Guide: Find din efter- eller videreuddannelse på et af landets universiteter

Drømmer du om at skifte spor eller måske få nye perspektiver på dine arbejdsopgaver, så er det måske på tide at efteruddanne dig. Læs om mulighederne på et af landets universiteter i denne guide.

Efteruddannelse på universiteterne

Drømmer du om at skifte spor eller måske få nye perspektiver på dine arbejdsopgaver, så er det måske på tide at efteruddanne dig. I dag er der et stort fokus på, at man skal udvikle sig livet igennem, og det gælder også for din karriere.

Mange hælder måske til kortere og mere praksisnære efteruddannelser hos en af de mange private kursusudbydere, men faktum er, at universiteterne også for alvor er kommet ind i kampen om at tiltrække studerende til deres efteruddannelser. Så overvejer du at efter- eller videreuddanne dig, skal du gøre dig selv den tjeneste at orientere dig i universiteternes væld af uddannelsesmuligheder, så du kan danne dig et kvalificeret overblik. Vi har her lavet en guide over de efter- og videreuddannelsesmuligheder, der findes på landets universiteter. 

Diplom- og Masteruddannelser

Før vi begynder den guidede tour rundt i de forskellige muligheder, vil vi først lige præcisere definitionen på de to efter- og videreuddannelsesmuligheder, du oftest støder på hos universiteterne, nemlig:

Diplomuddannelse

Diplomuddannelser er i vækst for tiden og henvender sig generelt til voksne, der har en kort eller mellemlang videregående uddannelse. Den er typisk opbygget som et deltidsstudie med deltagerbetaling over en 2-3 år (alt efter hvilket diplom, det er). Nogle af dem kan også tages på fuldtid over 1 år. Især HD uddannelserne er en populær erhvervsøkonomisk diplomuddannelser, som tilbydes på de fleste universiteter.

Læs vores HD uddannelsesguide 

Masteruddannelse

At en kandidat på engelsk hedder en master, skal man ikke lade sig narre af, da det er noget ganske andet i en dansk sammenhæng.  Det er en uddannelse, der henvender sig til voksne med en videregående uddannelse. For det meste strækker den sig over 2 år og kan studeres som en deltidsuddannelse.

Masteruddannelser har deltagerbetaling, men kan i visse tilfælde. søge Statens  Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Nogle Masteruddannelser kræver 2 års erhvervserfaring

Derudover har de fleste universiteter en række kortere kurser og enkeltfag, som ofte tilbydes som tompladsordninger, Se mere herom under vores beskrivelser af de forskellige universiteters uddannelser herunder, eller gå ind på dit foretrukne universitet og læs mere herom.

Se hvilke efter- og videreuddannelser, der findes på dit foretrukne universitet eller handelshøjskole 

Ordinær uddannelse vs. Efteruddannelse       

Fuldtid vs. Deltid 

Kandidat (Lang videregående uddannelse) = Masteruddannelse

Bachelor (Mellemlang videregående uddannelse) = Diplomuddannelse

KVU (Kort videregående uddannelse) = Akademiuddannelse

STX/HHX/HTX/HF/EUC/EUX = AMU (arbejdsmarkedsuddannelse)

Grundskolen = FVU (Forberedende voksenuddannelse)

KU

 

Københavns Universitet, KU                  

På Københavns Universitet har de en del masteruddannelser samt et par diplomuddannelser:

Masteruddannelser

 • Master of Companion Animal Clinical Science
 • Master i dansk som andetsprog
 • Master of Disaster Management
 • Master i Fremmedsprogspædagogik
 • Master i Fødevarekvalitet og -sikkerhed
 • Master of Headache Disorders
 • Master i Idræt og Velfærd
 • Master of Industrial Drug Development
 • Master i Konfliktmægling
 • Master i landskab og planlægning
 • Master of Medicines Regulatory Affairs
 • Fleksibel Master i Offentlig Ledelse (MPG'en)
 • Master i Neurorehabilitering
 • Master i Personlig Medicin
 • Master of Public Health
 • Master i Scienceundervisning
 • Master i Sundhedsantropologi
 • Master som fleksibelt forløb ved Det Teologiske Fakultet
 • Masteruddannelsen Advanced LLM in Energy Law

Diplomuddannelser

 • Diplomuddannelse i Kriminologi
 • Teknologisk Diplomuddannelse i Parkvirksomhed

Åbent Universitet

Du har mulighed for at følge mange af universitetets kurser som særligt tilrettelagte forløb om aftenen eller som fjernundervisning. De foregår over en 2-4 måneders periode eller ½ - 1 helt år. Det er helt frivilligt, om man vil afslutte kurserne med en eksamen. Du skal dog opfylde visse adgangskrav, som er forskelligt fra kursus til kursus. Du skal selv betale for kurset, og prisen afhænger af antal ECTS point kurset er nomineret til, samt hvor meget staten yder i støtte.

