Vis finduddannelse.dk som: Mobile

Guide: Find din efter- eller videreuddannelse på et af landets universiteter

Drømmer du om at skifte spor eller måske få nye perspektiver på dine arbejdsopgaver, så er det måske på tide at efteruddanne dig. I dag er der et stort fokus på, at man skal udvikle sig livet igennem, og det gælder også for din karriere.

Mange hælder måske til kortere og mere praksisnære efteruddannelser hos en af de mange private kursusudbydere, men faktum er, at universiteterne også for alvor er kommet ind i kampen om at tiltrække studerende til deres efteruddannelser. Så overvejer du at efter- eller videreuddanne dig, skal du gøre dig selv den tjeneste at orientere dig i universiteternes væld af uddannelsesmuligheder, så du kan danne dig et kvalificeret overblik. Vi har her lavet en guide over de efter- og videreuddannelsesmuligheder, der findes på landets universiteter. 

Diplom- og Masteruddannelser

Før vi begynder den guidede tour rundt i de forskellige muligheder, vil vi først lige præcisere definitionen på de to efter- og videreuddannelsesmuligheder, du oftest støder på hos universiteterne, nemlig:

Diplomuddannelse

Diplomuddannelser er i vækst for tiden og henvender sig generelt til voksne, der har en kort eller mellemlang videregående uddannelse. Den er typisk opbygget som et deltidsstudie med deltagerbetaling over en 2-3 år (alt efter hvilket diplom, det er). Nogle af dem kan også tages på fuldtid over 1 år. Især HD uddannelserne er en populær erhvervsøkonomisk diplomuddannelser, som tilbydes på de fleste universiteter.

Læs vores HD uddannelsesguide 

Masteruddannelse

At en kandidat på engelsk hedder en master, skal man ikke lade sig narre af, da det er noget ganske andet i en dansk sammenhæng.  Det er en uddannelse, der henvender sig til voksne med en videregående uddannelse. For det meste strækker den sig over 2 år og kan studeres som en deltidsuddannelse.

Masteruddannelser har deltagerbetaling, men kan i visse tilfælde. søge Statens  Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Nogle Masteruddannelser kræver 2 års erhvervserfaring

Derudover har de fleste universiteter en række kortere kurser og enkeltfag, som ofte tilbydes som tompladsordninger, Se mere herom under vores beskrivelser af de forskellige universiteters uddannelser herunder, eller gå ind på dit foretrukne universitet og læs mere herom.

Se hvilke efter- og videreuddannelser, der findes på dit foretrukne universitet eller handelshøjskole 

Ordinær uddannelse vs. Efteruddannelse       

Fuldtid vs. Deltid 

Kandidat (Lang videregående uddannelse) = Masteruddannelse

Bachelor (Mellemlang videregående uddannelse) = Diplomuddannelse

KVU (Kort videregående uddannelse) = Akademiuddannelse

STX/HHX/HTX/HF/EUC/EUX = AMU (arbejdsmarkedsuddannelse)

Grundskolen = FVU (Forberedende voksenuddannelse)

KU

 

Københavns Universitet, KU                  

På Københavns Universitet har de en del masteruddannelser samt et par diplomuddannelser:

Masteruddannelser

 • Flexible Master's Programme from the Centre of African Studies
 • Master of Companion Animal Clinical Science
 • Master i Cross-Media Communication
 • Master i dansk som andetsprog
 • Master of Disaster Management
 • Master i Fremmedsprogspædagogik
 • Master i Fødevarekvalitet og -sikkerhed
 • Master i Idræt og Velfærd
 • Master of Industrial Drug Development
 • Master i Informationsvidenskab og kulturformidling
 • Master i Konfliktmægling
 • Master of Laboratory Animal Science
 • Master i Landdistriksudvikling og Landskabsforvaltning
 • Master i Miljø- og Energiret
 • Fleksibel Master i Offentlig Ledelse (MPG'en)
 • Master of Pharmaceutical Regulatory Affairs
 • Master of Public Health
 • Master i Scienceundervisning
 • Master i Sundhedsantropologi
 • Fleksibel Master fra Søren Kierkegaard Forskningscenteret
 • Fleksibel Master fra det Teologiske Fakultet
 • Master of Veterinary Public Health

