29 jan 2021

Sådan vælger du den rette efteruddannelse som ingeniør

HD, master eller MBA? Bliv klogere på, hvad der passer dig. Professor i forretningsudvikling Thomas Ritter fra CBS er ”begejstret for at undervise ingeniører”. Ingeniørers sans for struktur er nemlig en kæmpe fordel, når man skal skabe en god forretning.

Lige så snart, du er færdig med at benytte 100% af din arbejdstid på teknik og ingeniørkunst, er det en god idé at tænke på os.” Thomas Ritter er på syttende år professor i markedsstrategi og forretningsudvikling på Copen­hagen Business School og be­skæftiger sig groft sagt med, hvor­dan virksomheder tjener penge, og hvordan man bygger bro mel­lem teknologi og marked. Han er begejstret for at undervise inge­niører, for “de er så strukturere­de”, hvilket er en stor fordel, når man systematisk skal analysere udfordringer i en virksomhed.

“Det bliver rigtig spændende med en efteruddannelse, når man som ingeniør har gjort det godt i nogle år og skal til at være leder på et eller andet plan. For pludselig skifter det sæt af kom­petencer, man skal have med sig. Specialviden er ikke længe­re nok. Nu kræver dit job også ledelse, kendskab til budgetter og forretningsansvar.”

Vi mangler forretningsmodeller

For at teknik og innovation kan blive til en god forretning, kræver det ifølge Thomas Ritter forretningsforståelse: “Når jeg taler med investorer, siger de altid: ‘Danmark mangler ikke gode hoveder eller forskning. Men I mangler at kunne bygge forretningsmodeller, som vi kan forstå. Vi ved ikke, hvad det er, vi skal investere i. Men teknologisk ser det da fint ud’.”

Netop ingeniører har en særlig fordel, fordi de allerede har den tekniske forståelse. Ved at tillære sig regnskab, marketing, ledelse og forretningsudvikling bliver man særdeles attraktiv for sin virksomhed.

“Vi kan ikke leve af teknikafdelingen eller af udelukkende at have kundeforståelse. Men kombinationen skaber forretning og vækst, og bliver man brobygger, står både man selv og virksomheden meget stærkt.”

Ønsker man at være brobygger, skal man ifølge Thomas Ritter være forberedt på to ting, uanset om man vælger at læse en af CBS’ 9 HD-uddannelser, Master of Business Development eller en af MBA-uddannelserne:

“For det første skal man være forberedt på at blive godt og grundigt udfordret i sit verdenssyn. Kommer man her for at blive bekræftet i, at man godt vidste det hele i forvejen, er man gået forkert. Man skal være villig til at ændre den måde, man anskuer virksomheden og dens problemstillinger på. Dernæst skal man være indstillet på, at studiet kræver tid og kræfter. Man skal virkelig ønske den position, det kan give en.”


Ingeniøragtige metoder

Til gengæld vil ingeniører ifølge Thomas Ritter også opdage, at metoderne på CBS er ganske velkendte, for der er en logik i forretning, som der er en logik i teknik og naturvidenskab.

”De ingeniører, jeg underviser, plejer at sige, at undervisningen nærmest er som at gå i et laboratorium. Og ja, vi laver eksperimenter. Vi gør det bare med kunder, marked og behov i stedet for molekyler. Men målet er det samme: at finde en logik.”

Karrierespring eller karriereskift? Læs mere om HD-uddannelsen: www.cbs.dk/hd

Vil holde sig relevant og attraktiv

Eksportingeniør Anders Thoft Marcussen på 31 år er efter eget udsagn “urimeligt videbegærlig”. Så selv om karrieren allerede har budt på gode stillinger hos Vestas og nu Ørsted som Head of Wind Farm, hvor han leder 50 mand i fire teams, sørger han for løbende at efteruddanne sig.