 

Sommerskole

KU udbyder forskellige kurser henover sommeren. Sommerskolerne er 2 til 3-ugers intensive kurser, oftest heldags, der afsluttes med en eksamen - præcis som i almindelige semesterfag. Der kan både findes kurser på dansk og kurser på engelsk.

Online fjernundervisning.

Nogle enkeltfag tilbydes også online som fjernundvsining. De er typisk engelsksprogede, og har studerende fra hele verden.  

Derudover tilbydes også specielt skræddersyede kurser til enten firmaer eller privatpersoner.

Leder du efter noget specifikt?

Top

SDU
Syddansk Universitet, SDU

Syddansk har også en del master- og diplomuddannelser:

Masteruddannelser

 • Master i arbejdsmiljøledelse
 • Master i børne- og ungdomskultur
 • Master i gymnasiepædagogik
 • Master i International virksomhedskommunikation
 • Master i it
 • Master i kvalitet og ledelse
 • Master i matematik
 • Master i naturfagsundervisning
 • Master in Intelligence and Cyber Studies
 • Master i offentlig ledelse
 • Master i personlig medicin
 • Master i projekt- og innovationsledelse
 • Master of Public Management
 • MBA | Master of Business Administration

Dilpomuddannelser

 • Diplom i stærkstrømsteknologi
 • HD | 1. del
 • HD 2. del | Finansiel rådgivning
 • HD 2. del | Organisation og ledelse
 • HD 2. del | Regnskab og økonomistyring
 • HD 2. del | Strategisk salg og marketing
 • HD 2. del | Supply Chain Management
 • HD fjernundervisning


Uddannelser på deltid

Disse uddannelser giver dig kompetencer på bachelorniveau. Deres varighed er mellem et ½ til 5 år. Du kan søge ind med en studentereksamen eller en professionsbachelor. Nogle af uddannelserne tilbydes også som enkeltfag.  

Deltidsuddannelser på syddansk:

 • International Virksomhedskommunikation
 • Jura
 • Latin
 • Pædagogik
 • Manuskriptudvikling
 • Skrivekunst

Enkeltfag

Dette dækker over kortere forløb som f.eks. kurser, enkeltmoduler og valgfrie moduler. De udbydes på diplom-, kandidat-, master- eller bachelorniveau. De kan vare få dage eller strække sig over et halvt år. Du har mulighed for at tage et eller flere enkeltfag på stort set alle SDU's masteruddannelser. Du kan læse dem samtidig eller i forlængelse af hindanden.

Kurser og konferencer

SDU tilbyder dig den nyeste forskningsbaserede viden via diverse konferencer og kurser. Der tilbydes en unik kombination af teori, forskning og praksis gennem et skræddersyet tilrettelagt forløb. Det opsættes efter konkrete forespørgsler til offentlige og private virksomheder.     

Tompladsordningen

Tompladsordningen er for dig, der kan studere i dagtimerne. På SDU er der ca 400, der studerer på tompladsordningen hvert år. Der er mange forskellige grunde til at studerende vælger denne ordning. Der er både folk, der f.eks. læser et helt sidefag ved siden af deres lærerjob for at opnå nye undervisningskompetencer, og folk der tager et enkeltfag af ren og skær interesse. I princippet kan alle fag tages på denne måde - så længe der er plads, og du opfylder adgangskravene. Undervisningen følger den sædvanlige daglige undervisning. 

Lad os hjælpe dig med at finde kompetenceudvikling

Top

AU
Aarhus Universitet, AU

Masteruddannelser på Aarhus Universitet herunder Aarhus BSS:

 • Master i børns litteratur og medier

 • Master i Curating

 • Master i Dansk som andetsprog

 • Master i humanistisk organisationsudvikling

 • Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling, MHH

 • Master i informatikundervisning

 • Master i IT, interaktionsdesign og multimedier

 • Master i IT, linjen softwarekonstruktion

 • Master i IT, Organisation

 • Master i klinisk sygepleje

 • Master i konferencetolkning

 • Master i Personlig Medicin

 • Master i professionel vejledning

 • Master i retorik

 • Master i scienceundervisning

 • Master i Sunhedsantopologi (MSA)

 • Master i trivsels- og ressourcepsykologi (Tidl. positiv psykologi)

 • Master i uddannelsesledelse

 • Master i voksnes læring og kompetenceudvikling

 • Master i vurdering af husdyrvelfærd i primærproduktionen

 • Master i IT

 • Master i offentlig ledelse

 • Fleksibelt Masterforløb

 • Master i skat

 • Master i rusmidler

Diplomuddannelser på Aarhus Univeristet

 • Diplomuddannelse i ledelse - Teknologisk diplomuddannelse (TD)
 • Diplomuddannelsen i Oral Helse

Enkeltfag

Aarhus Universitet tilbyder også en række enkeltfag og enkelte uddannelser på særlige deltidshold. De kan indgå i alle universitetets bachelor- og kandidatuddannelser samt tilvalg. En heltidsuddannelse som er udbudt på deltid foregår ofte som fjern- eller aftenundervisning. Enkeltfag på deltid varer for det meste 1-2 semestre.

