Viser 1-6 af 6
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-6 af 6

Befordring holder samfundet kørende

BAB står for befordring af bevægelseshæmmede, og er et kursus, der giver dig lov til at transportere svært bevægelseshæmmede. Det er personer der ikke selv kan tage med offentlig transport, og som derfor er meget afhængig af dig som chauffør.

Som BAB chauffør kommer du til at have meget mere kontakt med dine passagerer, end du måske er vant til. Det kan være både handicappede, ældre eller patienter, som skal køres til forskellige aktiviteter og behandlinger. I Danmark er det nemlig lovpligtigt, at der stilles transport til rådighed for svært bevægelseshæmmede mennesker.

Et BAB bevis er en supplering til dit bus- eller taxakørekort, og som kan være med til at tage din karriere videre indenfor chauffør og servicefeltet.

BAB kursus

BAB kursus – styrk dine færdigheder

Et BAB kursus tager fem dage, og består af tre selvstændige AMU kursusmoduler. Gennem kurset opkvalificerer du dine kompetencer, og står dermed stærkere på arbejdsmarkedet.

Undervisningen har fokus på, hvordan du bedst håndterer dine passagerer med fysiske eller psykiske udfordringer. Det betyder du får viden om ergonomi, typer af handicap, hvordan du skal reagere ved ulykker, sygdom, alarmering og evt. evakueringer.  

Handicapchauffører beskæftiger sig med personbefordring i forbindelse med offentlig servicetrafik, Flextrafik, befordring af sygdoms alderssvækkede personer, befordring af bevægelseshæmmede, sygetransport mv. 

De tre moduler hedder:

BAB modul 1: Introduktion til off. servicetrafik (1 dag)

Det første modul giver en introduktion til offentlig servicetrafik, og de krav der bliver stillet til chaufførerne. Modulet tager 1 dag at gennemfører, og undervisningen kommer bl.a. Ind på:

 • Lovgrundlaget for trafikselskabers og kommunens virke
 • Trafikselskabets opgaver i offentlig servicetrafik
 • Udbudsbetingelser
 • Krav til vognmandens og chaufførers uddannelse
 • Trafikselskabets forskellige kørselsordninger
 • Bestillingssystemer
 • Kommunikationsmodeller
 • Regler for kørsel
 • Kvalitetsnormer og servicekrav

BAB modul 2: Befordring af sygdoms- og aldersvækkede passagerer (2 dage)

På modul 2 opnår chaufføren viden om forskellige sygdomme og aldringsvækkelse, og herunder chaufførens egne arbejdsstillinger.

 • Handicap, sygdom og aldring
 • Passagerers anvendelse af supplerende ilt
 • Ergonomi, løfte- og støtteteknik
 • Kommunikation
 • Evakuering af handicappede passagerer fra køretøj

BAB modul 3: Befordring af fysisk handicappede passagerer (2 dage)

På modul 3 lærer du at betjene hjælpeudstyr som trappemaskiner og hydraulisk lift i køretøjet, samt foretage fastspænding af kørestole og handicappede.

 • Eftersyn og vedligehold af kørestol, lift og trappemaskiner
 • Den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr
 • Løfte- og bæreteknik
 • Anvendelse af trappemaskiner
 • Fastspænding af kørestole

Derudover er det muligt at tage et 4. Modul som efteruddannelse, som hedder “Ajourføring af chauffører i offentlig servicetrafik”. Dette kursus henvender sig til chauffører, hvis BAB certifikat er 5 år eller ældre, og er altså obligatorisk.

På efteruddannelsen får du viden om offentlig servicetrafik, befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer, førstehjælp og energirigtig kørsel.

Krav og regler hvis du ønsker et BAB kursus

For at være kvalificeret til at tage BAB kurset, er der et par krav, du skal opfylde. Du skal have et gyldigt erhvervskørekort til taxa eller bus, ligesom at du skal være fyldt 21 år.

Dit kørekort siger noget om, hvor stort et køretøj du må kører med, ligesom antallet af sæder, også har en betydning. Hvis du ikke allerede har et erhvervskort, kan du tage det i umiddelbar forbindelse med kurset. Hvilket BAB kursus du skal vælge for at blive handicapchauffør afhænger af størrelsen på din vogn.

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen