01 apr 2022

Bliv brobrygger i din virksomhed med den rette efteruddannelse

HD, master eller MBA? Bliv klogere på, hvad der passer dig. Professor i forretningsudvikling Thomas Ritter fra CBS er ”begejstret for at undervise ingeniører”. Ingeniørers sans for struktur er nemlig en kæmpe fordel, når man skal skabe en god forretning.

Lige så snart, du er færdig med at benytte 100% af din arbejdstid på teknik og ingeniørkunst, er det en god idé at tænke på os.” Thomas Ritter er på syttende år professor i markedsstrategi og forretningsudvikling på Copen­hagen Business School og be­skæftiger sig groft sagt med, hvor­dan virksomheder tjener penge, og hvordan man bygger bro mel­lem teknologi og marked. Han er begejstret for at undervise inge­niører, for “de er så strukturere­de”, hvilket er en stor fordel, når man systematisk skal analysere udfordringer i en virksomhed.

“Det bliver rigtig spændende med en efteruddannelse, når man som ingeniør har gjort det godt i nogle år og skal til at være leder på et eller andet plan. For pludselig skifter det sæt af kom­petencer, man skal have med sig. Specialviden er ikke længe­re nok. Nu kræver dit job også ledelse, kendskab til budgetter og forretningsansvar.”

Vi mangler forretningsmodeller

For at teknik og innovation kan blive til en god forretning, kræver det ifølge Thomas Ritter forretningsforståelse: “Når jeg taler med investorer, siger de altid: ‘Danmark mangler ikke gode hoveder eller forskning. Men I mangler at kunne bygge forretningsmodeller, som vi kan forstå. Vi ved ikke, hvad det er, vi skal investere i. Men teknologisk ser det da fint ud’.”

Netop ingeniører har en særlig fordel, fordi de allerede har den tekniske forståelse. Ved at tillære sig regnskab, marketing, ledelse og forretningsudvikling bliver man særdeles attraktiv for sin virksomhed.

“Vi kan ikke leve af teknikafdelingen eller af udelukkende at have kundeforståelse. Men kombinationen skaber forretning og vækst, og bliver man brobygger, står både man selv og virksomheden meget stærkt.”

Ønsker man at være brobygger, skal man ifølge Thomas Ritter være forberedt på to ting, uanset om man vælger at læse en af CBS’ 9 HD-uddannelser, Master of Business Development eller en af MBA-uddannelserne:

“For det første skal man være forberedt på at blive godt og grundigt udfordret i sit verdenssyn. Kommer man her for at blive bekræftet i, at man godt vidste det hele i forvejen, er man gået forkert. Man skal være villig til at ændre den måde, man anskuer virksomheden og dens problemstillinger på. Dernæst skal man være indstillet på, at studiet kræver tid og kræfter. Man skal virkelig ønske den position, det kan give en.”

Ingeniøragtige metoder

Til gengæld vil ingeniører ifølge Thomas Ritter også opdage, at metoderne på CBS er ganske velkendte, for der er en logik i forretning, som der er en logik i teknik og naturvidenskab.

”De ingeniører, jeg underviser, plejer at sige, at undervisningen nærmest er som at gå i et laboratorium. Og ja, vi laver eksperimenter. Vi gør det bare med kunder, marked og behov i stedet for molekyler. Men målet er det samme: at finde en logik.”

Fra civilingeniør til leder og brygmester

En af de, der tog springet fra ingeniør til leder er Morten Ibsen, der har valgt at supplere sin uddannelse som civilingeniør med en HD. I godt 22 år har Morten arbejdet hos Carlsberg, hvoraf de seneste godt ni år har været som leder og brygmester på Husbryggeriet Jacobsen i Valby.

“Hvis man er interesseret i et lederjob på et vist niveau er det rigtigt godt at tage en HD-uddannelse for at lære at tale med sine kommercielle kolleger, ligesom det har hjulpet mig meget i mit arbejde med innovation, at jeg har fået en større markedsforståelse,” siger Morten Ibsen, Brewery Director for Jacobsen Craft Brewery.