Tompladsordning

Aarhus universitet tilbyder også tompladsordning, hvor du mod betaling, hvis der er plads og du opfylder adgangskravene, kan tage enkelte fag og følge undervisningen om dagen sammen med fuldtidsstudrende. Se afsnit under Syddansk Universitet for flere detaljer.

Aarhus Univeristet tilbyder ligeledes skræddersyede kurser særligt tilrettelagt til virksomheder og organisationer efter aftale.

Fortæl os hvad du leder efter

Top

ITU

        

IT Universitetet, ITU

 Masteruddannelser på IT-universitet:

 • Master i it ledelse

IT-universitet: ITU Professional Cources:

IT-Universitetet har etableret ITU Professional Courses, som udbyder kortere, intensive kurser på højt fagligt niveau henvendt til it-professionelle.

Her finder du blandt andet følgende kurser:

 • Digitalt lederskab
 • Grundlæggende kursus i agil portefølgestyring
 • Introduktion til programmering, kodning og it-tankegang

Enkelte kurser

På hvert semester tilbyder IT-Universitetet rigtig mange enkeltfagskurser. I skrivende stund skriver de selv, at de udbyder 200 kurser i alt. De ligger på mange forskellige niveauer (både bachelor-, kandidat- eller master), så der er noget for enhver behov og niveau. Nogle af kurserne foregår på engelsk, og de varer typisk mellem 12 og 16 uger.

Der tilbydes desuden studie- og karrierevejledning, så du kan få sammensat det helt rigtige uddannelsesforløb.

Top

AAU
Aalborg Universitet, AAU

Masteruddannelser på Aalborg Universitet:

 • Bygningsfysik
 • Datadrevet organisationsudvikling
 • Fleksibel master
 • IKT og læring
 • Information and communication technologies (MICT)
 • Inkluderende arkitektur
 • IT
 • IT - Interaktionsdesign og multimedier
 • IT - Organisation
 • IT - Softwarekonstruktion
 • Læreprocesser
 • Læreprocesser, specialisering i innovation og kreativt læringsdesign
 • Læreprocesser, specialisering i ledelse og organisationspsykologi
 • Læreprocesser, specialisering i pædagogisk ledelse
 • Master in management of technology
 • MBA (Business administration)
 • Personlig medicin
 • Problem based learning in engineering and science (MPBL)
 • Procesledelse og organisatorisk forandring
 • Public governance
 • Sexologi
 • Smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling
 • Udsatte børn og unge, faglig ledelse

Diplomuddannelser
Du har mulighed for at tage en HD (erhvervsøkonomisk diplomuddannelse) på AAU, som er en uddannelse, der er tilpasset samfundets udvikling og erhvervslivets efterspørgsel efter veluddannede medarbejdere. En HD er en efteruddannelse for dig, som både har praktisk erfaring og en uddannelse, men som ønsker at videreudvikle dine kompetencer (fx i forbindelse med karriereskift). 

Du kan også læse mange HD-fag som enkeltfag.

På Aalborg Universitet tilbydes to specialiseringer på HD del 2:

 • Organisation og Ledelse
 • Regnskab & Økonomistyring

Heltid på deltid

Nogle uddannelser, som normalvis foregår som fuldtidsstudie, kan også tages på deltid. De er identiske mht. kursusbeskrivelse, pensum og niveau, men strækker sig bare længere tid, og undervisningen foregår på andre tidspunkter.  

Enkeltfag

Hvis du ikke har mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende efteruddannelser og fra de almindelig fuldtidsstudier.

Du kan også komme ind via tompladsordningen. 

Gymnasielærerflex

Dette er et tilbud til alle undervisere på gymnasier. Målet for denne er at gøre det lettere og mere realistisk at kombinere efteruddannelser med gymnasielærerjobbet. Dette gøres både via initiativer inden studiestart, såvel som initiativer undervejs i studieforløbet.

