD
2 år
E-learning
Fjernundervisning
45.000 DKK Momsfri

HD 1.del - Online

Tag din HD 1. del uddannelse eller enkeltfag på online hold!

HD 1.del, Online er for dig, der ønsker en udfordrende erhvervsøkonomisk efteruddannelse, men ikke kan være fysisk tilstede til undervisning på CBS. På online hold får du en varierende og ambitiøs online undervisning i form af online læringsredskaber, øvelsesopgaver, små læringsfilm og ikke mindst online møder, hvor pensum bliver drøftet, og øvelser bliver gennemgået med mulighed for at stille spørgsmål verbalt eller via chat. Har du ikke muligheden for at deltage i online mødet den pågældende dag, kan du se det filmede møde på et andet tidspunkt. 

HD som fjernundervisningUndervisning på online hold giver dig:

 • fleksibilitet - undervisning uafhængigt af tid og rum
 • mobilitet i arbejdslivet med mulighed for uddannelse ved siden af
 • interaktion og feedback i undervisningen fra medstuderende og undervisere
 • faglighed og effektive pædagogiske metoder

Sådan foregår undervisningen

HD 1. del er et sammenhængende uddannelsesforløb, hvor du vil opleve at være en del af et sammenhængende studiemiljø.

Selve studieaktiviteterne foregår via internettet på CBSlearn, som er CBS’ online læringsplatform. Ud over adgang til en variation af læringsredskaber og øvelser, vil der være en høj frekvens af ’online’ møder via Adobe Connect og ugentlige aktiviteter. Til hvert fag er der tilknyttet en fast underviser, og du vil løbende modtage systematisk ’feedback’ på dine opgavebesvarelser, samt have mulighed for at stille spørgsmål til underviserne og dine medstuderende.

Ved uddannelsens start vil der være en ’Intro dag’ på CBS, hvor du kan møde dine medstuderende og underviser, samt blive introduceret til uddannelsen, fagene og de virtuelle rammer, du skal være studerende inden for. Intro dagens præsentationer vil blive optaget til de studerende, der ikke kan deltage.

Ved starten af hvert fag har underviseren et (fremmøde eller online) ’kick-off’, hvor du bliver introduceret til faget og kommende læringsaktiviteter.

Samlet forløb

Du kan gennemføre HD 1. del, Online på de normerede to år, hvis du følger et samlet forløb. Derved får du de optimale muligheder for et stort fagligt udbytte, da fagenes rækkefølge og progression er gensidigt tilpassede.

På samlet forløb 1. år har du fagene:

 • Erhvervsøkonomi
 • Samfundsøkonomi
 • Dataanalyse.

På samlet forløb 2. år har du fagene:

 • Erhvervsret
 • Erhvervsøkonomisk metode
 • To valgfag
 • Et afsluttende projekt 

 

HD 1.del - online enkeltfag

Er du interesseret i at tage HD 1.del over kortere eller længere tid end de normerede to år, har du mulighed for at tilmelde dig HD 1. del, Online som enkeltfagsstuderende. Derved kan du sammensætte dit uddannelsesforløb, så det passer dig og din hverdag.

For at tilmelde dig et valgfag, er det en anbefaling, at du har kendskab til det fagligt relaterede obligatoriske fag, og du kan kun tilmelde dig Afsluttende projekt i det studieår, hvor du forventes at færdiggøre hele HD 1.del.

Eksamen i udlandet

Der er både skriftlige og mundtlige eksamener på HD 1. del, og disse afholdes så vidt muligt altid på CBS. Online studerende, der er bosat i udlandet, vil have mulighed for eksamination over nettet ved mundtlige eksaminer (OBS! med godkendt tilsyn. Eventuel udgift herfor afholdes af den studerende selv). Ved skriftlige stedprøver er der mulighed for afholdelse på en dansk repræsentation eller samarbejdsuniversitet (OBS! med godkendt tilsyn. Eventuel udgift herfor afholdes af den studerende selv).

Skift mellem fremmøde og online

Det er muligt at skifte til fremmøde hold, ligesom fremmødestuderende kan skifte til online hold. Det kan være nødvendigt, hvis du i en periode fx skal udstationeres.

Du skal dog være opmærksom på, at der kan være problemer med at finde en studiegruppe, hvis du skifter sent i undervisningsforløbet.

HD 2. del som online studium

HD 2. dels linien International business kan tages som 100 % online studium.

Pris

HD 1. del - Online studium (deltid): 4 semestre (2 år) - 45.000 kr.

CBS – HD

CBS - HD uddannelsen

Copenhagen Business School (CBS) er et internationalt universitet, der forsker og underviser i erhvervsøkonomi og erhvervshumaniora. Vi er en af de største business schools i Europa og samarbejder med universiteter og virksomheder i både ind- og udland. CBS har Danmarks...


Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Forespørgsel efter information

 

Kontaktinformation til CBS – HD

CBS – HD

Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

Hvad siger tidligere deltagere på kurserne?

Tommy Nielsen
(4)
Jeg tog en del HD fag som fjernundervisning, da jeg boede i udlandet. Undervisningen var bygget op omkring virtuelle forelæsninger, gruppearbejde og en del selvstudie. HD fjernundervisning kræver meget selvdiscliplin, men er til gengæld også ekstremt givende, når man kæmper sig igennem. Teknikken var ind imellem svær at navigere, men lærerne var...
Vis alt
Få information

Udfyld formularen for mere information om HD 1.del - Online

Tilmeld dig vores nyhedsbrev!
Evalueringer
HD 1.del - Online
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
(4,0)
Baseret på 1 evalueringer
Se alle evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,0)
Baseret på 1 evalueringer
Se alle evalueringer