Styrk teamet med enneagrammet

Du har helt sikkert hørt om Enneagrammet. Men hvad er Enneagrammet egentlig for en størrelse, og hvad kan det bruges til? Læs hvordan enneagrammet styrker teamworket på jobbet lige her.

Styrk teamet med enneagramemet

Du har helt sikkert hørt om Enneagrammet. Det er jo ét af de helt store buzz-begreber inden for selvudviklingsindustrien. Du har helt sikkert også en god ven, en bekendt eller en kollega, der har taget en Enneagram-test og fundet ud af, at deres udprægede perfektionisme eller hjælper-gen faktisk er dybt rodfæstet i deres personlighed.

Men hvad er Enneagrammet egentlig for en størrelse, og hvordan gavner det dig at kende din personlighedstype? Kan det gøre en forskel for den måde du ser dig selv på, og kan det i sidste ende komme til at gavne dine relationer til både familien og kollegerne på jobbet?

Finduddannelse.dk har søgt eksperthjælp i Morten Gelbek for netop at give dig svarene på disse spørgsmål. Han er ledende Trainer og indehaver af NLP Aalborg og har mere end 15 års erfaring med Enneagrammet.

Enneagrammet gør dig fri af dine personlighedsmønstre

Enneagrammet er en typologi, der arbejder med at bevidstgøre aspekter af den menneskelige psyke. Enneagrammet henviser specifikt til 9 forskellige personlighedstyper og kortlægger de dybtliggende motiver for, hvorfor vi mennesker gør som vi gør. En Enneagramtest vil altså give dig en indikation af, hvordan dit verdensbillede hænger sammen, ligesom du vil få en større forståelse af, hvordan dine - ofte ubevidste - motiver styrer din personlighed, værdier, tankemønstre og handlinger.

Netop ordet indikation er af stor betydning her. Det er nemlig sådan, at ingen test er 100 % korrekt. Det kan være, at du - i testsituationen - måske misforstår instruktionen eller, hvad du bliver spurgt om, og du er jo den du er, på trods af det faktum. Derfor er den Enneagramtype du nu måtte være blot en indikation eller et billede af din grundlæggende personlighed, og du må kunne genkende noget i det for, at du opnår et udbytte. Også her er Morten Gelbek og NLP Aalborg eksperter. Den test de anvender har nemlig en nøjagtighed i resultatet på hele 95 %, ligesom den også indikerer om der skulle være sikkerhed eller usikkerhed omkring dit resultat. Få mere af vide om deres test her.

Nok får du altså et billede af, hvem du er eller hvordan din personlighed er skruet sammen, men det handler i høj grad om, at du ikke stagnerer med den viden du får. Enneagrammet er nemlig ikke sat i verden for, at den enkelte bare skal kende sin type og så ellers affinde sig med den.

Det er nemlig lige præcis den indsigt du får ud af testen, der gør Enneagrammet til et egnet redskab i forhold til din selvudvikling, opbygning af relationer og konfliktløsning. Det flytter nemlig noget, siger Morten, at blive bevidst om sin egen måde at være i verden på og fremhæver to af enneagrammets helt centrale funktioner: Øget kendskab til én selv, og øget forståelse af den enkelte fra omverden siger Morten:

Jeg betragter Enneagrammet som et fantastisk redskab, der kan hjælpe den enkelte til at være mindre fastlåst i sin type. Enneagrammet er faktisk - modsat af, hvad det først lige fremstår som - en rigtig fin hjælp til at bryde ud af den fastlåsthed, så man kan få adgang til flere ressourcer og udvikle flere forskellige sider af sig selv. Så formålet med Enneagrammet er sådan set at blive mindre typebestemt, hvor paradoksalt det end lyder. Sagt anderledes, så er Enneagrammet en frigørelsesproces fra vores fastlåste personlighedsmønstre.