Du kan bl.a. få:

 • Personlig vejledning
 • Tilrettelæggelse af en individuel studieplan
 • Hjælp til at danne fagligt og personligt netværk
 • Vejledning om fleksible vilkår og dispensationer
 • Eventuel tilknytning til en notatbuddy

Få hjælp til kompetenceudvikling her

Top

RUC
Roskilde Universitet, RUC

Masteruddannelser på RUC:

 • Master i Sundhedsfremme
 • Master i Socialt Entreprenørskab
 • Master i Organisationspsykologi
 • Master i Professionel Kommunikation
 • Master i Projekt- og Forandringsledelse
 • Master i Uddannelse i Læring
 • Master i IKT og Læring
 • Master i Retorik

Når du tager en masteruddannelse på RUC vil halvdelen af dit studie være baseret på problemorienteret og tværfagligt projektarbejde.

Diplomuddannelse på RUC:
Diplomuddannelser på RUC tager et år, og dets niveau svarer til en bacheloruddannelse.

P.t. udbydes én diplomuddannelse:

 • Turistføreruddannelsen

Enkelte fag og tompladsordning

Ligesom de andre universiteter kan mange fag tages som enkeltfag samt på tompladsordning.

Top

STU
Danmarks Tekniske Universitet, DTU

Masteruddannelser på DTU:

 • Master i Brandsikkerhed
 • Master i Bæredygtigt byggeri
 • Master i Cybersikkerhed
 • Master i Vindenergi
 • MMT, DTU's Executive MBA
 • Master i Sustainable Leadership
 • Master i Fødevarekvalitet- og sikkerhed

På DTU kan du også tage en fleksibel masteruddannelse, hvor du har mulighed for at gå på tværs af de fastlagte studieretninger, hvilket vil sige at du selv tilrettelægger uddannelsen.

Diplomuddannelser på DTU

 • Fleksibel diplomuddannelse
 • Diplomuddannelse i Ledelse
 • Engineering Business Administration (EBA)
 • Diplomuddannelse i Projektledelse
 • Diplomuddannelse i Operations and Supply Chain Management
 • Diplomuddannelse i Energi & Miljø
 • IT diplomuddannelse

Kurser

DTU tilbyder også kortere og mere intensive kurser inden for en række fagområde. De varer typisk 1 til 2 dage.

DTU udbyder også en lang række kurser målrettet gymnasielærere.

Du kan også vælge et skræddersyet specialiseret kursus, som er målrettet de enkelte virksomheder eller medarbejdere. 

Hos DTU kan du også følge et Ph.d. kursus, hvor undervisningen typisk foregår over en periode på mellem 3 til 14 dage.

Der udbydes desuden kurser for ledige og fag via tompladsordningen.

Sommerskole

I juni, juli og august er der sommerkurser på DTU. De varer alle tre uger.

Top

CBS
Copenhagen Business School, CBS

Masteruddannelser på CBS:

 • Master of Business Development
 • Master of Management Development
 • Master of Public Governance
 • Master i Skat

Erhvervsøkonomisk diplomuddannelser på CBS (HD)

CBS er landets største udbyder af af HD uddannelsen:

 • HD 1.del
 • HD 2.del Business
 • HD 2.del Finansiering
 • HD 2.del Finansiel Rådgivning
 • HD 2.del International Business
 • HD 2.del Kontraktret og Ubud
 • HD 2.del Organisation og Ledelse
 • HD 2.del Regnskab og Økonomistyring
 • HD 2.del Strategisk Salg og Marketing
 • HD 2.del Supply Chain Management
 • HD 2.del Økonomistyring og Performance Management 

Der tilbydes desuden af masse enkelt-, valg- og suppleringsfag inden og uden for master- og diplomuddannelserne. Derigennem kan du bl.a. kvalificere dig til at tage en kandidatuddannelse.

Du kan derudover også tage visse forløb som sommerskole.

Top

Michelle Hjorth

Michelle Hjorth

Digital Content Specialist (Vis mere)
Michelle arbejder som Digital Content Specialist hos finduddannelse.dk, hvor hun blandt andet har fokus på at skrive artikler og guides, der forhåbentlig kan hjælpe dig med dit valg af efteruddannelse, blive klogere på dine muligheder og komme i mål med dine drømme. Michelle er uddannet med en Professionsbachelor i international handel og markedsføring fra Cphbusiness. (Mindre)

Omkring

Michelle arbejder som Digital Content Specialist hos finduddannelse.dk, hvor hun blandt andet har fokus på at skrive artikler og guides, der forhåbentlig kan hjælpe dig med dit valg af efteruddannelse, blive klogere på dine muligheder og komme i mål med dine drømme. Michelle er uddannet med en Professionsbachelor i international handel og markedsføring fra Cphbusiness.

Annoncer