“Udviklingen går superhurtigt. Så skal man holde sig relevant og attraktiv, bliver man nødt til at kunne tilbyde en bred palet af kompetencer. Der er mange dygtige teknikere og mange dygtige kommercielle folk, og der er i min optik en stor værdi i at kunne agere bindeled mellem de to,” siger Anders Thoft Marcussen.

Senest har han læst HD i Supply Chain Management på CBS:

“Noget af det gode ved at efteruddanne sig på en HD er, at der er krav til, at du kommer med erfaring og er i arbejde. Til daglig omgås jeg ofte ingeniører, og det kan hurtigt give en meget ensartet referenceramme. Men her kommer folk fra vidt forskellige brancher og med forskellig baggrund. Det lærer virkelig en, hvordan man kan gribe tingene an på en helt anderledes måde,” siger Anders Thoft Marcussen.

Lydhør som leder

At Anders Thoft Marcussen allerede tidligt i sit arbejdsliv er avanceret flere gange, tilskriver han i høj grad de muligheder, han har haft for at efteruddanne sig og få opbygget en bred profil. Derfor er han selv som leder lydhør, når ansatte ønsker at læse videre:

“Min fornemmeste opgave som leder er ikke bare, at mine medarbejdere lykkes i det, de gør nu, men også at de lykkes i det, de skal næste gang, når de skal videre. Jeg ved af egen erfaring, at det er benhårdt arbejde.”

Selv overvejer Anders Thoft Marcussen nu at tage en masteruddannelse.

HD-UDDANNELSEN PÅ CBS

En HD-uddannelse er en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse, der kombinerer den teoriestiske undervisning med den praktiske erfaring.

En fuld HD-uddannelse er normeret til i alt fire år fordelt med to år på hhv. HD 1.del og HD 2.del. Den tages som deltid, da hovedparten af studerende har fuldtidsarbejde ved siden af. Undervisningen ligger derfor også uden for normal arbejdstid, og man kan vælge i mellem hverdagsaftener, lørdags- eller onlineundervisning.

På HD 2.del har man mulighed for specialisering i:

 • Finansiering

 • Finansiel Rådgivning

 • International Business

 • Marketing Management

 • Organisation og Ledelse

 • Regnskab og økonomistyring

 • Økonomistyring og Procesledelse

 • Innovation Management

 • Supply Chain Management

Fleksibilitet: Uddannelsen kan sammensættes til at passe din hverdag. Du kan læse det samlet forløb eller som et enkeltfag ad gangen. Du kan derved f.eks. vælge, at din HD skal strække den over længere tid.

Niveau: HD-uddannelsen er en diplomuddannelse, og en HD 1. del og HD 2. del svarer tilsammen til en uddannelse på bachelorniveau.

 • Adgangskrav til HD 1. del: Gymnasial eksamen
 • Adgangskrav til HD 2. del: HD 1. del (eller tilsvarende uddannelser) og 2 års relevant erhvervserfaring (kan optjenes mens du læser HD 1. del)
Senest opdateret: 29 jan 2021

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 11-08-2020

Højgravid HD gik op med støtte og planlægning

"Det passede bare bedst til det, jeg ville, og det var det hele værd,” fortæller Stine Steensgaard, der tog sin HD med baby, bonusbarn og arbejde.

HD
Læs mere
Sidst opdateret 05-01-2023

Derfor skal du tage til åbent hus

Et åbent hus-arrangement på en uddannelse kan lige netop være det sidste du mangler, for at finde ud af, om uddannelsen du har kig på, er noget for dig.

Læs mere
Sidst opdateret 11-08-2020

Virksomheder efterspørger nye business kompetencer

Ny undersøgelse viser, at det mest efterspurgte fagområde - blandt danske virksomheder - for efter- og videreuddannelse er økonomi og handel.

Læs mere
Sidst opdateret 01-04-2022

HD-uddannelsen skal matche virksomhedernes behov for nye business kompetencer

Mere økonomistyring og dataanalyse på HD1-uddannelsen på Copenhagen Business School. Det er nogen af nyhederne, når HD nu bliver lanceret i ny 2020 version.

HD
Læs mere