Uddannelsen førte da også til et job i Carlsbergs marketingafdeling, hvor Morten fik det kommercielle ansvar for Semper Ardens-serien, der er Carlsbergs første superpremium specialøl henvendt til restauranter og connaiseurs. Siden har Morten fået titlen som Brewery Director for Husbryggeriet Jacobsen:

“HD’en har givet mig en indsigt i økonomi, der er rigtig væsentlig, når jeg som leder af et bryggeri skal holde styr på budgetterne. Samtidig har det øget mit kendskab til forbrugerne, hvilket er særdeles relevant, når man skal udvikle produkter, der skal falde i kundernes smag.”

Morten Ibsen trækker dagligt på erfaringerne fra sin HD: “Vi har for nyligt haft et stort, eksperimenterende og innovativt projekt på Husbryggeriet Jacobsen, hvor jeg har stået for at skulle håndtere tilbud og leverandører og styre projektøkonomien. Mange af de ting tror jeg ikke, jeg havde håndteret lige så godt, hvis jeg ikke havde en HD-uddannelse i baghånden.”


HD-UDDANNELSEN PÅ CBS

En HD-uddannelse er en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse, der kombinerer den teoriestiske undervisning med den praktiske erfaring.

En fuld HD-uddannelse er normeret til i alt fire år fordelt med to år på hhv. HD 1.del og HD 2.del. Den tages som deltid, da hovedparten af studerende har fuldtidsarbejde ved siden af. Undervisningen ligger derfor også uden for normal arbejdstid, og man kan vælge i mellem hverdagsaftener, lørdags- eller onlineundervisning.

På HD 2.del har man mulighed for specialisering i:

 • Finansiering

 • Finansiel Rådgivning

 • International Business

 • Marketing Management

 • Organisation og Ledelse

 • Regnskab og økonomistyring

 • Økonomistyring og Procesledelse

 • Innovation Management

 • Supply Chain Management

Fleksibilitet: Uddannelsen kan sammensættes til at passe din hverdag. Du kan læse det samlet forløb eller som et enkeltfag ad gangen. Du kan derved f.eks. vælge, at din HD skal strække den over længere tid.

Niveau: HD-uddannelsen er en diplomuddannelse, og en HD 1. del og HD 2. del svarer tilsammen til en uddannelse på bachelorniveau.

 • Adgangskrav til HD 1. del: Gymnasial eksamen
 • Adgangskrav til HD 2. del: HD 1. del (eller tilsvarende uddannelser) og 2 års relevant erhvervserfaring (kan optjenes mens du læser HD 1. del)

Find HD uddannelserne ved CBS her

Senest opdateret: 01 apr 2022

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 15-07-2022

Den ultimative HD-uddannelsesguide

Denne uddannelsesguide er for dig, der er nået frem til, at en HD uddannelse kunne være et godt supplement til dine kompetencer. Bliv klogere på, hvad en HD uddannelse indebærer, og om uddannelsen nu også er det rette valg for dig.

Læs mere
Sidst opdateret 22-11-2021

HD-uddannelsen blev Simons professionelle springbræt

Mød Simon Ravnløkke som tog en HD-uddannelse på CBS og videresolgte sit hjertebarn, Papa Ramen.

Læs mere
Sidst opdateret 03-05-2022

Find den HD-uddannelse, som passer til dig

En HD-uddannelse er for dig, der vil kombinere dit arbejdsliv med en fleksibel efter- og videreuddannelse på et fagligt højt niveau. Men hvilken HD skal du vælge?

Læs mere
Sidst opdateret 11-08-2020

Virksomheder efterspørger nye business kompetencer

Ny undersøgelse viser, at det mest efterspurgte fagområde - blandt danske virksomheder - for efter- og videreuddannelse er økonomi og handel.

Læs mere