Diplomuddannelser

 • Diplomuddannelse i Kriminologi
 • Pædagogisk Diplomuddannelse i Idræt
 • Teknologisk Diplomuddannelse i Parkvirksomhed
 • Diplomuddannelse i Informationssøgning 

Åbent Universitet

Du har mulighed for at følge mange af universitetets kurser som særligt tilrettelagte forløb om aftenen eller som fjernundervisning. De foregår over en 2-4 måneders periode eller ½ - 1 helt år. Det er helt frivilligt, om man vil afslutte kurserne med en eksamen. Du skal dog opfylde visse adgangskrav, som er forskelligt fra kursus til kursus. Du skal selv betale for kurset, og prisen afhænger af antal ECTS point kurset er nomineret til, samt hvor meget staten yder i støtte. 

Sommerskole

Inden for områderne sundhed, biovidenskab, samfundsvidenskab og teologi udbydes flere enkeltfag henover sommeren. De foregår alle over 4 uger og prisen er 19.000 kr. ekskl. moms.

Online fjernundervisning.

Nogle enkeltfag tilbydes også online som fjernundvsining. De er typisk engelsksprogede, og har studerende fra hele verden.  

Derudover tilbydes også specielt skræddersyede kurser til enten firmaer eller privatpersoner.

Leder du efter noget specifikt?

Top

SDU
Syddansk Universitet, SDU

Syddansk har også en del master- og diplomuddannelser:

Masteruddannelser

 • European Master in Social Work
 • Master i børne- og ungdomskultur - medier og æstetiske læreprocesser
 • Master i gymnasiepædagogik
 • Master i hospitalsmanagement
 • Master i international virksomhedskommunikation
 • Master i it
 • Master i miljø- og energiret
 • Master i naturfagsundervisning
 • Master i offentlig kvalitet og ledelse
 • Master i offentlig ledelse
 • Master i projektledelse
 • Master i rehabilitering
 • Master of Business Administration
 • Master of Public Management
 • Masteruddannelsen Deutschland heute

Dilpomuddannelser

 • Diplom i bioteknologi, procesteknologi og kemi
 • Diplom i stærkstrømsteknologi
 • HD 1. del
 • HD 2. del i Finansiel rådgivning
 • HD 2. del i Marketing Management
 • HD 2. del i Organisation og ledelse
 • HD 2. del i Regnskab og økonomistyring
 • HD 2. del i Supply Chain Management
 • HD erhvervsøkonomi
 • HD fjernundervisning


Uddannelser på deltid

Disse uddannelser giver dig kompetencer på bachelorniveau. Deres varighed er mellem et ½ til 5 år. Du kan søge ind med en studentereksamen eller en professionsbachelor. Nogle af uddannelserne tilbydes også som enkeltfag.  

Deltidsuddannelser på syddansk:

 • Cand.merc.aud.
 • Jura
 • Latin
 • Manuskriptudvikling
 • Skrivekunst

Enkeltfag

Dette dækker over kortere forløb som f.eks. kurser, enkeltmoduler og valgfrie moduler. De udbydes på diplom-, kandidat-, master- eller bachelorniveau. De kan vare få dage eller strække sig over et halvt år. Du har mulighed for at tage et eller flere enkeltfag på stort set alle SDU's masteruddannelser. Du kan læse dem samtidig eller i forlængelse af hindanden.

Kurser og konferencer

SDU tilbyder dig den nyeste forskningsbaserede viden via diverse konferencer og kurser. Der tilbydes en unik kombination af teori, forskning og praksis gennem et skræddersyet tilrettelagt forløb. Det opsættes efter konkrete forespørgsler til offentlige og private virksomheder.     