Du vil altså blive enormt bekendt med mange aspekter af dig selv, hvorfor du måske også vil opnå en større barmhjertighed i forhold til dig selv og nogle af dine handlinger. Med en Enneamgramtest vil du blive spurgt til, hvordan du typisk vil reagere i en given situation. Ud fra dine svar vil du få svar og en motivationsafklaring. Hvorfor er det, at du gør som du gør og hvilke behov er det egentlig, at de personlighed prøver at opfylde for dig? Alt sammen vil det ruste dig til dit videre arbejde med dig selv, og det er her, at mulighederne findes.

Og netop det at arbejde med sig selv har en afgørende betydning for din videre udvikling. Via testen bliver du klar over nogle tankemønstre og handlinger, men arbejdet stopper ikke der. Faktisk er det lige her, at det begynder. Det kræver ofte meget undervisning og træning i at forstå sin personlighedstype; både i forhold til at forstå dine egne unikke ressourcer, men også dine udfordringer og svagheder. Arbejdet kan dog blive begyndelsen på en meget bedre version af dig selv.  

Perfektionisten, hjælperen og de 7 andre

Som nævnt ovenfor henviser Enneagrammet altså til 9 forskellige personlighedstyper, der grafisk repræsenteres som punkter placeret på en cirkel. De 9 personlighedstyper inddeles yderligere ind i 3 forskellige intelligenser: Nemlig en mental, en instinktiv og en emotionel intelligens. Hver af de forskellige typer har anlæg for én af disse intelligenser, hvilket bevirker, at Enneagrammet inddeles i tre centre, nemlig hoved-, hjerte- og kropscentret med tre typer i hver.

De 9 personlighedstyper har altså deres basis i et af disse centre. Det betyder, at typens udgangspunkt er enten mental, emotionel eller instinktiv. Så selvom alle mennesker bruger alle tre måder at tænke på, har man særlig udviklet et af de tre områder - og dette har indflydelse på typens opmærksomhed, evner og hvad typen især kan arbejde med at udvikle.

Enneagram NLP Aalborg

Hver af de 9 typer er helt unikt ressourcefulde og indeholder særegne talenter, styrker, svagheder og udfordringer. Hver af typerne kan noget som de andre ikke kan, ligesom hver type også har sine helt klare begrænsninger. Og det er især dem, som Morten finder mest interessant:

Det er jo her, at alle mulighederne ligger. Det kræver bestemt en konfrontation med én selv, og når jeg underviser er jeg tit blevet mindet om, at jeg også gerne må fokusere på de positive sider af typerne. Nogle gange kan det jo være hård kost at blive bevidst om sine vaner og handlinger, men det er altså givet godt ud, hvis man begynder at blive opmærksom på sig selv på den måde.

Enneagrammet påpeger nemlig, med sin blotlæggelse af den enkeltes ubevidste motiver, at den enkelte - helt instinktivt - gør brug af de samme, velkendte strategier i de givne situationer vi nu måtte komme ud for. Og det er netop her, at vi bliver taget til fange af vores egen personlighed. For det første giver det næsten sig selv, at det ikke er gavnligt at gøre brug af de samme strategier i kontekster, der alle har forskellige fortegn. For det andet, så kan det være, at vores underliggende motiver får os til at fremstå uheldigt i situationer, som gør, at vi ikke får vores behov opfyldt på den måde som vi ønsker det:

Man kan sige, at det er vores personligheds opgave, at få vores behov opfyldt. Det lykkes ikke altid lige godt, fordi vi gør tit bare det samme og det samme igen. Enneagrammet anskuer personligheden som noget vi navigerer i til hverdag, og hvis vi hele tiden støder på de samme udfordringer eller bare ønsker at udvikle os, jamen så må vi altså se på de svagheder og udfordringer vi nu engang har. Vi vender jo ofte det blinde øje til dem, men ved at kigge på dem, kan vi komme frem til nogle nye strategier, der rykker noget.


