Sådan bruger du coaching som ledelsesredskab

Coaching handler om at skabe bedre performance, engagement og motivation. Læs her, hvordan du kan bruge coaching som ledelsesredskab.

Sådan bruger du coaching som ledelsesredskab

Målet med coaching kan handle om at skabe bedre performance, større engagement, motivation og innovation blandt ledere.

Coaching anskues som et værdifuldt værktøj inden for ledelsesudvikling, fordi du som leder tvinges til at arbejde med dig selv og reflektere over dine egne ressourcer. Således styrker du din selvindsigt og sociale kompetencer, så du kan skabe bedre resultater og blive en dygtigere leder overfor dine medarbejdere.


Men hvad betyder det egentlig at arbejde med coaching, og hvordan foregår det? Vi har taget en snak med Gry Hal, der arbejder som selvstændig ledelsesrådgiver og konsulent.

Gry har gennem mere end 20 år arbejdet med coaching af ledere i både private og offentlige virksomheder. Hun har derfor stor praktisk erfaring med skabe forretningsmæssig og menneskelig udvikling i virksomheder gennem rådgivning og coaching til ledere. 

Hvordan fungerer coaching?

Gennem coaching får du som leder hjælp og sparring til, hvordan du kan håndtere konkrete situationer, udfordringer og dilemmaer i din rolle som leder ved at styrke din selvindsigt og dine sociale kompetencer.

Ved at arbejde med dig selv og reflektere over dine egne ressourcer, opnår du en større selvindsigt og bliver bedre til at tackle hverdagens udfordringer. 

Der findes ikke to coachingforløb, der er ens. Alle forløb er udsprunget af en konkret situation eller en bestemt kontekst, og hvad du som leder har brug for arbejde med, vil ikke være identisk med, hvad andre ledere nødvendigvis har brug for arbejde med. Overordnet set kan man dog alligevel tegne et par linjer, der er fælles for fremgangsmåden i coachingforløb. 

Læs med nedenfor og bliv klogere på, hvordan du kan bruge coaching som et redskab i din ledelsesudvikling. Det er eksempler på spørgsmål, der kan anvendes i de forskellige faser – afhængig af situationen.

1. Fastlæg rammerne og sæt klare mål for coaching

Når du som leder beslutter at inddrage en coach, skyldes det typisk, at der er opstået en situation eller en udfordring, som du ønsker udefrakommendes hjælp til. Coaching tilbyder en anden synsvinkel eller måde at anskue situationen på, som kan være essentiel i en videre proces.

Først skridt handler derfor om at fastlægge rammer for coachingen og at få defineret målet. I ethvert coachingforløb er det helt essentielt at have målet for øje, så du som leder er klar over, hvad du skal arbejde mod – forretningsmæssigt og/eller ledelsesmæssigt. 

 • Hvad er den ønskede situation?
 • Hvad er det primære mål?
 • Hvor ser du dig selv om x tid?

2. Afklaring af nuværende og ønskede situation

Derefter handler næste skridt om at få defineret og beskrevet den nuværende situation og kontekst. Gennem gode og relevante spørgsmål fra en dygtig coach kan ledere opnå en større indsigt og afklaring i forhold til den nuværende situation: 

 • Hvad er situationen lige nu?
 • Hvad er mine største udfordringer i øjeblikket?
 • Hvad lykkedes godt for øjeblikket, og hvad lykkedes knapt så godt?
 • Hvordan er min adfærd lige nu, og hvilke følelser udløser det?

Dernæst handler det også om at afklare, hvordan du kommer fra den nuværende situation til den ønskede situation. Du er nødt til at beskrive og komme med konkrete forslag til, hvordan du kan nå derhen, hvor du gerne vil, hvis du skal nå dine fastlagte mål.

 • Hvad skal der til for, at jeg når i mål?
 • Hvad kan jeg selv gøre for at nå mine mål?
 • Hvad har jeg af ressourcer til at nå det endelige mål?
 • Hvad har jeg brug for hjælp til for, at jeg kan nå mine mål?

3. Alternativer

Undervejs i coachingen drøftes alternativer, og der samles op, så at du som leder kan få klarhed over de muligheder, du har.

 • Hvilke muligheder har tegnet sig indtil nu?
 • Hvad er blevet klarere?

4. Planlæg

I denne fase fastlægges så, hvad du rent faktisk vælger at gøre, dvs. I drøfter:

 • Hvem?
 • Hvad?
 • Hvornår?
 • Realisme?

5. Følg op og evaluér

Sidste trin handler om opfølgning. I enhver udviklings- og forandringsproces er det vigtigt, at du følger på din proces og fremgang. Ved at evaluere og følge op på den proces, du har været igennem, bliver det tydeligt for dig at se, om du er kommet i mål, og hvad du har lært. 

 • Hvad har jeg fået ud af denne proces?
 • Hvad vil jeg helt konkret gøre?
 • Hvad kan jeg lære af til næste gang?
 • Hvad skal jeg sørge for at arbejde videre med? 

Coaching er en fremgangsmåde og et værktøj, du som leder kan benytte dig af i forhold til at skabe værdi i din personlige og faglige udvikling. Ved at inddrage en coach, som kan stille afklarende og kritiske spørgsmål, igangsættes en reflekterende proces, hvor du tvinges til at arbejde med dig selv. 

At arbejde med sig selv er første skridt mod at blive en dygtig leder, fordi du opnår større selvindsigt og bliver klar over dine egne styrker og ressourcer såvel som begrænsninger.

Du er ikke din egen coach

Det er vigtigt ikke at undervurdere, hvor værdifuldt det kan være at inddrage en coach. Selvom processen er beskrevet ovenfor, er det ikke ensbetydende med, at du blot kan duplikere den over på din situation eller virkelighed.

En coach kan stille de spørgsmål, som du ikke kan stille dig selv, fordi personen ikke er en del af konteksten. Samtidig kan du bedre fordybe dig i processen, når din coach sikrer selve styringen af samtalen.

Sørg desuden for at vælge en coach, som har erfaring med ledelse, og som har en uddannelsesmæssig coachbaggrund, der bygger på specifikke og høje krav til kompetencer, praktisk erfaring og etisk adfærd.


Annoncer