Tompladsordningen

Tompladsordningen er for dig, der kan studere i dagtimerne. På SDU er der ca 400, der studerer på tompladsordningen hvert år. Der er mange forskellige grunde til at studerende vælger denne ordning. Der er både folk, der f.eks. læser et helt sidefag ved siden af deres lærerjob for at opnå nye undervisningskompetencer, og folk der tager et enkeltfag af ren og skær interesse. I princippet kan alle fag tages på denne måde - så længe der er plads, og du opfylder adgangskravene. Undervisningen følger den sædvanlige daglige undervisning. 

Lad os hjælpe dig med at finde kompetenceudvikling

Top

AU
Aarhus Universitet, AU

Masteruddannelser på Aarhus Universitet herunder Arhus BSS:

 • Executive Master in Corporate Communication
 • MBA
 • Master i IKT og læring (MIL)
 • Master i børnelitteratur
 • Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik
 • Master i dansk som andetsprog
 • Master i etik og værdier i organisationer (MEVO)
 • Master i forretningsudvikling, it og innovation
 • Master i grundskoleundervisning
 • Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling (MHH)
 • Master i it
 • Master i klinisk sygepleje
 • Master i ledelse af uddannelsesinstitutioner
 • Master i medborgerskab
 • Master i miljø- og energiret (MEEL)
 • Master i narkotika- og alkoholindsatser (MNAI)
 • Master i offentlig ledelse
 • Master i positiv psykologi
 • Master i retorik og formidling (MARC)
 • Master i scienceundervisning
 • Master i socialpædagogik
 • Master i specialpædagogik
 • Master i sundhedsantropologi (MSA)
 • Master i sundhedspædagogik og sundhedsfremme
 • Master i vejledning
 • Master i voksnes læring og kompetenceudvikling
 • Master i vurdering af husdyrvelfærd i primærproduktion
 • Master in Curating
 • Master in Leadership and Innovation in Complex Systems (LAICS)
 • Masterprogram i Direkte og Indirekte Skatter

På fakulteterne Arts, Health, AU BSS og Science and Technology samt instituttet DPU tilbydes også masteruddannelser som fleksible forløb. 

Diplomuddannelser på Aarhus Univeristet

 • Diplomuddannelse i ledelse - Teknologisk diplomuddannelse (TD)
 • Diplomuddannelsen i Oral Helse
 • Diplomuddannelsen i informationsteknologi
 • HD

Enkeltfag

Aarhus Universitet tilbyder også en række enkeltfag og enkelte uddannelser på særlige deltidshold. De kan indgå i alle universitetets bachelor- og kandidatuddannelser samt tilvalg. En heltidsuddannelse som er udbudt på deltid foregår ofte som fjern- eller aftenundervisning. Enkeltfag på deltid varer for det meste 1-2 semestre.

Tompladsordning

Aarhus universitet tilbyder også tompladsordning, hvor du mod betaling, hvis der er plads og du opfylder adgangskravene, kan tage enkelte fag og følge undervisningen om dagen sammen med fuldtidsstudrende. Se afsnit under Syddansk Universitet for flere detaljer.

Aarhus Univeristet tilbyder ligeledes skræddersyede kurser særligt tilrettelagt til virksomheder og organisationer efter aftale.

Fortæl os hvad du leder efter

Top

ITU

        

IT Universitetet, ITU

 Masteruddannelser på IT-universitet:

 • Master i it ledelse
 • Master i interaktionsdesign
  IT-universitetet har tre specialiseringer inden for Diplomuddannelsen
 • Master i Software Engineering

Diplomuddannelser på IT-universiteti IT.