Sagt på en anden måde, så kan det være, at en af dine vaner bliver for dominerende - enten i en privat eller jobmæssig sammenhæng. Ved at blive bekendt med disse, og anerkende deres eksistens, så kan du finde nye og mere givtige metoder til at opnå, det du gerne vil. Dog på en meget mere hensigtsmæssig måde, som både gavner dig og dine omgivelser.

Tag enneagrambrillerne på, når du ser dine kolleger i øjnene

Det er netop også denne konfrontation med dig selv, der gør enneagrammet til et relationsskabende redskab. At arbejde konstruktivt med relationer - privat såvel som på jobbet - kræver nemlig konstruktivt arbejde med dig selv. Men når du forstår din egen personlighed bedre, så bliver det også meget nemmere at anerkende andres siger Morten:

Omdrejningspunktet i enneagrammet er relationer, og relationer er omdrejningspunktet i dit liv. Det er jo to personligheder, der mødes i en given relation. Og nogle gange har vi det med at reagere ret kraftfuldt på hinanden, især hvis vi føler os truede af den andens personlighed. Men, hvis vi forstår, at konfrontationen bare består i, at vores personligheder og vaner er forskellige, så gør det, det lige pludselig meget nemmere at være i. Der opstår nemlig en erkendelse af, at de andre også har ting ved deres personlighed, som de ikke altid kan styre, men det gør dem ikke til dårligere mennesker med slette motiver.


Et kendskab til hinandens typer på arbejdspladsen vil derfor kunne afmontere rigtige mange af de små konfrontationer, som forekommer i løbet af en arbejdsdag. Det at se på sine kolleger med enneagrambriller på vil bestemt gavne livet i en virksomhed forklarer Morten:

Det at erkende, at vi er her med hver vores personlighed frisætter ret hurtigt en forståelse og en rummelighed, og man begynder måske endda at værdsætte forskellighederne og de andres kompetencer. Man forstår lige pludselig at se kvaliteterne hos perfektionisten i stedet for at blive irriteret over, at han eller hun hele tiden påpeger dine slåfejl, og man lærer, at hjælperen spørger om man har brug for hjælp grundet hans eller hendes egen lyst til behovsopfyldelse. Ikke fordi du er hamrende hjælpeløs.



Den perfekte team-dag - find jeres enneagramtype i fællesskab

Morten påpeger i forlængelse heraf, at enneagramtestning af alle medarbejdere i en virksomhed er en god investering i teamet, da det bestemt øger den enkeltes menneskeforståelse, kommunikation og samarbejde:

Det er jo et kendt fænomen, at menneskene er virksomhedens vigtigste ressource, så når menneskene fungerer i en virksomhed, jamen så fungerer virksomheden. Så hvis alle bliver bevidste om og anerkender både egne og andres helt unikke talenter og kvaliteter vil det gøre en stor forskel. Jeg plejer at sige, at hvis hver medarbejder bare rykker sig en centimeter, jamen så har kan vi ende med at rykke os en meget afgørende afstand, og det vil både kunne ses og føles.


Kendskabet vil ikke bare rykke noget medarbejderne imellem. Ledelsen vil ligeledes blive bekendt med, hvilke typer, der arbejder i deres virksomhed, hvorfor de vil blive i stand til at iværksætte lige præcis de ting, den enkelte og teamet har behov for. Både i dagligdagen eller, hvis den enkelte begynder, at vise tegn på stress eller andet, der skal håndteres hurtigt. Her gælder devisen om at den enkelte har brug for noget forskelligt nemlig også. Enneagrammet er altså en gevinst for den enkelte, fællesskabet og virksomheden.

Vil du blive bevidst om dit udviklingspotentiale og få et dybdegående kendskab til enneagrammet, så læs mere om NLP Aalborg og Mortens kurser her. Start din udvikling allerede i dag.


Annoncer