AMU - Arbejdsmarkedsuddannelser

Farmakologi i somatikken

Længde
5 dage
Uddannelsens hjemmeside
Længde
5 dage
Uddannelsens hjemmeside
Få mere information om kurset

Kursusbeskrivelse

Farmakologi i somatikken

På denne uddannelse bliver du klædt på til at kunne varetage medicinadministration af lægemidler til behandling af somatisk sygdom, herunder medicinering via subcutan kanyle. Udgangspunktet er tidligere erhvervet viden om farmakologi, gældenden lovgivning og kliniske retningslinjer.

Du får udvidet viden om lægemiddelregning, farmakodynamik og farmakokinetik. Dermed bliver du i stand til at observere borgeren og handle hensigtsmæssigt i forhold til virkning, bivirkning og kontraindikation, samt medicinudløste forgiftningstilstande, delirium og allergiske reaktioner.

Efter kurset kan du:

  • anvende din øgede forståelse for farmakodynamik og farmakokinetik i observation af virkning, bivirkning og interaktion samt forholde dig kritisk til indikation og kontraindikation.
  • anvende din udvidede viden om specifikke lægemidler i forhold til udvalgte borgergrupper med særlig relevans for din egen praksis.
  • observere for og handle hensigtsmæssig på medicinforgiftninger, delirium og medicinudløste allergiske reaktioner.
  • handle hensigtsmæssigt ud fra gældende lovgivning på området, anvende vejledninger for specifikke præparater, og reagere hensigtsmæssigt på afvigelser fra vedtagne standarder.
  • udføre lægemiddelregning på udvidet niveau.
  • varetage medicinering via subcutan kanyle.
  • inddrage borgerens perspektiv på medicineringen samt bidrage til at fremme kvalitet og patientsikkerhed ved medicinadministration.
  • anvende net-baserede databaser på udvidet niveau som søgeredskab til brug i medicinadministration, samt dokumentere medicinadministration ud fra gældende retningslinjer.

Kurset består af ét fag

AMU nummer: 45673

Farmakologi i somatikken

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter ansat i den primære og sekundære sundhedssektor. Det anbefales at kursisten har erfaring fra arbejdet med somatisk syge borgere samt kompetencer svarende til AMU- uddannelsen "Medicinadministration".

Adgangskrav: 

Social- og sundhedsassistenter ansat i den primære og sekundære sundhedssektor. Det anbefales at kursisten har erfaring fra arbejdet med somatisk syge borgere samt kompetencer svarende til AMU- uddannelsen "Medicinadministration".

Pris

Dette kursus er gratis. 

Få information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Farmakologi i somatikken
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

reCAPTCHA logo Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.
Randers Social- og Sundhedsskole
Minervavej 47
8960 Randers SØ

Find din SOSU-uddannelse ved Randers Social- og Sundhedsskole Randers Social- og Sundhedsskole uddanner social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og pædagogiske assistenter. Vi forsøger at skabe en levende skole, hvor faglighed og trivsel går hånd i hånd, hvor nysgerrighed og...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret