Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Guide: BAB - befordring af bevægelseshæmmede

Bliv chauffør til flex- og sygetransport

Bliv chauffør til flex- og sygetransport, med et BAB kursus bliver du uddannet til at køre sygetransport, handicapbefordring og flextrafik. Det er en supplering til dit bus- eller taxakørekort, som tager fem dage og består af tre selvstændige kursusmoduler.

Kan du lide at arbejde med mennesker, og vil du gerne tage din chauffør-karriere et skridt videre? Så kan et BAB kursus være vejen for dig. BAB er et bevis, der supplere dit bus- eller taxakørekort, som giver dig mulighed for at køre sygetransport, handicap befordring, skoleelever med specielle behov mv.

BAB står for befordring af bevægelseshæmmede, og herunder kan du læse lidt om de tre obligatoriske moduler du skal igennem, for at blive BAB chauffør.

Find dit BAB kursus her

Bliv chauffør til flex- og sygetransport

Et BAB kursus består af tre selvstændige AMU moduler, og tager fem dage, hvis de tages på én gang.

Undervisningen har fokus på, hvordan du bedst håndtere dine passagerer med fysiske eller psykiske udfordringer. Det betyder du får viden om ergonomi, typer af handicap, hvordan du skal reagere ved ulykker, sygdom, alarmering og evt. evakueringer.  

Med et BAB kursus, opkvalificere du dine kompetencer, og står dermed stærkere på arbejdsmarkedet. Dine evner som chauffør kombineret med et befordring af bevægelseshæmmede bevis giver dig altså en masse muligheder, for at bestride mange flere typer af jobs inden for transportbranchen.

De tre AMU moduler:

 • BAB modul 1: Introduktion til off. servicetrafik (1 dag)
 • BAB modul 2: Befordring af sygdoms- og aldersvækkede passagerer (2 dage)
 • BAB modul 3: Befordring af fysisk handicappede passagerer (2 dage)

Derudover er det muligt at tage et 4. Modul som efteruddannelse, som hedder “Ajourføring af chauffører i offentlig servicetrafik”.

Krav og regler hvis du ønsker et BAB kursus

For at være kvalificeret til at tage BAB kurset, er der et par krav, du skal opfylde. Du skal fx være fyldt 21 år, ligesom et du skal have et gyldigt erhvervskørekort til taxa eller bus. Hvis ikke du har erhvervskørekort, kan du tage et taxakørekort eller buskørekort. Tager du et taxakørekort får du automatisk de obligatoriske BAB-kurser, og er dermed kvalificeret til at køre som flex eller sygetransport chauffør. Tager du et buskørekort, skal du tage BAB-modulerne ved siden af, for at blive kvalificeret.

Udover dit kørekort, skal du være opmærksom på, at der er forskellige regler for, hvor mange passagerer du må køre med. Som taxachauffør må du køre de mindre vogne med op til 9 passagerer, inkl. dig selv. Som buschauffør kan du køre med flere passagerer/patienter.

Se alle BAB kurserne her.

Modul 1 - Introduktion til offentlig servicetrafik

Det første modul giver en introduktion til offentlig servicetrafik, og de krav der bliver stillet til chaufførerne. Modulet tager 1 dag at gennemfører, og undervisningen kommer bl.a. Ind på:

 • Lovgrundlaget for trafikselskabers og kommunens virke
 • Trafikselskabets opgaver i offentlig servicetrafik
 • Udbudsbetingelser
 • Krav til vognmandens og chaufførers uddannelse
 • Trafikselskabets forskellige kørselsordninger
 • Bestillingssystemer
 • Kommunikationsmodeller
 • Regler for kørsel
 • Kvalitetsnormer og servicekrav

Målet med modul 1 får man som chauffør også viden om, hvordan man reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af færdselsuheld og ulykker. Herunder hvordan man foretager alarmering, anvender brandslukningsmateriel og foretager evakuering fra køretøjet.
Dagen afsluttes med en multiple-choice test, som skal bestås.

Modul 2 - Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer

På modul 2 tager to dage, og her opnår chaufføren viden om forskellige sygdomme og aldringsvækkelse, og herunder chaufførens egne arbejdsstillinger. Derudover får chaufføren også indsigt i hvordan passagerer skal håndteres, så der tages hensyn til de specielle fysiske eller psykiske situation.

Det er fx undervisning i:

 • Handicap, sygdom og aldring
 • Passagerers anvendelse af supplerende ilt
 • Ergonomi, løfte- og støtteteknik
 • Kommunikation
 • Evakuering af handicappede passagerer fra køretøj

Ved afslutning af kurset Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer gennemføres en certifikatprøve, som skal bestås.

Modul 3 - Befordring af fysisk handicappede passagerer

Modul 3 tager to dage, og som deltager opnår du kendskab til forskellige fysiske handicaps og lærer at betjene hjælpeudstyr som trappemaskiner og hydraulisk lift i køretøjet, samt foretage fastspænding af kørestole og handicappede.

Du får undervisning i:

 • Eftersyn og vedligehold af kørestol, lift og trappemaskiner
 • Den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr
 • Løfte- og bæreteknik
 • Anvendelse af trappemaskiner
 • Fastspænding af kørestole

Modul 4 - Ajourføring af chauffører i offentlig servicetrafik

Modul fire er en obligatorisk efteruddannelse på tre dage, der henvender sig til chauffører, der udfører eller tidligere har udført offentlig servicetrafik, hvis BAB er fem år eller ældre.

Her bliver du undervist i:

 • Offentlig servicetrafik
 • Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer
 • Førstehjælp
 • Energirigtig og miljøvenlig kørsel

Kurset afsluttes med en online prøve, som er en multitest, hvorefter der udstedes både AMU kursusbevis og Certifikat for Modul 4.

Viden om BAB og modulerne kommer fra tur.dk samt ucplus.dk

Vil du være BAB chauffør?

Senest opdateret: 22 jan 2019

Få nyheder, trends og insight
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få indblik i uddannelsesmarkedet samt inspiration til kommende kompetenceudvikling!