 • Design og interaktion
 • Business
 • Software

Enkelte kurser

På hvert semester tilbyder IT-Universitetet rigtig mange enkeltfagskurser. I 2015 havde de over 100 forskellige. De ligger på mange forskellige niveauer (både bachelor-, kandidat- eller master), så der er noget for enhver behov og niveau. Nogle af kurserne foregår på engelsk, og de varer typisk mellem 12 og 16 uger.

 Der tilbydes desuden studie- og karrierevejledning, så du kan få sammensat det helt rigtige uddannelsesforløb.

Top

AAU
Aalborg Universitet, AAU

Masteruddannelser på Aalborg Universitet:

 • Bioteknologi
 • Business administration
 • Bygningsfysik
 • Bæredygtig omstilling
 • Fleksibel master
 • Geoinformation management – Technology management
 • IKT og læring
 • Information and communication technologies
 • Informationsforvaltning & records management
 • IT
 • Lærerprocesser
 • Læreprocesser, specialisering i ledelse- og organisationspsykologi
 • Lærerprocesser, specialicering i pædagogisk ledelse
 • Lærerprocesser, specialicering i socialpsykologi og læring
 • Lærerprocesser, specialicering i terapeutisk procesfacilitering
 • Management of technology
 • Matematik
 • Organisatorisk coaching og læring
 • Politivirksomhed
 • Problem based learning in engineering and science
 • Public administration
 • Public governance
 • Sexologi
 • Smertevidenskab og tværfaglig smertehandling
 • Sprogundervisning, lingvistik og IT
 • Sundhedsinformatik
 • Udsatte børn og unge
 • Universielt design og tilgængelighed
 • Vidensbaseret social arbejde

Diplomuddannelser
Du har mulighed for at tage en HD (erhvervsøkonomisk diplomuddannelse) på AAU, som er en uddannelse, der er tilpasset samfundets udvikling og erhvervslivets efterspørgsel efter veluddannede medarbejdere. En HD er en efteruddannelse for dig, som både har praktisk erfaring og en uddannelse, men som ønsker at videreudvikle dine kompetencer (fx i forbindelse med karriereskift). 

Du kan også læse mange HD-fag som enkeltfag.

På Aalborg Universitet tilbydes tre specialiseringer på HD del 2:

 • Finansiel Rådgivning
 • Organisation og Ledelse
 • Regnskab & Økonomistyring

Heltid på deltid

Nogle uddannelser, som normalvis foregår som fuldtidsstudie, kan også tages på deltid. De er identiske mht. kursusbeskrivelse, pensum og niveau, men strækker sig bare længere tid, og undervisningen foregår på andre tidspunkter.  

Enkeltfag

Hvis du ikke har mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende efteruddannelser og fra de almindelig fuldtidsstudier.

Du kan også komme ind via tompladsordningen. 

Gymnasielærerflex

Dette er et tilbud til alle undervisere på gymnasier. Målet for denne er at gøre det lettere og mere realistisk at kombinere efteruddannelser med gymnasielærerjobbet. Dette gøres både via initiativer inden studiestart, såvel som initiativer undervejs i studieforløbet.

Du kan bl.a. få:

 • Personlig vejledning
 • Tilrettelæggelse af en individuel studieplan
 • Hjælp til at danne fagligt og personligt netværk
 • Vejledning om fleksible vilkår og dispensationer
 • Eventuel tilknytning til en notatbuddy

Få hjælp til kompetenceudvikling her

Top

RUC
Roskilde Universitet, RUC

Masteruddannelser på RUC:

 • Master i Oplevelsesledelse (MOL)
 • Master i Organisationspsykologi (MPO)
 • Master i Professionel Kommunikation (MPK)
 • Master i Projektledelse og Procesforbedring (MPF)
 • Master i Socialt Entreprenørskab (MSE)
 • Master i Sundhedsfremme (MSF)
 • Master i Uddannelse og Læring (MUL)
 • Master i IKT og Læring (MIL)
 • Masteruddannelse som fleksibelt forløb
 • Masteruddannelser - priser

Når du tager en masteruddannelse på RUC vil halvdelen af dit studie være baseret på problemorienteret og tværfagligt projektarbejde.

