Guide: BAB - befordring af bevægelseshæmmede

Bliv chauffør til flex- og sygetransport med et BAB kursus. Denne arbejdsmarkedsuddannelse uddanner dig på blot fem dage. Læs mere lige her.

Guide: BAB - befordring af bevægelseshæmmede

Med et BAB kursus bliver du uddannet til at køre sygetransport, handicapbefordring og flextrafik. Det er en supplering til dit bus- eller taxakørekort, som tager max 7 dage og består af obligatoriske kursusmoduler.

Kan du lide at arbejde med mennesker, og vil du gerne tage din chauffør-karriere et skridt videre? Så kan et BAB kursus være vejen frem for dig.

BAB er et bevis, der supplerer dit bus- eller taxakørekort, som giver dig mulighed for at køre flex- og sygetransport, handicap befordring, skoleelever med specielle behov mv.

BAB står for befordring af bevægelseshæmmede, og herunder kan du læse lidt om de obligatoriske moduler du skal igennem, for at blive BAB chauffør.

De fleste steder har et BAB kursus en varighed af 5 dage, men hos nogle udbydere kan forløbet tage 7 dage. Det skyldes de fleste steder at modulerne er udvidet, så du også får BAB 3b med. Det kan du læse mere om længere nede i denne guide.

Find dit BAB kursus her

Bliv chauffør til flex- og sygetransport

Et BAB kursus består af tre selvstændige AMU moduler, og tager typisk fem dage, hvis de tages på én gang.

Undervisningen har fokus på, hvordan du bedst håndtere dine passagerer med fysiske eller psykiske udfordringer. Det betyder du får viden om ergonomi, typer af handicap, hvordan du skal reagere ved ulykker, sygdom, alarmering og evt. evakueringer.  

Med et BAB kursus, opkvalificere du dine kompetencer, og står dermed stærkere på arbejdsmarkedet. Dine evner som chauffør kombineret med et befordring af bevægelseshæmmede bevis giver dig altså en masse muligheder, for at bestride mange flere typer af jobs inden for transportbranchen.

BAB-uddannelsens moduler

BAB modul 1: Introduktion til offentlig servicetrafik (1 dag)

BAB modul 2: Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer (2 dage)

BAB modul 3a: Befordring af fysisk handicappede med liftbil (2 dage)

BAB modul 3b: Befordring af fysisk handicappede med trappemaskine (2 dage)

Derudover er det muligt at tage et 4. modul som efteruddannelse, som hedder “Ajourføring af chauffører i offentlig servicetrafik”.

Krav og regler hvis du ønsker et BAB kursus

For at være kvalificeret til at tage BAB kurset, er der et par krav, du skal opfylde. Du skal fx være fyldt 21 år, du skal have været i besiddelse af et B-kørekort i mindst 3 år, ligesom du skal have et gyldigt erhvervskørekort til taxa eller bus (også kaldet chaufførkort).

Hvis ikke du har erhvervskørekort, kan du tage et taxakørekort eller buskørekort. Tager du et taxakørekort får du automatisk de obligatoriske BAB-kurser, og er dermed kvalificeret til at køre som flex eller sygetransport chauffør. Tager du et buskørekort, skal du tage BAB-modulerne ved siden af, for at blive kvalificeret. 

Udover dit kørekort, skal du være opmærksom på, at der er forskellige regler for, hvor mange passagerer du må køre med. Som taxachauffør må du køre de mindre vogne med op til 9 passagerer, inkl. dig selv. Som buschauffør kan du køre med flere passagerer/patienter.

Se alle BAB kurserne her

Modul 1 - Introduktion til offentlig servicetrafik

Det første modul giver en introduktion til offentlig servicetrafik, og de krav der bliver stillet til chaufførerne. Modulet tager 1 dag at gennemføre, og undervisningen kommer bl.a. Ind på:

 • Lovgrundlaget for trafikselskabers og kommuners virke inden for offentlig servicetrafik
 • Krav om egen uddannelse
 • Regelsættet for offentlig servicetrafik
 • Servicekrav
 • Trafikstyring
 • Ordninger for befordring af borgere med forskellige behov.

Modul 2 - Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer

Modul 2 på BAB-uddannelsen tager to dage, og her får du viden om forskellige handicap, sygdom og aldring. Herunder får du teori og viden om, hvordan du betjener den handicappedes personlige hjælpeudstyr, hvordan du anvender korrekt løfte- og bæreteknik, hvordan du gennemfører en komfortabel personbefordring i køretøj mv.

Gennem dette modul er der blandt andet undervisning i:

 • Handicap, sygdom og aldring
 • Arbejdsstillinger
 • Anvendelse af supplerende ilt
 • Korrekt løfte- og bæreteknik
 • Kommunikation med passagerer
 • Evakuering af handicappede passagerer fra køretøj.

Modul 3 - Befordring af fysisk handicappede passagerer

Modul 3 kan faktisk dele op i to dele, nemlig BAB 3a og BAB 3b. Det er kun BAB 3a (Befordring af fysisk handikappede med liftbil), der er en del af den fulde BAB-uddannelse hos de fleste udbydere. Dog anbefaler de fleste steder at du også tager BAB 3b (Befordring af fysisk handicappede med trappemaskine), da det er et krav hos mange vognmænd. Hos mange udbydere vil det være muligt at tage BAB 3b i forlængelse af den 5-dages BAB-uddannelse.

Modul 3(a) tager to dage, og som deltager opnår du blandt andet kendskab til korrekt anvendelse og betjening af liften. Derudover ved du, hvorfor dan gennemfører en sikker og tryg befordring af kørestolsbrugeren. Du lærer desuden hvordan du fastspænder en kørestol og bruger korrekt ud fra gældende lovgivning.

På dette modul får du blandt andet undervisning i:

 • Eftersyn, vedligehold og kontrol af liften
 • Hvordan du anvender korrekt løfte- og bæreteknik
 • Korrekt kommunikation med den handicappede.

Med BAB 3b Befordring af fysisk handicappede med trappemaskine kan du gennem teori og praktik anvende balancerede og ubalancerede trappemaskiner på ligeløbstrapper og drejende trapper. Du får desuden viden om eftersyn og kontrol af trappemaskine, ligesom du lærer at anvende korrekt løfte- og bæreteknik samt udføre korrekt kommunikation med den handicappede.

Modul 4 - Ajourføring af chauffører i offentlig servicetrafik

Modul fire er en obligatorisk efteruddannelse på tre dage, der henvender sig til chauffører, der udfører eller tidligere har udført offentlig servicetrafik, hvis BAB-bevis er fem år eller ældre. BAB-beviserne udløber nemlig efter fem år, hvorefter du skal forny dem. Dette gør du netop med et BAB 4 kursus.

Her bliver du undervist i:

 • Offentlig servicetrafik
 • Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer
 • Førstehjælp
 • Energirigtig og miljøvenlig kørsel

Vil du være BAB chauffør?

Find dit BAB kursus her

Kilder: tur.dk, dekra.dk, ucplus.dk, trafikskolen.dk


Annoncer