Diplomuddannelse på RUC:
Diplomuddannelser på RUC tager et år, og dets niveau svarer til en bacheloruddannelse.

P.t. udbydes én diplomuddannelse:

 • Turistføreruddannelsen

Enkelte fag og tompladsordning

Ligesom de andre universiteter kan mange fag tages som enkeltfag samt på tompladsordning.

Top

STU
Danmarks Tekniske Universitet, DTU

Masteruddannelser på DTU:

 • Master i Brandsikkerhed
 • Master i Teknisk Miljø- og Arbejdsmiljøledelse
 • MMT, DTU's Executive MBA
 • Master i Fødevarekvalitet- og sikkerhed

På DTU kan du også tage en fleksibel masteruddannelse, hvor du har mulighed for at gå på tværs af de fastlagte studieretninger, hvilket vil sige at du selv tilrettelægger uddannelsen.

Diplomuddannelser på DTU

 • Energi og miljø
 • Ingeniørernes Lederuddannelse
 • IT
 • Ledelse
 • Projektledelse

Kurser

DTU tilbyder også kortere og mere intensive kurser inden for en række fagområde. De varer typisk 1 til 2 dage.

DTU udbyder også en lang række kurser målrettet gymnasielærere.

Du kan også vælge et skræddersyet specialiseret kursus, som er målrettet de enkelte virksomheder eller medarbejdere. 

Hos DTU kan du også følge et Ph.d. kursus, hvor undervisningen typisk foregår over en periode på mellem 3 til 14 dage.

Der udbydes desuden kurser for ledige og fag via tompladsordningen.

Sommerskole

I juni, juli og august er der sommerkurser på DTU. De varer alle tre uger.

Top

CBS
Copenhagen Business School, CBS

Masteruddannelser på CBS:

 • Master of Public Governance
 • Master of Public Administration
 • Master of Management Development
 • Master i Skat
 • Full-time MBA
 • Executive MBA in Shipping & Logistics
 • Executive MBA

Erhvervsøkonomisk diplomuddannelser på CBS (HD)

CBS er landets største udbyder af af HD uddannelsen:

 • HD 1.del
 • HD 2.del Finansiering
 • HD 2.del Finansiel Rådgivning
 • HD 2.del International Business
 • HD 2.del Marketing Management
 • HD 2.del Organisation og Ledelse
 • HD 2.del Regnskab og Økonomistyring
 • HD 2.del Supply Chain Management
 • HD 2.del Økonomistyring og Procesledelse
 • HD 2.del Innovation Management

Der tilbydes desuden af masse enkelt-, valg- og suppleringsfag inden og uden for master- og diplomuddannelserne. Derigennem kan du bl.a. kvalificere dig til at tage en kandidatuddannelse.

Du kan derudover også tage visse forløb som sommerskole.

Top

Senest opdateret: 27 maj 2020

Du er måske også interesseret i:

Sidst opdateret 11-08-2020

HD-uddannelsen blev Simons professionelle springbræt

Mød Simon Ravnløkke som tog en HD-uddannelse på CBS og videresolgte sit hjertebarn, Papa Ramen.

Læs mere
Sidst opdateret 03-08-2020

Find den HD-uddannelse, som passer til dig

En HD-uddannelse er for dig, der vil kombinere dit arbejdsliv med en fleksibel efter- og videreuddannelse på et fagligt højt niveau. Men hvilken HD skal du vælge?

Læs mere
Sidst opdateret 29-07-2020

Skab din karriere med den rette efteruddannelse

Med den rette efteruddannelse får du viden, der kan være med til at skabe en fremtidig karriere. Det kan nemlig være byggestenen til både højere løn og en ny stilling. 

Læs mere